Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022

Đề cương học kì 1 môn Tin học lớp 4 2021-2022 2021-2022 tóm tắt những kiến ​​thức quan trọng, với các câu hỏi trắc nghiệm, luyện tập cho các em học sinh ôn thi học kì 2 thật tốt. Như vậy, cũng đã có những đề cương ôn thi học kì 2 lớp 2 dành cho các em học sinh luyện đề, chuẩn bị kiến ​​thức cho bài thi cuối học kì 2.

Đồng thời cũng giúp quý thầy cô tham khảo việc phân công đề cương học kì 2 môn Tin học 4 cho các em học sinh. Vì vậy, mời quý thầy cô và các em học sinh tải đề cương ôn tập cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4:

Ôn tập kiểm tra Tin học lớp 4 tiết 2

  • Tìm hiểu cách chèn các đoạn và bảng trong phần mềm Word vào bản trình bày
  • Tìm hiểu cách tạo hiệu ứng cho văn bản và hình ảnh trên trang trình bày
  • Tìm hiểu cách giải thích các hành động của con rùa tương ứng với các lệnh
  • Tìm hiểu cách thay đổi màu của cọ và nét vẽ
  • Học cách sử dụng các lệnh Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng các lệnh Logo để thực hiện các phép tính số học.
  • Tìm hiểu ý nghĩa của việc sử dụng câu lệnh lặp và đợi.

Ôn tập thực hành môn Tin học lớp 4, học kỳ 2

  • Tạo slideshow bằng ảnh / ảnh, bảng biểu, tạo hiệu ứng và thêm một số thông tin vào bài thuyết trình: tác giả, ngày, tháng, năm thuyết trình, số hiệu slide …
  • Học cách sử dụng các lệnh Logo để điều khiển con rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng các lệnh Logo để thực hiện các phép tính số học khi cần thiết.

Các câu ôn tập học kì 2 Tin học 4

Câu hỏi 1: Để khởi động phần mềm Word ta làm gì?

a) Nhấp vào biểu tượng
b) Nhấp đúp vào biểu tượng.
c) Nhấp vào biểu tượng câu hỏi 1
d) Nhấp đúp vào biểu tượng. câu hỏi 1

Câu 2: Em hãy cho biết phần mềm Word có bao nhiêu kiểu căn lề?

a) 1 kiểu
b) 2 loại
c) 3 loại
d) 4 loại

Câu hỏi 3: Trong phần mềm Word, sau khi chọn đoạn văn bản để căn lề trái, chúng ta thực hiện như sau.

a) Nhấp vào nút lệnh câu 3
b) Nhấp vào nút lệnh câu 3
c) Nhấp vào nút lệnh câu 3
d) Nhấp vào nút lệnh câu 3

Câu hỏi 4: Trong phần mềm Word, sau khi chọn đoạn văn bản để căn lề phải, chúng ta thực hiện như sau.

a) Nhấp vào nút lệnh câu 3
b) Nhấp vào nút lệnh câu 3
c) Nhấp vào nút lệnh câu 3
d) Nhấp vào nút lệnh câu 3

Câu hỏi 5: Trong phần mềm Word, sau khi chọn đoạn văn bản để căn hai lề, chúng ta thực hiện như sau.

a) Nhấp vào nút lệnh câu 3
b) Nhấp vào nút lệnh câu 3
c) Nhấp vào nút lệnh câu 3
d) Nhấp vào nút lệnh câu 3

Câu hỏi 6: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn giữa, chúng ta thực hiện như sau.

a) Nhấp vào nút lệnhcâu 3
b) Nhấp vào nút lệnhcâu 3
c) Nhấp vào nút lệnhcâu 3
d) Nhấp vào nút lệnh câu 3

Câu 7: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn giữa, chúng ta thực hiện như sau.

a) Nhấp vào nút lệnh câu 3
b) Nhấp vào nút lệnhcâu 3
c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E
d) Câu b) và câu c) đúng.

Câu 8: Trong phần mềm Word, sau khi chọn đoạn văn bản để căn hai lề, chúng ta thực hiện như sau.

a) Nhấp vào nút lệnhcâu 3
b) Nhấp vào nút lệnh câu 3
c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + J
d) Cả a) và c) đều đúng.

câu 9: Trong phần mềm Word, sau khi chọn đoạn văn bản để căn lề phải, chúng ta thực hiện như sau.

a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + RED
b) Nhấp vào nút lệnhcâu 3
c) Nhấp vào nút lệnhcâu 3
d) Cả a) và c) đều đúng.

Câu 10: Trong phần mềm Word, sau khi chọn đoạn văn bản để căn lề trái, chúng ta thực hiện như sau.

a) Nhấn Ctrl + ERROR
b) Nhấp vào nút lệnhcâu 3
c) Nhấp vào nút lệnhcâu 3
d) Câu a) và câu b) đúng.

