Chạy quá tốc độ 20km/h năm 2022 phạt bao nhiêu?

Lỗi chạy quá tốc độ 2022 là lỗi phổ biến mà mọi người thường mắc phải khi tham gia giao thông. Mức phạt sẽ khác nhau đối với từng phần vượt quá cụ thể. sau đó Chạy quá tốc độ 20 km / h bị phạt bao nhiêu tiền?

Trong bài viết này, Dữ liệu lớn sẽ giúp bạn đọc giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến chủ đề trên, phù hợp với các quy định pháp luật có hiệu lực tại Nghị định 100/2019 / NĐ-CP và Văn bản hợp nhất 15 / VBHN-VPQH về Luật Giao thông đường bộ.

1. Chạy quá tốc độ từ 10 đến 20 km / h bị phạt như thế nào?

Trên thực tế, nhiều trường hợp chạy quá tốc độ, luật đã quy định tốc độ tối thiểu, tốc độ tối đa cho phép để đảm bảo ATGT. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp không chấp hành tốc độ khi tham gia giao thông. Hành vi này rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Căn cứ vào Điều 5 và Điều 6 Nghị định 100/2019 / NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021 / NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi chạy quá tốc độ như sau:

– Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km / h đến 20 km / h: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

– Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe mô tô, xe gắn máy chạy quá tốc độ quy định từ 10 km / h đến 20 km / h: Phạt 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

2. Chạy quá tốc độ có dừng lại không?

Người điều khiển phương tiện có hành vi chạy quá tốc độ có thể bị cấm GPLX nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Đối với ô tô: Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km / h đến 35 km / h bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng theo quy định tại điểm c khoản 11. Điều 5.. Nghị định 100 / 2019ND-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021 / NĐ-CP.

– Đối với xe mô tô: Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km / h sẽ bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng, quy định tại điểm c khoản 10. thứ tự. Điều 6 Nghị định 100/2019 / NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021 / NĐ-CP.

Như vậy, căn cứ vào tốc độ mà người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm sẽ bị tước quyền lái xe có thời hạn, cụ thể là từ 02 tháng đến 04 tháng. Cả người điều khiển ô tô và xe máy chỉ cần chạy quá tốc độ quy định trên 20 km / h là căn cứ áp dụng hình thức phạt tước giấy phép lái xe, ngoài ra còn phạt tiền.

3. Được phép chạy quá tốc độ trong những trường hợp nào?

Luật quy định không được chạy quá tốc độ cho phép, tuy nhiên quy định của luật không cứng nhắc mà phải linh hoạt trong thực tế áp dụng để quy định xử phạt được hợp lý.

Tại Nghị định 100/2019 / NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021 / NĐ-CP quy định về mức xử phạt khi chạy quá tốc độ, cụ thể là:

Điều 5 Xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

3. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển phương tiện vi phạm một trong các hành vi sau đây:

a) Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km / h đến dưới 10 km / h;

Điều 6. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe mô tô, xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển phương tiện vi phạm một trong các hành vi sau đây:

c) Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km / h đến dưới 10 km / h;

Căn cứ vào mức xử phạt khi vượt quá tốc độ nêu trên, có vẻ như chỉ những trường hợp vượt quá 05 km / h mới bị phạt. Còn những trường hợp vượt dưới 05 km / h tuy cũng là vi phạm luật giao thông nhưng không bị xử phạt hành chính.

4. Chạy quá tốc độ là gì?

Chạy quá tốc độ là việc người điều khiển xe chạy quá tốc độ cho phép (Ví dụ: Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ 60 km / h trên đoạn đường có biển báo cấm chạy xe máy quá tốc độ 50 km / h)

5. Chạy quá tốc độ trên 20km / h bị phạt như thế nào?

Mức phạt đối với ô tô, xe máy chạy quá 20 km / h được quy định như sau:

Trình độ cao Xe máy Xe ô tô
20-35km / h 6-8 triệu đồng 6-8 triệu đồng
Trên 35km / h 10-12 triệu đồng 10-12 triệu đồng

6. Chạy quá tốc độ dưới 20km / h bị phạt như thế nào?

Mức phạt đối với ô tô, xe máy chạy quá tốc độ dưới 20 km / h được quy định như sau:

Trình độ cao Xe máy Xe ô tô
5-10km / h 200-300 nghìn đồng 800 nghìn đồng – 1 triệu đồng
10-20km / h 3-5 triệu đồng 3-5 triệu đồng

7. Chạy quá tốc độ 60 / 40km / h bị phạt như thế nào?

Lỗi này được hiểu là bạn đang chạy với tốc độ 60 km / h cho đoạn đường có tốc độ cho phép là 40 km / h. Như vậy trường hợp này bạn đã chạy quá tốc độ cho phép là 20 km / h.

