Tài Liệu

Đáp án bài thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh – một chặng đường vĩ đại

Cuộc thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh – Hành trình Vĩ đại do tỉnh An Giang tổ chức dành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, quân nhân, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và đội viên trên địa bàn TP. Đoàn thể chính trị – xã hội, các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang

Xem đáp án bài thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh – Hành trình vĩ đại của Blog Tiền Điện Tử VN

1. Đáp án Đề thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh – chặng đường trắc nghiệm vĩ đại

Câu hỏi 1: Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã đi theo phong trào yêu nước nào cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 ở nước ta?

NS. Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục

NS. tập thể dục dui tan

Hạt giống. Phong trào Cần Vương

NS. Bác Hồ không theo phong trào trên mà ra nước ngoài thăm Pháp và các nước, tìm con đường cách mạng tốt nhất để trở về giúp đồng bào ta.Đáp án đề thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Hành trình vĩ đại

Phần 2: Ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành chèo thuyền ra đi tìm đường cứu nước.

NS. Đông Dương

NS. Cảng Narong

Hạt giống. Amirale Ratouche TrevilleĐáp án Đề thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Hành trình vĩ đại

NS. bình Minh

Câu hỏi 3: Bước đầu tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là gì?

NS. thủy thủ

NS. lái tàu

Hạt giống. bếp trưởng

NS. trợ lý đầu bếpĐáp án đề thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Hành trình vĩ đại

Phần 4. Nguyễn Tất Thành đặt chân đầu tiên trên đất Pháp ở đâu?

NS. dấu xây dựng

NS. Le HavreĐáp án Đề thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Hành trình vĩ đại

Hạt giống. ăn măng nào

NS. thủ đô của Paris

Câu hỏi 5: Hành trình tìm đường cứu nước của ông Hồ kéo dài bao nhiêu năm?

NS. 28 tuổi

NS. 30 nămĐáp án đề thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Hành trình vĩ đại

Hạt giống. 32 năm

NS. 25 năm

Câu hỏi 6: Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường giải phóng nhà nước, phương thức cách mạng vô sản. Câu nói sau đây của Nguyễn Ái Quốc bắt nguồn từ đâu?

“Tôi ngồi một mình trong phòng và nói rất to, như thể đang nói trước một đám đông. Đây là những gì chúng ta cần, đây là con đường dẫn đến sự giải thoát của chúng ta! ”

NS. Nguyễn Ái Quốc đọc “Bản thảo đầu tiên về các vấn đề nhà nước và thuộc địa” của V.I.Lênin.Đáp án Đề thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Hành trình vĩ đại

NS. Tuyên bố của Annamin

Hạt giống. diễn đàn đại hội quốc tế cộng sản

NS. Một chuyên luận về thanh niên thuộc địa

Phần 7: Tìm một câu trả lời sai trong các câu sau.

Trong thập kỷ đầu tiên (1911 – 1920) của Nguyễn Ái Quốc trong công cuộc tìm đường cứu nước, Người đã:

NS. Nó vượt qua 3 đại dương và 4 lục địa.

NS. Màu đen khoảng 30 quốc gia.Đáp án Đề thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Hành trình vĩ đại

Hạt giống. Tôi sống, làm việc và tự học ở Mỹ, Anh và Pháp.

NS. Đi Mátxcơva dự Hội nghị Quốc tế Nông dân.

Mục 8: Vì sao Nguyễn Ái Quốc gia nhập Đảng xã hội Pháp?

NS. Đảng Xã hội Pháp là chính đảng quyền lực nhất ở Pháp lúc bấy giờ.

NS. Đảng xã hội Pháp đảm bảo quyền lợi của các thành viên

Hạt giống. Vì đây là tổ chức duy nhất của Pháp bảo vệ đất nước chúng ta, và là tổ chức duy nhất đi theo lý tưởng cao đẹp của Cách mạng Pháp: Tự do – Bình đẳng – Bác ái. Đáp án Đề thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Hành trình vĩ đại

NS. Đảng Xã hội Pháp đã hứa sẽ giúp Việt Nam phát triển thành một quốc gia giàu có và mạnh nhất Đông Dương.