Câu 11: Trong Word, để tạo một tệp mới, hãy làm như sau:

a) Vào Menu chọn Tệp mới Câu 11
b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N
c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C
d) Câu a) và câu b) đúng.

Câu 12: Trong phần mềm Word, để chọn ô cỡ chữ ta chọn nút lệnh:

a) nút lệnh Câu 12
b) nút lệnh Câu 12
c) nút lệnh Câu 12
d) Câu a) và câu b) đúng

Câu 13: Trong phần mềm Word, để chọn ô chữ ta chọn nút lệnh:

a) nút lệnh Câu 12
b) nút lệnh Câu 12
c) nút lệnh Câu 12
d) Câu a) và câu b) đúng

Câu 14: Trong phần mềm Word, khi chúng ta chọn font Arial để có các ký tự tiếng Việt thì chúng ta chọn bảng mã như sau:

a) Bảng mã UNICODE
b) Bảng mã VNI WINDOWS
c) Bảng mã TCVN3 (ABC)
d) Câu a) và câu b) đúng

Câu 15: Trong phần mềm Word, khi chúng ta chọn font .VnTime để có các ký tự tiếng Việt thì chúng ta chọn bảng mã như sau:

a) Bảng mã UNICODE
b) Bảng mã VNI WINDOWS
c) Bảng mã TCVN3 (ABC)
d) Câu a) và câu b) đúng

Câu 16: Trong phần mềm Word, khi chúng ta chọn font Vni-Times để có các ký tự tiếng Việt thì chúng ta chọn bảng mã như sau:

a) Bảng mã UNICODE
b) Bảng mã VNI WINDOWS
c) Bảng mã TCVN3 (ABC)
d) Câu a) và câu b) đúng

….

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2022

Ma trận đề thi Tin học từ kì 2 đến năm 4

Mạch kiến ​​thức và kỹ năng
Số câu và số điểm
Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 Cấp 4 Tổng điểm và tỷ lệ phần trăm
TN TL / KIỂM TRA TN TL / KIỂM TRA TN TL / KIỂM TRA TN TL / KIỂM TRA Toàn bộ TL

1. Thế giới trực tuyến: Những gì bạn đã biết, tìm kiếm thông tin nâng cao, đánh dấu trang.

số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

hai

Chấm câu

0,5

0,5

1,0

mười%

2. Thế giới trực tuyến: Email của bạn, gửi và nhận email, quản lý hộp thư email của bạn.

số câu

hai

Đầu tiên

3

Chấm câu

1,0

0,5

1,5

15%

3. Chỉnh sửa tài liệu bằng Microsoft Word:

Thực hành các kỹ năng đã biết, tạo và sử dụng các cột, các cột của văn bản, sử dụng Text Box.

số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

TH1

ºhai

Đầu tiên

THẺ 3 + 2

Chấm câu

0,5

0,5

3.0

3.0

0,5

7.5

75%

Toàn bộ

số câu

4

3

º

º

Đầu tiên

8+haiº

Chấm câu

hai0,0

1,5

3.0

30,0

0,5

mười

100%

Lý do %

hai0%

15%

30%

0%

30%

0,5%

0%

100%

số câu

Chỉ

Lý do

Lý thuyết (15 ′)

số 8

4

40%

Thực hành (20 ′)

hai º

6

60%

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2021 – 2022

Trường tiểu học

Họ và tên: ………………………………….

Lớp: ………………………………………

KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: TIN HỌC LỚP 4
NĂM HỌC 2021 – 202hai

I. Lý thuyết: (15 phút 4 điểm)

Câu hỏi 1: Đó là trình duyệt web nào?

A. Google Chrome
B. Excel
C. Violympic.vn
D. Microsoft Word

Câu 2: Trên Web, www có nghĩa là từ gì? (0,5đ)

a. từ web
B. World Wide Web
C. web rộng
D. trang web

Câu hỏi 3: Địa chỉ email nào sau đây là đúng?

[email protected]
B. Dưới cùng[email protected]C.Nguyễn Văn Quyền[email protected]
D. Đức[email protected]

Câu 4. Tin nhắn email có thể được gửi cho ai?

A. Chỉ gửi cho bạn ở trường
B. Tất cả các địa chỉ email đều đúng
C. Chỉ gửi cho bạn trong lớp học
D. Chỉ gửi cho người quen

Câu hỏi 5: Hãy trình bày các thao tác tạo bảng?

A. Chèn / Bảng
C. Chèn / Hình ảnh
B. Chèn / hộp văn bản
D. Chèn / WordArt

câu 6: Để sử dụng công cụ tạo chữ nghệ thuật em thực hiện thao tác gì?

A. Chèn / Hộp văn bản
B. Bố cục Trang / Cột
C. Chèn / WordArt
D. Chèn / Bảng

Câu 7: Tổ hợp phím để đánh dấu một trang web là gì?

