Pháp Luật

Công văn 2411/BGDĐT-TĐKT về hướng dẫn bình xét thi đua các đơn vị trực thuộc Bộ giáo dục

Công văn 2411/BGDĐT-TĐKT 2021

Ngày 10/6/2021 Bộ giáo dục đào tạo ban hành Công văn 2411/BGDĐT-TĐKT về hướng dẫn bình xét thi đua các đơn vị trực thuộc Bộ giáo dục.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bổ sung việc tổ chức hoạt động, bình xét thi đua, khen thưởng khối các đơn vị trực thuộc Bộ năm học 2020-2021 và năm 2021 như sau:

1. Phân công Cụm trưởng, Cụm phó năm học 2020-2021 và năm 2021

2. Thời gian, hình thức tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ: Tùy vào tình hình thực tế, Cụm trưởng quyết định thời gian và hình thức tổ chức Hội nghị phù hợp (họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc hình thức khác).

3. Thời gian, hình thức tổ chức Hội nghị tổng kết năm: Tùy vào tình hình thực tế, Cụm trưởng quyết định thời gian và hình thức tổ chức Hội nghị phù hợp (họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc hình thức khác), bảo đảm yêu cầu gửi báo cáo tổng hợp kết quả tự chấm điểm, đề nghị xét khen thưởng về các đơn vị thuộc Bộ được giao đánh giá và Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục (Vụ Thi đua – Khen thưởng) trước ngày 30 tháng 8 hằng năm đối với các cụm từ 1 đến 7 và trước ngày 30 tháng 01 hằng năm đối với Cụm 8.

Trước khi tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và Hội nghị tổng kết năm theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, Cụm trưởng gửi giấy mời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua – Khen thưởng) để tham mưu phân công lãnh đạo Bộ và một số thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành tham dự.

……………………………

Nội dung chi tiết Công văn 2411/BGDĐT-TĐKT mời các bạn trên file PDF.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được Blog Tiền Điện Tử VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Back to top button
You cannot copy content of this page