Game

Cập nhật tăng giảm sức mạnh Tướng Liên Quân mùa 18 lần 1

Bản cập nhật Liên Quân mùa 18: Tiến hóa tối thượng mang đến nhiều tính năng mới cùng hàng loạt thay đổi lớn về Tướng. Để cân bằng lại meta của mùa 18, Liên Quân Mobile sẽ chỉnh sửa lại sức mạnh của nhiều vị Tướng.

Sau đây là những thay đổi trong bản cập nhật tăng giảm sức mạnh Tướng Liên Quân mùa 18 lần 1:

Richter

Richter tiếp tục bị nerf mạnh

Chặt & Chém

-Miễn thương kiếm vàng: 15/16/17/18/19/20% => 15/17/19/21/23/25%

– Tầm kiếm đỏ: 3.5m ở phía trước, 0.7m ở phía sau => 3m ở phía trước, 1m ở phía sau

– Sát thương kiếm đỏ: 6% => /4/5/6/7/8%

– Lướt kiếm xanh: 6.5m => 5.5m

– Tốc độ lướt kiếm xanh: 25m/s => 16.5m/s

– Sát thương lướt (mọi dạng): 40 + 16/cấp kỹ năng => 20 + 20/cấp kỹ năng

– Sát thương cuối điểm lướt (mọi dạng): 100 + 40/cấp kỹ năng => 50 + 50/cấp kỹ năng

– Sát thương chém tay (mọi dạng): 0 ~ 150 => 1.3 công vật lý

Công thủ toàn diện

– Hồi cộng dồn: 18 – 0.6/cấp kỹ năng => 18 – 1/cấp kỹ năng

– Hồi chiêu: 5 giây => 5 – 0.6/cấp kỹ năng

– Richter sẽ bị làm chậm 75% trong lúc dùng chiêu

Aoi

Long lực

– Sát thương: 120+0. 35 công vật lý -> 150~220+0. 45 công vật lý cộng thêm

Long trảm

– Hồi máu: 125~250+0. 2 công vật lý -> 130~280+0. 45 công vật lý cộng thêm

Long trảo

– Sát thương: 200~400+1. 2 công vật lý -> 10% máu tối đa của địch + 0. 6 công vật lý

– Thời gian hồi cộng dồn: 12~9s -> 13~9s

– Long trảo sẽ có 3,5 giây trong trạng thái hồi chiêu sau khi vừa sử dụng xong kỹ năng.

Marja

Cập nhật tăng giảm sức mạnh Tướng Liên Quân mùa 18 lần 1
Marja lại được tăng khả năng hút máu

Sức mạnh vực sâu: Công phép: 10(mỗi cấp +3)->15(mỗi 2 cấp +5)

Sóng thống khổ:

– Sát thương: 375+65/cấp kỹ năng+0. 5 công phép->400+65/cấp kỹ năng+0. 55 công phép

Phệ hồn trùng

– Hút máu: 180+60/cấp kỹ năng+0. 35 công phép+5% máu đã mất ->180+45/cấp kỹ năng+0. 4 công phép+5% máu đã mất.

Lorion

– Máu tăng theo cấp 315 => 275

Tĩnh điện

– Thời gian cộng dồn: 13- 0.8/cấp kỹ năng  => 15-1/cấp kỹ năng

– Hồi chiêu tăng từ 2 => 4 gaiay

The Flash

Hành trình siêu tốc: Gây thêm 30% sát thương lên quái rừng

Omega

Chế độ nghiền nát: Hồi chiêu 9 => 10 giây

Chế độ xung phong

– Sát thương cơ bản đòn chém xoay: 25+50/cấp kỹ năng->25+40/cấp kỹ năng

– Sát thương theo % máu bản thân: 4%+1%/cấp kỹ năng->3%+1%/cấp kỹ năng

Celica: Không còn tăng cộng dồn khi bắn lên quái rừng

Butterfly

Cập nhật tăng giảm sức mạnh Tướng Liên Quân mùa 18 lần 1
Butterfly bị nerf chiêu cuối

– Máu tăng theo cấp: 257->300

Quét kiếm

– Hồi chiêu: 8s->6s

– Tăng tốc: Sẽ giảm rất nhanh

Phi kiếm

– Hồi chiêu: 8s->6s

– Thời gian tồn tại buff: 5 giây->4 giây

– Tăng tốc đánh 25~50% -> 30~60%

Ám sát

– Tầm chiêu: 7m->6. 5m

– Tốc độ bay: 35m/s->20m/s

– Thời gian khựng: +0. 133 giây

Toro

Sừng trâu

– Hồi chiêu: 7 giây => 6 giây

Đại địa chấn

– Giảm tốc độ: 50%->80%

Arthur

Thần vật hộ thân

– Làm choáng: 0. 1s->0. 25s

– Hồi chiêu: 10-0. 5/cấp kỹ năng-> 8-0. 4/cấp kỹ năng

Gươm chính nghĩa

– Sát thương: 100+25/cấp kỹ năng+0. 4 công vật lý+0. 4 công phép -> 40+20/cấp kỹ năng+0. 5 công vật lý+1% máu tối đa bản thân

Thorne

Đạn ma năng

– Thời gian hồi chiêu ckhi nạp 3 viên đạn: 6 => 8 giây

– Không còn giới hạn thời gian lưu danh sách đạn

Ma súng nhập hồn

– Tăng tầm bắn: 7. 5m => 9m

– Đòn đánh cường hoá sẽ tăng bản thân 30% tốc chạy trong 2 giây

Ma súng phán quyết

– Giờ sẽ hồi chiêu ngay khi sử dụng chiêu thay vì kết thúc chiêu

Dextra

– Luân hồi cưa: Sửa lỗi khiến cho chiêu 1 tăng 150 tốc chạy thay vì 15% tốc chạy.

Back to top button
You cannot copy content of this page