Công văn 2189 / BGDĐT-QLCL Hệ thống thông tin xét tốt nghiệp và xét tuyển năm 2020

thuộc tính văn bản

Tổ chức đã ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo người ký: Nguyen Hu Do
số: 2189 / BGDĐT-QLCL cánh đồng: giáo dục
Ngày xuất bản: Ngày 19 tháng 6 năm 2020 Ngày có hiệu lực: Ngày 19 tháng 6 năm 2020
Loại tài liệu: được ghi lại Ngày hết hạn: Đang cập nhật
Tình trạng hợp lệ: vẫn được xác minh

Công văn số 2189 / BGDĐT-QLCL 2020

Công văn 2189 / BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố hệ thống thông tin hỗ trợ công tác tuyển sinh và thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo
____________

Số: 2189 / BGDĐT-QLCL
V / v công bố Hệ thống thông tin hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2020

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_____________________________________

Ngày 19 tháng 6 năm 2020 tại Hà Nội

đến:

– Phòng GD & ĐT;

– Các trường đại học, học viện, trường đại học;

– Các trường đại học đào tạo mầm non;

– Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng;

– Bộ Giáo dục – Bộ Công an.

Nhằm cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc của thí sinh, phụ huynh, tổ chức, cá nhân liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Hệ thống thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2020 như theo sau.

1. Hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.

– e-mail: [email protected]; Từ tháng 6 năm 2020 đến ngày 23 tháng 9 năm 2020.

– Điện thoại hỗ trợ trong giờ hành chính: 024.32181385.

+ Giai đoạn 1: Từ tháng 6 năm 2020 đến ngày 05 tháng 7 năm 2020;

+ Giai đoạn 2: Từ ngày 05/8/2020 đến ngày 11/8/2020.

2. Đăng ký xét tuyển Cao đẳng Xét tuyển Cao đẳng Sư phạm Mầm non:

2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ, giải đáp những thắc mắc của thí sinh, phụ huynh, tổ chức, cá nhân về quy chế tuyển sinh cao đẳng. Quy trình xét tuyển Cao đẳng Sư phạm Mầm non như sau.

– e-mail: [email protected]; Từ tháng 6 năm 2020 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021.

– Điện thoại hỗ trợ trong giờ làm việc: 024.38694884

+ Giai đoạn 1: Từ tháng 6 năm 2020 đến ngày 05 tháng 7 năm 2020;

+ Giai đoạn 2: Từ ngày 08 tháng 9 năm 2020 đến ngày 28 tháng 02 năm 2021;

2.2. Đây là bộ phận thường trực gồm các cán bộ có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký, quản trị, sắp xếp các cuộc điện thoại và thư điện tử tại các trường đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng giảng dạy giáo dục mầm non. Trang web của trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị công bố thông tin trên đến từng đơn vị để thí sinh, phụ huynh, các cơ quan và cá nhân có liên quan được biết.

người nhận:

– như trên;

– Bộ trưởng (gửi b / c)

– trà. Nguyễn Văn Phúc (p / h trực tiếp);

– Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu;

– Cổng thông tin điện tử Bộ GD & ĐT

– Lưu: VT, Cục QLCL, Vụ GDĐH.

KT. bộ trưởng, mục sư

phó

Nguyen Hu Do

Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo này đã được Blog Tiền Điện Tử VN cập nhật và phát hành, mời các bạn lưu file tải về làm tài liệu và sử dụng.

.

Back to top button