Theo mức phạt quy định tại Mục 2 Điều này, bạn có thể bị phạt xe ô tô, xe máy từ 6 đến 8 triệu đồng.

Bạn còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.

8. Chạy quá tốc độ bao nhiêu thì bị mất quyền sử dụng giấy phép lái xe?

cho xe máy

Người lái xe có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2-4 tháng khi mà:

  • Tăng tốc trên 20 km / h
  • Chạy quá tốc độ và chạy theo nhóm từ 2 xe trở lên

Người lái xe có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3-5 tháng khi mà:

  • Điều khiển xe theo nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông hoặc không tuân theo hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát.

cho ô tô

  • Người lái xe có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1-3 tháng khi điều khiển xe với tốc độ 20-35 km / h.
  • Người lái xe có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2-4 tháng khi lái xe với tốc độ nhanh hơn 35 km / h.

9. Cơ sở pháp lý

  • Nghị định 100/2019 / NĐ-CP
  • Văn bản hợp nhất 15 / VBHN-VPQH về Pháp luật giao thông đường bộ
  • Văn bản hợp nhất 09 / VBHN-VPQH về Luật Xử lý vi phạm hành chính

Trên đây, Blog Tiền Điện Tử đã cung cấp cho bạn đọc những quy định và mức phạt khi chạy quá tốc độ 20 km / h. Xem thêm các bài viết liên quan tại mục Quản trị, mục Hỏi đáp pháp luật

Những bài viết liên quan

  • Tiền phạt chạy quá tốc độ hàng năm là bao nhiêu?
  • Chạy quá tốc độ dưới 5 km / h theo quy định của pháp luật hiện hành bị phạt bao nhiêu?

Thông tin thêm về Chạy quá tốc độ 20km/h năm 2022 phạt bao nhiêu?

Chạy quá tốc độ 20km/h năm 2022 phạt bao nhiêu?

Lỗi chạy quá tốc độ năm 2022 là một lỗi phổ biến mà mọi người thường gặp, mắc phải khi tham gia giao thông. Hình phạt sẽ khác nhau đối với từng mức vượt cụ thể. Vậy chạy quá tốc độ 20km/h thì bị phạt bao nhiêu?
Trong bài viết này, Blog Tiền Điện Tử sẽ giúp độc giả giải đáp mọi thắc mắc liên quan vấn đề trên theo quy định pháp luật hiện hành tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP và Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH về Luật Giao thông đường bộ
1. Vi phạm tốc độ từ 10 đến 20km/h phạt bao nhiêu?
Trên thực tế, không ít các trường hợp chạy quá tốc độ, pháp luật đã quy định tốc độ tối thiểu và tốc độ tối đa cho phép để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều trường hợp không tuân thủ tốc độ khi tham gia giao thông. Hành vi này rất dễ gây ra tai nạn giao thông.
Căn cứ vào Điều 5 và Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt đối với hành vi chạy quá tốc độ như sau:
– Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.
– Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
2. Chạy quá tốc độ có bị giữ bằng?
Hành vi chạy quá tốc độ của người điều khiển phương tiện giao thông có khả năng bị giữ bằng nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
– Đối với ô tô: Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 – 04 tháng quy định tại Điểm c, khoản 11 điều 5 Nghị định 100/2019NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP.
– Đối với xe máy: Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 – 04 tháng quy định tại điểm c Khoản 10 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP.
Như vậy, căn cứ vào tốc độ mà người điều khiển giao thông vi phạm thì sẽ bị tước quyền sử dụng lái xe có thời hạn, cụ thể từ 02 tháng đến 04 tháng. Cả người điều khiển xe ô tô và xe máy chỉ cần chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h đều là căn cứ để áp dụng hình phạt tước bằng lái xe bên cạnh hình thức phạt tiền.
3. Những trường hợp nào thì được chạy quá tốc độ?
Pháp luật quy định không được chạy quá tốc độ cho phép, tuy nhiên, những quy định của pháp luật không cứng nhắc mà phải mềm dẻo trong áp dụng thực tiễn để những quy định xử phạt hợp tình hợp lý.
Tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, quy định các mốc xử phạt quá tốc độ mà cụ thể như sau:
Điều 5. Xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ
3. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h;
Điều 6. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ
2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
c) Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h;
Căn cứ vào mức xử phạt do vượt quá tốc độ nêu trên, có thể thấy, chỉ những trường hợp vượt quá 05 km/h thì mới bị xử phạt. Còn các trường hợp vượt chưa đến 05 km/h tuy cũng là hành vi vi phạm giao thông nhưng chưa đến mức bị xử phạt hành chính.
4. Thế nào là chạy quá tốc độ?
Chạy quá tốc độ là việc người điều khiển phương tiện điều khiển xe chạy vượt quá tốc độ cho phép (Ví dụ: Điều khiển xe máy chạy với tốc độ 60km/h trên đoạn đường có biển báo cấm vượt quá tốc độ 50km/h với xe máy)

