Cuộc thi viết câu hỏi tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ năm 2020.

Câu hỏi về Văn bản Luật học tập về cạnh tranh bằng văn bản có hiệu lực vào năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 1849 / KH-UBND-TP ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang về việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Nha Trang. Tổ chức của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang Cuộc thi viết tìm hiểu văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ năm 2020 thành phố. Dưới đây là các câu hỏi cuộc thi.

Thể lệ Cuộc thi Viết Tìm hiểu Văn bản Quy phạm pháp luật Có hiệu lực đến năm 2020

Bài dự thi viết 75 năm xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng

Đáp án Hội thảo Tìm hiểu lịch sử 90 năm thành lập Đảng bộ Hà Nội

Câu hỏi 1. Đến hết ngày 26 tháng 11 năm 2019, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua bao nhiêu luật có hiệu lực vào năm 2020. đặt ra các luật này.

Mục 2. Các loại giấy tờ xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam được quy định cụ thể tại Luật Nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Mục 3. Địa điểm cấm rượu bia được quy định trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Phần 4. Hệ thống tổ chức thi hành án hình sự được quy định trong Luật thi hành án hình sự.

Câu hỏi 5. Cách chăm sóc chó, mèo đúng cách theo quy định của Luật chăn nuôi.

Mục 6. Giám sát đầu tư của cộng đồng được quy định như thế nào trong Luật Đầu tư công?

câu 7. Quy định về tuổi của lực lượng dự bị động viên đối với đơn vị dự bị động viên trong thời bình do Luật lực lượng dự bị động viên quy định.

Mục 8. Đánh giá thực trạng hiểu biết và tuân thủ pháp luật của người dân Nha Trang.

Back to top button