Phần 9: Nguyễn Ái Quốc đã gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam tại cuộc họp nào?

NS. Hội nghị Thành viên Đảng Xã hội Pháp

NS. Hội nghị quốc tế về quyền của các quốc gia thuộc địa

Hạt giống. Vào ngày 18 tháng 6 năm 1919, Hội nghị hòa bình của những người chiến thắng trong Chiến tranh thế giới thứ nhất được tổ chức tại Versailles.Đáp án Đề thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Hành trình vĩ đại

NS. Hội nghị Ba nước Đông Dương họp tại Versailles ngày 16/8/1919.

Câu 10: Điều gì đã khiến Nguyễn Ái Quốc chuyển từ yêu nước thành cộng sản?

NS. Đọc bản thảo đầu tiên của một chuyên luận về các vấn đề dân tộc và thuộc địaĐáp án Đề thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Hành trình vĩ đại

NS. Tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp

Hạt giống. Tham gia thành lập Liên minh nhân dân thuộc địa.

NS. Tham gia thành lập Đội Việt Nam Yêu Nước tại Pháp.

Câu 11: Nguyễn Ái Quốc đã tham dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản năm 1924 ở nước nào?

NS. Nước pháp

NS. Liên XôĐáp án đề thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Hành trình vĩ đại

Hạt giống. Đức hạnh

NS. Ba lan

Câu 12: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc thành lập ở đâu? mấy giờ?

NS. Tháng 11 năm 1924 tại Côn Minh, Trung Quốc.

NS. Tháng 6 năm 1926 tại Quảng Tây, Trung Quốc

Hạt giống. Tháng 6 năm 1925 tại Quảng Châu, Trung QuốcĐáp án đề thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Hành trình vĩ đại

NS. Tháng 6 năm 1924 tại Vân Nam, Trung Quốc

Câu 13: Nguyễn Ái Quốc có biệt hiệu là Thầu Chín (Ông già Chín) khi còn hoạt động ở nước nào? mấy giờ?

NS. Ở Trung Quốc từ năm 1924 đến năm 1926

NS. Ở Hồng Kông từ năm 1930 đến năm 1931

Hạt giống. từ năm 1929 đến năm 1930 tại Lào.

NS. Ở Thái Lan từ năm 1928 đến năm 1929Đáp án Đề thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Hành trình vĩ đại

Câu 14: Tháng 2/1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì cuộc họp tại Cửu Long, Hồng Kông, Trung Quốc để thống nhất các tổ chức cộng sản của Trung Quốc. Tên của tổ chức hợp nhất đó là gì?

NS. Đảng cộng sản việt namĐáp án đề thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Hành trình vĩ đại

NS. Đảng cộng sản đông dương

Hạt giống. Đảng lao động việt nam

NS. Đảng Cộng sản Liên bang Đông Dương

Câu 15: Năm 1931, Nguyễn Ái Quốc bị Anh bắt ở Hồng Kông. Biệt danh của bạn lúc đó là gì?

NS. cổ già

NS. nửa con bòĐáp án đề thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Hành trình vĩ đại

Hạt giống. Nguyễn Ái Kh Bak

NS. Anh Trần

Câu 16: Từ tháng 10 năm 1934 đến năm 1935 Nguyễn Ái Quốc học tại trường Quốc tế VILenin. Tên bạn bây giờ là gì

NS. Nguyễn ái quốc

NS. Nguyễn Thất Thanh

Hạt giống. Hồ Chí Minh

NS. Lin.Đáp án Đề thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Hành trình vĩ đại

Câu 17: Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản vào năm nào?

NS. 1934

NS. 1935Đáp án Đề thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Hành trình vĩ đại

Hạt giống. 1936

NS. 1937

Mục 18. Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô tìm đường về nước hoạt động vào năm nào?

