Tài Liệu

Đáp án thi Tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam – Đợt 2

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam diễn ra từ ngày 21/6 – 03/7/2021 thành 2 đợt thi. Mỗi đợt có 10 câu hỏi trắc nghiệm và dự đoán số người trả lời đúng, trong thời gian 15 phút. Sau 15 phút, hệ thống thi tự động đóng lại.

Mỗi đợt thi, mỗi người dự thi chỉ được sử dụng 1 tài khoản để thi. Mỗi tài khoản được tham gia thi tối đa 1 lần/đợt. Cụ thể lịch thi 2 đợt như sau:

  • Đợt 1: từ 09h00’ ngày 21/6/2021 đến 16h00’ ngày 27/6/2021.
  • Đợt 2: từ 09h00’ ngày 28/6/2021 đến 16h00’ ngày 03/7/2021.

Chi tiết gợi ý đáp án đợt 2 cuộc thi Tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm 2021, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của blogtiendientu.vn:

Đáp án thi Tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam – Đợt 2

Câu 1: Đại hội XV CĐGD Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã đề ra một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ là:

A. “Tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho CBNGNLĐ; đảm bảo cho đội ngũ CBNGNLĐ yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp Giáo dục và đào tạo”.

B. “Tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo thiết thực đời sống vật chất cho CBNGNLĐ; đảm bảo cho đội ngũ CBNGNLĐ yên tâm công tác”.

C. “Thực hiện chức năng đại diện, chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho CBNGNLĐ; đảm bảo cho đội ngũ CBNGNLĐ yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp Giáo
dục và đào tạo.”.

D. “Tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng bảo vệ, chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho CBNGNLĐ; đảm bảo cho đội ngũ CBNGNLĐ yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp đổi mới đất nước.”

Câu 2: Năm 2017, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Hội đồng Giáo giới các nước Asean và Hàn Quốc (ACT+1) lần thứ 33 tại đâu?

A. Hà Nội

B. Nha Trang

C. Đà Nẵng.

D. Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 3: Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” được triển khai trong các cơ sở giáo dục theo phương châm gì?

A. “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”.

B. “Mỗi giờ lên lớp có một đổi mới trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một sáng tạo trong công việc”.

C. “Mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc, mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy”..

D. “Mỗi ngày đến trường có một sáng kiến trong công việc, mỗi giờ lên lớp có một đổi mới trong giảng dạy”.

Câu 4: Năm 1990, Công đoàn Giáo dục và Đào tạo Việt Nam được sáp nhập từ những tổ chức nào sau đây:

A. CĐGD Việt Nam với CĐ Đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

B. CĐGD Việt Nam với CĐ Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

C. CĐGD các tỉnh với CĐ Đại học và trung học chuyên nghiệp

D. CĐGD các tỉnh, thành phố với CĐ Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Câu 5: Khi mới thành lập (tháng 7/1951), CĐGD Việt Nam có bao nhiêu đoàn viên?

A. 15.030 đoàn viên

B. 10.500 đoàn viên

C. 9.875 đoàn viên

D. 5.945 đoàn viên

Câu 6: Tọa đàm “Đồng hành cùng giáo viên trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp một” do CĐGD Việt Nam tổ chức nhằm:

A. Giúp giáo viên có phương pháp dạy học phù hợp

B. Giúp giáo viên có thêm trình độ và kỹ năng sống

C. Giúp đánh giá giáo viên và học sinh cuối năm đúng

D. Giúp giáo viên các vùng miền trong cả nước có kiến thức ngang nhau

Câu 7: Fanpage chính thức của Công đoàn Giáo dục Việt Nam có tên gọi là:

A. Công đoàn Giáo dục Việt Nam

B. Đồng hành cùng nhà giáo

C. Công đoàn Giáo dục

D. Chúng tôi là giáo viên

Câu 8: Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XV nhiệm kỳ 2018 – 2023, CĐGD Việt Nam đã ban hành mấy chương trình công tác toàn khóa?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 9: Đối tượng tham gia của Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” do CĐGD Việt Nam tổ chức là:

A. Học sinh, sinh viên, học viên trong ngành Giáo dục

B. Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên

C. Cán bộ nhà giáo trong ngành Giáo dục

D. Phóng viên các cơ quan truyền thông

Câu 10: Chương trình “Thay lời tri ân” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện 6 năm qua được phát trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam vào dịp nào sau đây?