A. Ctrl + D
B. Ctrl + WILL
C. Ctrl + F
D. Ctrl + VẼ

Câu 8: Để chèn một hộp văn bản cho văn bản, hãy nhấp vào tab nào?

Một ngôi nhà
B. Chèn
C. Xem
D. Bố cục trang

II. Luyện tập: (20 phút 6đ)

Lưu bài với tên: Tên sinh viên lớp4.doc (Ví dụ: Lan4A1.doc)

câu hỏi 1: (3)

Hãy tạo một bảng theo mô hình với các cột: Không, Họ và Tên, Nữ, Dòng, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM NỮ

LỚP

NGÀY SINH

câu 2 (3pt): Hãy gõ đoạn văn sau và chia thành hai cột theo mẫu bên dưới.

Email là gì?

“Thư điện tử” là thư từ được truyền qua Internet dưới hình thức gửi và nhận thư được số hóa thông qua một tài khoản. muốn sử dụng thư

Bạn cần đăng ký tài khoản của riêng mình với nhà cung cấp dịch vụ email của bạn.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2021 – 2022

I. Lý thuyết: (4,0 điểm, Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)

Nhận định

câu hỏi 1

câu 2

câu 3

câu 4

Câu hỏi 5

câu 6

câu 7

câu 8

Trả lời

MỘT

ĐỂ LOẠI BỎ

MỘT

ĐỂ LOẠI BỎ

MỘT

MỘT

ĐỂ LOẠI BỎ

II. Luyện tập (6 điểm)

Lưu bài với tên: Tên sinh viên lớp4.doc (Ví dụ: Lan4A1.doc)

Câu 1: (3 điểm)

Hãy tạo một bảng với các cột sau: Không, Họ và tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Tạo bảng (2 điểm)

Nhập thông tin (1 điểm)

Câu 2 (3 điểm):

Nhập văn bản và chia cột (3 dấu chấm)

>> Tải file để tham khảo Toàn bộ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4!

Thông tin thêm về Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022

Đề cương học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022 tổng hợp những kiến thức quan trọng, cùng những câu hỏi trắc nghiệm, thực hành cho các em ôn thi học kì 2 thật tốt. Qua đó, còn có cả đề ôn thi học kì 2 cho các em luyện giải đề, chuẩn bị kiến thức cho bài thi cuối học kì 2.
Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để giao đề cương học kì 2 môn Tin học 4 cho học sinh. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng tải đề cương ôn tập cuối kì 2 môn Tin học lớp 4:
Ôn tập trắc nghiệm môn Tin học lớp 4 học kì 2
Biết cách chèn đoạn văn, bảng biểu từ phần mềm Word về bài trình chiếu
Biết cách tạo hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh trong trang trình chiếu
Biết giải thích các hành động của rùa tương ứng với các câu lệnh
Biết cách thay đổi màu sắc của bút vẽ và nét vẽ
Biết sử dụng lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng lệnh của Logo để thực hiện phép tính số học
Biết ý nghĩa của việc sử dụng câu lệnh lặp và Wait
Ôn tập thực hành môn Tin học lớp 4 học kì 2
Thiết kế được bài trình chiếu có hình/tranh ảnh, bảng biểu, tạo hiệu ứng và bổ sung một số thông tin vào bài trình chiếu: tác giả, ngày, tháng soạn bài trình chiếu, số thứ tự trang trình chiếu…
Biết sử dụng các lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng được câu lệnh của Logo để thực hiện phép tính số học theo yêu cầu
Câu ôn tập học kì 2 Tin học 4
Câu 1: Để khởi động phần mềm Word ta thực hiện thao tác nào
a) Nháy chuột vào biểu tượng b) Nháy đúp chuột vào biểu tượng c) Nháy chuột vào biểu tượng d) Nháy đúp chuột vào biểu tượng
Câu 2: Hãy cho biết trong phần mềm Word có mấy kiểu căn lề?
a) 1 kiểu b) 2 kiểuc) 3 kiểud) 4 kiểu
Câu 3: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh
Câu 4: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh
Câu 5: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng hai lề ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh
Câu 6: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn giữa ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnhb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Nháy nút lệnh
Câu 7: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn giữa ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnhc) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Ed) Câu b) và câu c) đều đúng.
Câu 8: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng hai lề ta thực hiện thao tác sau.
a) Nháy nút lệnhb) Nháy nút lệnh c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Jd) Câu a) và câu c) đều đúng.
Câu 9: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta thực hiện thao tác sau.
a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Rb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Câu a) và câu c) đều đúng.
Câu 10: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta thực hiện thao tác sau.
a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Lb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Câu a) và câu b) đều đúng.
Câu 11: Trong phần mềm Word, để tạo một file mới ta thực hiện thao tác sau:
a) Vào Menu chọn File New b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Nc) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Cd) Câu a) và câu b) đều đúng.
Câu 12: Trong phần mềm Word, để chọn ô cỡ chữ ta chọn nút lệnh:
a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 13: Trong phần mềm Word, để chọn ô phông chữ ta chọn nút lệnh:
a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 14: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ Arial để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:
a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 15: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ .VnTime để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:
a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 16: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ Vni-Times để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:
a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng
….
Đề ôn thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học năm 2022
Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỷ lệ %
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL

