chi phí giấy phép miễn phí 2020

Miễn lệ phí môn học năm 2020 – Ngày 9 tháng 7 năm 2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 65/2020 / TT-BTC sửa đổi và bổ sung một số quy định của Thông tư 302/2016 / TT-BTC về Học phí.

  • Giảm 50% thuế trước bạ năm 2020
  • Nhận bảo hiểm xã hội một lần hoặc phương án sinh tồn có lợi hơn.

Do đó, việc miễn lệ phí môn bài theo Thông tư 65 BTC như sau:

Miễn Phí Giấy phép Gần đây

Thông tư bổ sung 05 trường hợp miễn lệ phí môn bài như sau:

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn thuế môn bài 03 năm kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở kinh doanh)

– Chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác xã, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, công ty tư nhân hoạt động trên địa bàn miền núi của Quỹ tín dụng quốc gia

– Miễn lệ phí môn bài khi thành lập hoặc năm đầu tiên hoạt động sản xuất kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12):

+ Tổ chức mới thành lập (cấp mã số thuế, mã số doanh nghiệp mới)

+ Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu tiên hoạt động sản xuất, kinh doanh.

– Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Quy chế thực thi này sẽ có hiệu lực vào ngày 23 tháng 8 năm 2020.

Xem các thông tin hữu ích khác tại mục Phổ biến pháp luật của Blog Tiền Điện Tử VN.

.

Back to top button