A. Khai giảng năm học mới

B. Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

C. Kết thúc năm học

D. Tết nguyên đán

Đáp án thi Tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam – Đợt 1

Câu 1: Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” được CĐGD Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp phát động vào năm nào sau đây:

A. Năm 2005

B. Năm 2006

C. Năm 2007

D. Năm 2009

Câu 2: Ngày 15 tháng 10 năm 1990, CĐGD Việt Nam được quyết định mang tên nào trong các tên gọi sau đây:

A. CĐ Giáo dục Việt Nam

B. CĐ Đại học và Trung học chuyên nghiệp

C. CĐ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

D. CĐ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Câu 3: Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo 20 tháng 11 được CĐGD Việt Nam đề xuất với Nhà nước tổ chức lần đầu tiên ở Việt Nam là vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 20 tháng 11 năm 1975

B. Ngày 20 tháng 11 năm 1958

C. Ngày 20 tháng 11 năm 1982

D. Ngày 20 tháng 11 năm 1988

Câu 4: CĐGD Việt Nam chính thức phát động triển khai Kế hoạch 103/KH-CĐN về “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm và đạo đức nhà giáo đáp ứng tình hình mới” vào năm nào?

A. 2008

B. 2013

C. 2018

D. 2019

Câu 5: Trong thời gian tới, CĐGD Việt Nam tập trung cho một số hoạt động trọng tâm nào sau đây:

A. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, tập trung nâng cao năng lực nghề
nghiệp cho đội ngũ CBNGNLĐ, kỹ năng ứng xử, đạo đức, phong cách nhà giáo; xây dựng
môi trường giáo dục văn hóa, dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiện trong các nhà
trường, xây dựng trường học hạnh phúc.

B. Đổi mới và triển khai có chiều sâu các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động
trong ngành, trong đó đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”
và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng
tạo”; “Quyên góp, hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn”.

C. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn,
xây dựng tổ chức công đoàn ngành Giáo dục ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện
đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa,
xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

D. Cả 3 ý trên

Câu 6: Phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” được CĐGD Việt Nam triển khai dành cho những đối tượng nào sau đây:

A. Nữ giảng viên và học sinh khối các trường đại học, cao đẳng sư phạm trong ngành Giáo
dục

B. Nữ cán bộ quản lý và sinh viên trong ngành Giáo dục

C. Nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành Giáo dục

D. Nữ giáo viên và học sinh các trường mầm non và phổ thông

Câu 7: Công đoàn Giáo dục Việt Nam ngày nay được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 28 tháng 7 năm 1929

B. Ngày 28 tháng 7 năm 1930

C. Ngày 22 tháng 7 năm 1929

D. Ngày 22 tháng 7 năm 1951

Câu 8: Chương trình truyền hình trực tiếp “Thay lời tri ân” do CĐGD Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhằm mục tiêu nào sau đây:

A. Kể lại câu chuyện về các thầy cô giáo đã nghỉ chế độ

B. Kể chuyện về giờ dạy học của các thầy cô giáo và học sinh

C. Tôn vinh học sinh, sinh viên

D. Tôn vinh tấm gương nhà giáo tâm huyết vì sự nghiệp giáo dục

Câu 9: Nội dung của chương trình “Đồng hành cùng Nhà giáo” do CĐGD Việt Nam tổ chức để:

A. Hỗ trợ đào tạo giáo viên và học sinh

B. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho giáo viên, hỗ trợ giáo viên và học sinh sinh
viên khó khăn

C. Bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà trường cho cán bộ quản lý lãnh đạo các nhà trường

D. Hỗ trợ nâng cao năng lực và chăm lo cho cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành
Giáo dục

Câu 10: Ban vận động thành lập CĐGD Việt Nam được thành lập vào tháng, năm nào sau đây:

A. Tháng 8 năm 1945

B. Tháng 9 năm 1950

C. Tháng 5 năm 1951

D. Tháng 7 năm 1951

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam diễn ra từ ngày 21/6 – 03/7/2021 thành 2 đợt thi. Mỗi đợt có 10 câu hỏi trắc nghiệm và dự đoán số người trả lời đúng, trong thời gian 15 phút. Sau 15 phút, hệ thống thi tự động đóng lại.

