Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2021

Cứ đến ngày 28/6 hàng năm, cái tên được ấp ủ là Ngày Gia đình Việt Nam nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình. Vậy, chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2021 là gì? Vui lòng theo dõi bên dưới để biết thêm chi tiết.

  • Ngày của Mẹ vào năm 2021 là gì?

1. Ngày 28 tháng 6 là cung gì?

Ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ quyết định Không. 72/2001 / QD-TTg ban hành.

Quyết định: Hàng năm lấy ngày 28/6 là Ngày Gia đình Việt Nam nhằm nâng cao trách nhiệm của mọi gia đình thường xuyên được lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội thực hiện. Tăng cường xây dựng gia đình hạnh phúc, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2021

Ngày Gia đình Việt Nam là sự kiện được tổ chức thường niên vào ngày 28/6 nhằm hưởng ứng và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam.

Ngày Gia đình Việt Nam được tổ chức tập trung từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6 hàng năm. Đây là hoạt động ý nghĩa, tôn trọng các giá trị truyền thống, là cơ hội để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hình thành gia đình văn hóa vì sự phát triển bền vững của gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Thời kỳ hợp nhất… Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2021: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp ở quê hương năm 2021”.

3. Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 2020

Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 2020: “Hòa bình-Hạnh phúc”

Các ban, bộ, ngành, công đoàn Trung ương tổ chức tuyên truyền chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020 dưới hình thức hội nghị, hội nghị, hội thảo phù hợp với tình hình và đặc điểm thực tế của cơ sở mình. ; hội thảo chuyên đề; tập huấn; tuyên truyền trực quan. Các cơ quan thông tin đại chúng ưu tiên dành thời lượng, tin bài, chương trình truyền hình tuyên truyền về chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm đa dạng hóa các hình thức truyền thông, chủ động tổ chức, hướng dẫn các hoạt động, nội dung tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của địa phương. Đặc biệt, tôi thực hiện chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 2020. Từ ngày 14/6 đến ngày 28/6 là thời điểm tổ chức hoạt động truyền thông dành cho nam giới nhân Ngày Gia đình Việt Nam.

4. Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2019

Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2019 – Chủ đề “Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình.

Ngày gia đình Việt Nam năm 2019 Chúng tôi muốn gửi thông điệp ý nghĩa: mọi người cùng hưởng ứng tích cực Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Bữa cơm gia đình đầm ấm, thân thương; Gia đình là nơi bảo tồn và duy trì những giá trị văn hóa tốt đẹp của đất nước. Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ truyền thống tốt đẹp của gia đình. Gia đình là tế bào của xã hội và là pháo đài của Tổ quốc. Hãy cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa gia đình – cộng đồng – xã hội văn minh và hành động vì một gia đình không có bạo lực!

Trong nhiều thế kỷ, gia đình Việt Nam đã đoàn kết, quan tâm, yêu thương, giúp đỡ nhau trong suốt cuộc đời. Gia đình là cái nôi lưu giữ trọn vẹn những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Cha mẹ dạy con phải trung thành, hiếu thảo, chăm học, cần cù, là công dân tốt.

Ngày Gia đình nhằm kỷ niệm và lan tỏa sự “gìn giữ” cao quý đó. Đó là do các bậc cha mẹ ngày nay dễ bị con cái đẩy ra xa do chênh lệch tuổi tác, quan điểm lịch sử, mâu thuẫn dẫn đến xung đột tình cảm. Ngày Gia đình là dịp để cha mẹ và con cái, gia đình cùng giao lưu, chia sẻ, thấu hiểu nhau và xây dựng nền tảng gia đình hiện đại, vững chắc hơn, tâm lý hơn thông qua trải nghiệm, tha thứ và thấu hiểu lẫn nhau.

Xem các thông tin hữu ích khác tại mục Phổ biến pháp luật của Blog Tiền Điện Tử VN.

.

Back to top button