Chuyên đề hình học bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 6

Tài liệu gồm 27 trang, bởi vì tác giả Ngô Thế Hoàng (cô giáo Toán trường THCS Hợp Đức, thức giấc Bắc Giang) soạn, chỉ dẫn giải các dạng toán chuyên đề hình học tẩm bổ học trò giỏi môn Toán lớp 6, giúp các em học trò lớp 6 ôn tập sẵn sàng. cho các kỳ thi chọn học trò giỏi Toán lớp 6 cấp trường, cấp huyện, cấp thức giấc.

Loại 1. Khi nào thì Xyy + yOz = xOz.
Dạng 2. Đường phân giác của một góc.
Dạng 3. Tính số góc và số tam giác được chia thành.
Dạng 4. Tính số điểm, đoạn thẳng, đoạn thẳng.
Dạng 5. Tính số giao điểm.
Dạng 6. Các bài toán tính toán.
Bài tập liên minh.

Vận tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Chuyên đề hình học bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 6

Tài liệu gồm 27 trang, bởi vì tác giả Ngô Thế Hoàng (cô giáo Toán trường THCS Hợp Đức, thức giấc Bắc Giang) soạn, chỉ dẫn giải các dạng toán chuyên đề hình học tẩm bổ học trò giỏi môn Toán lớp 6, giúp các em học trò lớp 6 ôn tập sẵn sàng. cho các kỳ thi chọn học trò giỏi Toán lớp 6 cấp trường, cấp huyện, cấp thức giấc.

Loại 1. Khi nào thì Xyy + yOz = xOz.
Dạng 2. Đường phân giác của một góc.
Dạng 3. Tính số góc và số tam giác được chia thành.
Dạng 4. Tính số điểm, đoạn thẳng, đoạn thẳng.
Dạng 5. Tính số giao điểm.
Dạng 6. Các bài toán tính toán.
Bài tập liên minh.

Vận tải xuống tài liệu

.

#Chuyên #đề #hình #học #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #Toán


  • Tổng hợp: Blog Tiền Điện Tử
  • #Chuyên #đề #hình #học #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #Toán
Back to top button