Mỗi đợt thi, mỗi người dự thi chỉ được sử dụng 1 tài khoản để thi. Mỗi tài khoản được tham gia thi tối đa 1 lần/đợt. Cụ thể lịch thi 2 đợt như sau:

  • Đợt 1: từ 09h00’ ngày 21/6/2021 đến 16h00’ ngày 27/6/2021.
  • Đợt 2: từ 09h00’ ngày 28/6/2021 đến 16h00’ ngày 03/7/2021.

Chi tiết gợi ý đáp án đợt 2 cuộc thi Tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm 2021, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của blogtiendientu.vn:

Đáp án thi Tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam – Đợt 2

Câu 1: Đại hội XV CĐGD Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã đề ra một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ là:

A. “Tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho CBNGNLĐ; đảm bảo cho đội ngũ CBNGNLĐ yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp Giáo dục và đào tạo”.

B. “Tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo thiết thực đời sống vật chất cho CBNGNLĐ; đảm bảo cho đội ngũ CBNGNLĐ yên tâm công tác”.

C. “Thực hiện chức năng đại diện, chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho CBNGNLĐ; đảm bảo cho đội ngũ CBNGNLĐ yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp Giáo
dục và đào tạo.”.

D. “Tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng bảo vệ, chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho CBNGNLĐ; đảm bảo cho đội ngũ CBNGNLĐ yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp đổi mới đất nước.”

Câu 2: Năm 2017, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Hội đồng Giáo giới các nước Asean và Hàn Quốc (ACT+1) lần thứ 33 tại đâu?

A. Hà Nội

B. Nha Trang

C. Đà Nẵng.

D. Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 3: Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” được triển khai trong các cơ sở giáo dục theo phương châm gì?

A. “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”.

B. “Mỗi giờ lên lớp có một đổi mới trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một sáng tạo trong công việc”.

C. “Mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc, mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy”..

D. “Mỗi ngày đến trường có một sáng kiến trong công việc, mỗi giờ lên lớp có một đổi mới trong giảng dạy”.

Câu 4: Năm 1990, Công đoàn Giáo dục và Đào tạo Việt Nam được sáp nhập từ những tổ chức nào sau đây:

A. CĐGD Việt Nam với CĐ Đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

B. CĐGD Việt Nam với CĐ Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

C. CĐGD các tỉnh với CĐ Đại học và trung học chuyên nghiệp

D. CĐGD các tỉnh, thành phố với CĐ Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Câu 5: Khi mới thành lập (tháng 7/1951), CĐGD Việt Nam có bao nhiêu đoàn viên?

A. 15.030 đoàn viên

B. 10.500 đoàn viên

C. 9.875 đoàn viên

D. 5.945 đoàn viên

Câu 6: Tọa đàm “Đồng hành cùng giáo viên trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp một” do CĐGD Việt Nam tổ chức nhằm:

A. Giúp giáo viên có phương pháp dạy học phù hợp

B. Giúp giáo viên có thêm trình độ và kỹ năng sống

C. Giúp đánh giá giáo viên và học sinh cuối năm đúng

D. Giúp giáo viên các vùng miền trong cả nước có kiến thức ngang nhau

Câu 7: Fanpage chính thức của Công đoàn Giáo dục Việt Nam có tên gọi là:

A. Công đoàn Giáo dục Việt Nam

B. Đồng hành cùng nhà giáo

C. Công đoàn Giáo dục

D. Chúng tôi là giáo viên

Câu 8: Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XV nhiệm kỳ 2018 – 2023, CĐGD Việt Nam đã ban hành mấy chương trình công tác toàn khóa?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 9: Đối tượng tham gia của Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” do CĐGD Việt Nam tổ chức là:

A. Học sinh, sinh viên, học viên trong ngành Giáo dục

B. Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên

C. Cán bộ nhà giáo trong ngành Giáo dục

D. Phóng viên các cơ quan truyền thông

Câu 10: Chương trình “Thay lời tri ân” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện 6 năm qua được phát trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam vào dịp nào sau đây?