NS. 1936

NS. 1937

Hạt giống. 1938Đáp án đề thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Hành trình vĩ đại

NS. 1940

Câu 19: Sau 30 năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước, những ngoại ngữ Bác Hồ nói thông thạo là:

NS. Anh, Pháp, Nga, Trung, Lào

NS. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Maori, tiếng Latinh.

Hạt giống. Tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Nga.Đáp án Đề thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Hành trình vĩ đại

NS. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Bồ Đào Nha.

Câu 20: Nguyễn Ái Quốc về nước vào ngày, tháng, năm nào? ở đâu?

NS. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, tại đường biên giới Việt – Trung 108 ở Cao Bằng.Đáp án đề thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Hành trình vĩ đại

NS. Ngày 28 tháng 1 năm 1942 tại Thác Bản Giốc

Hạt giống. Tại đường biên giới Việt – Trung 108 ở Cao Bằng, ngày 28 tháng 1 năm 1940

NS. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn.

2. Đáp án Đề thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh – Hành trình vĩ đại Phần tự luận

Vui lòng chọn một trong hai câu hỏi sau. Bài viết tối thiểu 500 từ và không quá 1500 từ.

1. Suy nghĩ của anh / chị về hành trình tìm đường cứu nước của ông Hồ.

Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung câu đầu bài “Hành trình tìm đường giữ nước” của Cụ Hồ.

  • Em nghĩ gì về hành trình tìm đường cứu nước của Cụ Hồ?

2. Hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ chứa đựng nhiều sự kiện, câu chuyện thể hiện lòng yêu nước, thương dân, ý chí cách mạng bất khuất của Người. Anh (chị) hãy nêu cảm phục (cảm nghĩ) của mình đối với một trong những sự kiện hoặc câu chuyện xảy ra trong cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Bác.

3. Cuộc thi tìm hiểu Hồ Chí Minh – một chặng đường vĩ đại

Cuộc thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh – Hành trình Vĩ đại do tỉnh An Giang tổ chức như sau.

– Thời gian bắt đầu thi đấu: 04/05/2021 – 05/07/2021

– Tổng kết: Dự kiến ​​tháng 8/2021.

Kết hợp giữa trắc nghiệm và thi viết

– Người đăng ký phải ghi trực tiếp họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại lên bìa bài dự thi hoặc ở mặt trước bên phải của bài dự thi.

– Bài dự thi phải được viết ở cả phần tự luận và trắc nghiệm.

+ Multiple Choice: Trả lời tất cả 20 câu hỏi trắc nghiệm.

+ Bài luận: Chọn 01 trong 02 câu hỏi do ban tổ chức cung cấp. Bài viết tối thiểu 500 từ và tối đa 1.500 từ.

– Bài dự thi không được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nó được đóng gáy hoặc khắc trên giấy can, tập, A4 bằng chữ viết tay sạch sẽ, dễ đọc để khuyến khích sưu tập hình ảnh minh họa.

– Bài dự thi do các phòng ban cơ quan, đơn vị, huyện, thị xã, thành phố khởi xướng phải thống nhất điền địa chỉ, đơn vị, số lượng bài dự thi, tổng số bài dự thi theo địa chỉ quy định trong Thể lệ. (Ban Tổ chức Hội thi căn cứ vào số lượng bài dự thi và số lượng bài dự thi của các đơn vị để xét trao giải chung cho các cơ sở, đơn vị, trường học đạt chất lượng cao nhất).

Trên đây là đáp án đề thi Hồ Chí Minh – Hành trình vĩ đại của Blog Tiền Điện Tử VN gửi tới bạn đọc

Xem phần Tài liệu của Blog Tiền Điện Tử VN để biết thêm các thông tin hữu ích khác.

Những bài viết liên quan:

  • Đây là câu trả lời cho Cuộc thi Tìm hiểu Quy tắc Phòng chống Corona 19.
  • Tìm hiểu về 110 năm ngày mất của Bác Hồ để tìm đường cứu nước Hội thi
  • Đáp án tìm hiểu lịch sử 70 năm Hội giáo dục Việt Nam

.

Back to top button
You cannot copy content of this page