5. Chạy quá tốc độ trên 20km/h phạt bao nhiêu?
Mức phạt đối với ô tô và xe máy khi chạy quá tốc độ trên 20km/h được quy định như sau:
Mức vượt
Xe máy
Ô tô
20-35km/h
6-8 triệu đồng
6-8 triệu đồng
Trên 35km/h
10-12 triệu đồng
10-12 triệu đồng
6. Chạy quá tốc độ dưới 20km/h phạt bao nhiêu?
Mức phạt đối với ô tô và xe máy khi chạy quá tốc độ dưới 20km/h được quy định như sau:
Mức vượt
Xe máy
Ô tô
5-10km/h
200-300 nghìn đồng
800 nghìn đồng – 1 triệu đồng
10-20km/h
3-5 triệu đồng
3-5 triệu đồng
7. Chạy quá tốc độ 60/40km/h phạt bao nhiêu?
Lỗi này được hiểu là bạn đang chạy với tốc độ 60km/h đối với đoạn đường có giới hạn tốc độ là 40km/h. Do vậy, trong trường hợp này, bạn đã chạy quá tốc độ 20km/h.
Chiếu theo mức phạt quy định tại mục 2 bài này, bạn có thể bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng đối với ô tô và xe máy.
Bạn cũng có thể bị áp dụng thêm hình phạt tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi thuộc một trong các trường hợp tại mục 5 bài này
8. Chạy quá tốc độ bao nhiêu thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe?
Đối với xe máy
Người lái xe có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2-4 tháng khi:
Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h
Chạy quá tốc độ quy định và điều khiển thành nhóm từ 02 xe trở lên
Người lái xe có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3-5 tháng khi:
Điều khiển xe thành nhóm từ 02 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định và gây tai nạn giao thông hoặc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ
Đối với ô tô
Người lái xe có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1-3 tháng khi điều khiển xe chạy quá tốc độ từ 20-35 km/h.
Người lái xe có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2-4 tháng khi điều khiển xe chạy quá tốc độ trên 35 km/h.
9. Cơ sở pháp lý
Nghị định 100/2019/NĐ-CP
Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH về Luật Giao thông đường bộ
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH về Luật Xử lý vi phạm hành chính
Trên đây, Blog Tiền Điện Tử đã cung cấp cho độc giả về các mức phạt, hình phạt khi chạy quá tốc độ 20km/h. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật
Các bài viết liên quan
Lỗi quá tốc độ năm bị phạt bao nhiêu?
Chạy xe quá tốc độ dưới 5km/h bị phạt bao nhiêu theo quy định pháp luật hiện hành?

#Chạy #quá #tốc #độ #20kmh #năm #phạt #bao #nhiêu


#Chạy #quá #tốc #độ #20kmh #năm #phạt #bao #nhiêu

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button