A. Khai giảng năm học mới

B. Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

C. Kết thúc năm học

D. Tết nguyên đán

Đáp án thi Tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam – Đợt 1

Câu 1: Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” được CĐGD Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp phát động vào năm nào sau đây:

A. Năm 2005

B. Năm 2006

C. Năm 2007

D. Năm 2009

Câu 2: Ngày 15 tháng 10 năm 1990, CĐGD Việt Nam được quyết định mang tên nào trong các tên gọi sau đây:

A. CĐ Giáo dục Việt Nam

B. CĐ Đại học và Trung học chuyên nghiệp

C. CĐ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

D. CĐ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Câu 3: Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo 20 tháng 11 được CĐGD Việt Nam đề xuất với Nhà nước tổ chức lần đầu tiên ở Việt Nam là vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 20 tháng 11 năm 1975

B. Ngày 20 tháng 11 năm 1958

C. Ngày 20 tháng 11 năm 1982

D. Ngày 20 tháng 11 năm 1988

Câu 4: CĐGD Việt Nam chính thức phát động triển khai Kế hoạch 103/KH-CĐN về “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm và đạo đức nhà giáo đáp ứng tình hình mới” vào năm nào?

A. 2008

B. 2013

C. 2018

D. 2019

Câu 5: Trong thời gian tới, CĐGD Việt Nam tập trung cho một số hoạt động trọng tâm nào sau đây:

A. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, tập trung nâng cao năng lực nghề
nghiệp cho đội ngũ CBNGNLĐ, kỹ năng ứng xử, đạo đức, phong cách nhà giáo; xây dựng
môi trường giáo dục văn hóa, dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiện trong các nhà
trường, xây dựng trường học hạnh phúc.

B. Đổi mới và triển khai có chiều sâu các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động
trong ngành, trong đó đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”
và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng
tạo”; “Quyên góp, hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn”.

C. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn,
xây dựng tổ chức công đoàn ngành Giáo dục ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện
đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa,
xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

D. Cả 3 ý trên

Câu 6: Phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” được CĐGD Việt Nam triển khai dành cho những đối tượng nào sau đây:

A. Nữ giảng viên và học sinh khối các trường đại học, cao đẳng sư phạm trong ngành Giáo
dục

B. Nữ cán bộ quản lý và sinh viên trong ngành Giáo dục

C. Nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành Giáo dục

D. Nữ giáo viên và học sinh các trường mầm non và phổ thông

Câu 7: Công đoàn Giáo dục Việt Nam ngày nay được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 28 tháng 7 năm 1929

B. Ngày 28 tháng 7 năm 1930

C. Ngày 22 tháng 7 năm 1929

D. Ngày 22 tháng 7 năm 1951

Câu 8: Chương trình truyền hình trực tiếp “Thay lời tri ân” do CĐGD Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhằm mục tiêu nào sau đây:

A. Kể lại câu chuyện về các thầy cô giáo đã nghỉ chế độ

B. Kể chuyện về giờ dạy học của các thầy cô giáo và học sinh

C. Tôn vinh học sinh, sinh viên

D. Tôn vinh tấm gương nhà giáo tâm huyết vì sự nghiệp giáo dục

Câu 9: Nội dung của chương trình “Đồng hành cùng Nhà giáo” do CĐGD Việt Nam tổ chức để:

A. Hỗ trợ đào tạo giáo viên và học sinh

B. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho giáo viên, hỗ trợ giáo viên và học sinh sinh
viên khó khăn

C. Bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà trường cho cán bộ quản lý lãnh đạo các nhà trường

D. Hỗ trợ nâng cao năng lực và chăm lo cho cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành
Giáo dục

Câu 10: Ban vận động thành lập CĐGD Việt Nam được thành lập vào tháng, năm nào sau đây:

A. Tháng 8 năm 1945

B. Tháng 9 năm 1950

C. Tháng 5 năm 1951

D. Tháng 7 năm 1951

Back to top button