1. Thế giới trực tuyến: Những điều em đã biết, tìm kiếm thông tin nâng cao, đánh dấu trang.

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

0.5

1.0

10%

2. Thế giới trực tuyến: Thư điện tử của em, gửi và nhận thư điện tử, quản lí hộp thư điện tử.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1.0

0.5

1.5

15%

3. Soạn thảo văn bản cùng Microsoft Word:
Rèn luyện kĩ năng đã biết, tạo và sử dụng bản, văn bản dạng cột, sử dụng Text Box.

Số câu

1

1

TH1

TH2

1

3+2TH

Số điểm

0.5

0.5

3.0

3.0

0.5

7.5

75%

Tổng

Số câu

4

3

TH

TH

1

8+2TH

Số điểm

2.0

1.5

3.0

3.0

0.5

10

100%

Tỷ lệ %

20%

15%

30%

0 %

30%

0.5%

0%

100%

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (15′)

8

4

40%

Thực hành (20′)

2 TH

6

60%

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022

Trường Tiểu học
Họ Và Tên: ………………………………….
Lớp: ………………………………………

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ IIMÔN: TIN HỌC KHỐI 4NĂM HỌC 2021 – 2022

I. Lý thuyết: (15 phút 4 điểm)
Câu 1: Hãy chỉ ra đâu là trình duyệt web?
A. Google ChromeB. ExcelC. Violympic.vnD. Microsoft Word
Câu 2: Trong trang Web, www được viết tắt bởi từ nào? (0.5đ)
A. web word B. world wide webC. web wide webD. trang web
Câu 3: Trong các địa chỉ hộp thư điện tử sau, địa chỉ hộp thư điện tử nào đúng?
[email protected] B. Hạ[email protected]C.NguyễnVănQuyế[email protected] D. Đứ[email protected] Câu 4. Thư điện tử có thể gửi cho ai?
A. Chỉ gửi cho bạn trong trườngB. Tất cả thư điện tử có địa chỉ đúngC. Chỉ gửi cho bạn trong lớpD. Chỉ gửi cho những người quen
Câu 5: Hãy chỉ ra thao tác tạo bảng?
A. Insert/ TableC. Insert/ PictureB. Insert/ Textbox D. Insert/ WordArt
Câu 6: Để sử dụng được công cụ tạo chữ nghệ thuật em thực hiện thao tác nào?
A. Insert/ Text BoxB. Page Layout/Columns C. Insert/ WordArtD. Insert/ Table
Câu 7: Tổ hợp phím để đánh dấu một trang web là phím nào?
A. Ctr +DB. Ctr + SC. Ctr + FD. Ctrl + V
Câu 8: Để chèn một Text Box cho văn bản nhấp chuột vào Tab nào?
A. Home B. InsertC. ViewD. Page Layout
II. Thực hành: (20 phút 6đ)
Lưu bài với tên: Tênhọcsinhlớp4.doc (Ví dụ: Lan4A1.doc)
Câu 1: (3đ)
Em hãy tạo một bảng theo mẫu gồm các cột: STT, Họ và tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM/NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Câu 2 (3đ):Em hãy gõ đoạn văn sau đây rồi chia hai cột theo mẫu dưới đây.
Thư điện tử là gì?
“Thư điện tử” là thư tín được truyền đi trên hệ thống mạng Internet dưới dạng số hóa việc gửi thư và nhận thư thông qua một tài khoản. Muốn sử dụng thư
điện tử bạn cần đăng ký với nhà cung cấp thư điện tử một tài khoản cho riêng mình.
Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022
I. Lý thuyết: (4.0 điểm, mỗi câu đúng 0.5 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Đáp án

A

B

A

B

A

C

A

B

II. Thực hành (6 điểm)
Lưu bài với tên: Tênhọcsinhlớp4.doc (Ví dụ: Lan4A1.doc)
Câu 1: (3đ)
Em hãy tạo một bảng theo mẫu gồm các cột: STT, Họ và tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM/NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Tạo được bảng (2 điểm)
Nhập thông tin (1 điểm)
Câu 2 (3đ):
Gõ văn bản và chia cột (3 điểm)
>> Tải file để tham khảo toàn bộ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4!

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Tin #học #lớp #năm


#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Tin #học #lớp #năm

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button