Trader

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

Quá trình xem xét

Để đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử, thang đo có trọng số dựa trên các tiêu chí sau: dịch vụ nền tảng, giá cả và khuyến mại, dịch vụ khách hàng, ứng dụng dành cho thiết bị di động, trải nghiệm người dùng và lợi ích cũng như bảo mật. Người đánh giá đã nghiên cứu tỉ mỉ từng danh mục và xếp hạng dựa trên các số liệu sau.

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

Xem bài trước : Tiền điện tử là gì? Đây là những gì bạn nên biết năm 2021

Cung cấp nền tảng

Trọng lượng: 20%

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

 • Có thể mua, bán hoặc giao dịch hơn 50 loại tiền điện tử
 • Có trình theo dõi danh mục đầu tư
 • Khả năng sao chép thương mại
 • 5 tùy chọn tùy chỉnh trở lên
 • Tài khoản demo có sẵn

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

 • Có thể mua, bán hoặc giao dịch giữa 39-49 loại tiền điện tử
 • Có trình theo dõi danh mục đầu tư
 • Khả năng sao chép thương mại
 • Giữa 3 – 4 tùy chọn tùy chỉnh

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

 • Có thể mua, bán hoặc giao dịch từ 20 đến 39 loại tiền điện tử
 • Có trình theo dõi danh mục đầu tư
 • Giữa 1 – 2 tùy chọn tùy chỉnh

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Có thể mua, bán hoặc giao dịch từ 10 đến 19 loại tiền điện tử
 • Có trình theo dõi danh mục đầu tư
 • Không có tùy chọn tùy chỉnh

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Có thể mua, bán hoặc giao dịch dưới 10 loại tiền điện tử
 • Không có trình theo dõi danh mục đầu tư
 • Không có tùy chọn tùy chỉnh

Người dùng và lợi ích của người dùng

Trọng lượng: 20%

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Người đánh giá có thể mở tài khoản trong vòng chưa đầy 5 phút
 • Có phần giáo dục
 • Cơ cấu phí minh bạch, dễ tìm
 • Thông báo đẩy tùy chọn
 • Thông tin chi tiết về danh mục đầu tư có sẵn và hữu ích

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Người đánh giá có thể mở tài khoản trong vòng từ 6 đến 10 phút
 • Có phần giáo dục
 • Cơ cấu phí minh bạch, dễ tìm
 • Không có thông báo đẩy
 • Thông tin chi tiết về danh mục đầu tư có sẵn nhưng cần cải thiện

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Người đánh giá có thể mở tài khoản trong vòng từ 10 đến 20 phút
 • Không có phần giáo dục
 • Cơ cấu phí minh bạch khó tìm
 • Không có thông báo đẩy
 • Thông tin chi tiết về danh mục đầu tư có sẵn nhưng cần cải thiện

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Người đánh giá có thể mở tài khoản trong hơn 1 ngày
 • Không có phần giáo dục
 • Không có cấu trúc phí minh bạch
 • Không có thông báo đẩy
 • Không có thông tin chi tiết về danh mục đầu tư

* 2 sao là điểm thấp nhất có thể cho yếu tố này.

Dịch vụ khách hàng nền tảng

Trọng lượng: 15%

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Cung cấp các tùy chọn trò chuyện văn bản, cuộc gọi, email
 • Các dịch vụ đặc biệt dành cho người khuyết tật
 • Có thể trò chuyện với một người trực tiếp trong vòng chưa đầy 2 phút

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Cung cấp các tùy chọn trò chuyện văn bản, cuộc gọi, email
 • Các dịch vụ đặc biệt dành cho người khuyết tật
 • Có thể trò chuyện với một người trực tiếp trong vòng chưa đầy 5 phút

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Cung cấp (2/3) tùy chọn trò chuyện văn bản, cuộc gọi, email
 • Các dịch vụ đặc biệt dành cho người khuyết tật
 • Có thể trò chuyện với một người trực tiếp trong vòng chưa đầy 10 phút

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Cung cấp (1/3) tùy chọn trò chuyện văn bản, cuộc gọi, email
 • Không có dịch vụ đặc biệt cho người khuyết tật
 • Có thể trò chuyện với một người trực tiếp trong vòng chưa đầy 15 phút

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Cung cấp (1/3) tùy chọn trò chuyện văn bản, cuộc gọi, email
 • Không có dịch vụ đặc biệt cho người khuyết tật
 • Có thể trò chuyện với một người trực tiếp trong vòng chưa đầy 20 phút

Định giá và Khuyến mại

Trọng lượng: 15%

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Cung cấp ít nhất 2 khuyến mãi đồng thời hoặc ưu đãi đặc biệt
 • Định giá theo từng cấp có sẵn
 • Tùy chọn miễn phí
 • Cung cấp bản dùng thử
 • Mức tối thiểu từ $ 1 – $ 20 một tháng

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Cung cấp ít nhất 1 khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt
 • Định giá theo từng cấp có sẵn
 • Tùy chọn miễn phí
 • Mức tối thiểu từ $ 1 – $ 20 một tháng

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Cung cấp ít nhất 1 khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt
 • Định giá theo từng cấp có sẵn
 • Mức tối thiểu từ $ 1 – $ 20 một tháng

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Không có khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt
 • Định giá theo từng cấp có sẵn
 • Mức tối thiểu từ $ 21 – 40 một tháng

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Không có khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt
 • Không định giá theo bậc
 • Hơn $ 50 một tháng

Bảo vệ

Trọng lượng: 20%

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Sử dụng xác thực 2 yếu tố
 • Bảo vệ thanh toán
 • Công nghệ mã hóa
 • Không thu thập thông tin cá nhân trực tiếp
 • Sử dụng nhiều lớp để ngăn tin tặc truy cập dữ liệu

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Sử dụng xác thực 2 yếu tố
 • Bảo vệ thanh toán
 • Công nghệ mã hóa
 • Không thu thập thông tin cá nhân trực tiếp

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Sử dụng xác thực 2 yếu tố
 • Bảo vệ thanh toán
 • Công nghệ mã hóa

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Sử dụng xác thực 2 yếu tố
 • Bảo vệ thanh toán

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Sử dụng xác thực 2 yếu tố

Ứng dụng di động của nền tảng

Trọng lượng: 10%

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Ứng dụng dành cho thiết bị di động cung cấp trải nghiệm giống như máy tính để bàn
 • Tích hợp giữa thiết bị di động và máy tính để bàn
 • Có sẵn iOS và Android
 • Dễ sử dụng

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Ứng dụng dành cho thiết bị di động cung cấp trải nghiệm tương tự như máy tính để bàn
 • Tích hợp giữa thiết bị di động và máy tính để bàn
 • Có sẵn iOS và Android
 • Dễ sử dụng

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Ứng dụng dành cho thiết bị di động cung cấp trải nghiệm tương tự như máy tính để bàn
 • Tích hợp giữa thiết bị di động và máy tính để bàn
 • Có sẵn iOS và Android
 • Dễ sử dụng đến một chút khó khăn

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Ứng dụng dành cho thiết bị di động không cung cấp trải nghiệm tương tự như máy tính để bàn
 • Tích hợp giữa thiết bị di động và máy tính để bàn
 • Có sẵn iOS hoặc Android
 • Hơi khó sử dụng

Đánh giá các công cụ và sàn giao dịch tiền điện tử

    

 • Không có ứng dụng di động

Back to top button
You cannot copy content of this page