Game

Cập nhật tăng giảm sức mạnh Tướng Liên Quân mùa 17 lần 1

Mùa xếp hạng 17 của Liên Quân Mobile đã chính thức bắt đầu cùng với meta mới. Trong đó, nhiều vị tướng mạnh đã nổi lên như một thế lực không thể ngăn cản những ngày đầu mùa rank mới, trong khi một số lại tỏ ra khá yếu sau những thay đổi của phiên bản mới.

Để câ bằng lại meta, bản cập nhật mới đây của Liên Quân Mobile sẽ chỉnh sửa lại sức mạnh của một số vị Tướng. 

Sau đây là chi tiết cập nhật tăng giảm sức mạnh Tướng Liên Quân mùa 17 lần 1:

Ilumia

Quả cầu ánh sáng

– Hồi chiêu: 4 giây => 3 giây

– Sát thương: 400/440/480/520/560/600 + 0.45 công phép =>  350/390/430/470/510/550 + 0.4 công phép

Murad

Murad sẽ đáng sợ hơn khi chiêu 1 được nâng cấp

 

Máu tăng theo cấp: 215 => 250

Tàn ảnh đao

– Hồi chiêu: 12 – 1.4/cấp kỹ năng giây => 10 – 0.8/cấp kỹ năng giây

– Sát thương: 120 + 24/cấp kỹ năng + 1.0 công vật lý => 150 + 20/cấp kỹ năng + 1.0 công vật lý

Nakorth

Máu tăng theo cấp: 246 => 260

Bồi thẩm đoàn

– Hồi chiêu: 10 – 0.8/cấp kỹ năng giây => 9 – 0.6/cấp kỹ năng giây

– Sát thương: 135 + 16/cấp kỹ năng + 0.62 công vật lý => 150 + 20/cấp kỹ năng + 0.7 công vật lý

Quillen

Chém đôi: Tỷ lệ công vật lý cộng thêm: 45%  => 50%

Ẩn sát:  Hồi máu: 70 + 35/cấp kỹ năng + 0.15 công vật lý cộng thêm => 100 + 50/cấp kỹ năng + 0.25 công vật lý công vật lý cộng thêm

Dirak

Kim quang ấn

– Mới: Giảm khoảng cách đẩy lùi tối đa đi 0.5m

Thiên hỏa trận

Tầm chiêu: 11m => 10.5m

Superman

Cập nhật tăng giảm sức mạnh Tướng Liên Quân mùa 17 lần 1
Superman hiện tại quá khó chịu, nhất là khi sử dụng chiêu cuối.

Siêu năng lực

– Thời gian dự trữ: 10/9.2/8.4/7.6/6.8/6 giây => 10/9/8/7/6/5 giây

– Sát thương đi bộ: 150/300/450/600/750/900 + 1.2 công vật lý => 175/350/525/700/875/1050 +1.5 công vật lý

– Sát thương phi hành: 175/350/525/700/875/1050 +1.3 công vật lý => 175/350/525/700/875/1050 +1.5 công vật lý

Hayate

Phản ứng dây chuyền: Sát thương chuẩn: 72 + 2/cấp tướng + 0.25 công vật lý => 40 + 0.25 công vật lý

Thorne

Đạn ma năng: Sát thương đạn tím không tác dụng lên quái nhỏ

Ma súng nhập hồn: Khi tung chiêu sẽ tăng thêm 1.5m tầm bắn

Omega

Chế độ phá hoại

– Sát thương cộng thêm lên lính: 200 + 30/cấp tướng + 8% máu tối đa Omega =>  150 + 25/cấp tướng + 6% máu tối đa Omega

– Sát thương khi gây choáng: 75 + 55/cấp kỹ năng + 5~10% máu tối đa Omega (tuỳ theo cấp kỹ năng) + 1.0 công vật lý => 25 + 50/cấp kỹ năng + 4~9% máu tối đa Omega (tuỳ theo cấp kỹ năng) + 1.0 công vật lý

Mina

Vũ điệu lưỡi hái: Sát thương cơ bản: 200 + 40/cấp kỹ năng => 125 + 40/cấp kỹ năng

Ma lực bóng tối: Hồi chiêu: 40/35/30 giây => 45/40/35 giây

Keera

Tốc độ truy sát tăng thêm giảm từ 50% => 40%

Butterfly

Ám sát: Khi đang nhảy sẽ không thể chọn làm mục tiêu => Khi đang nhảy sẽ miễn khống chế (Vẫn có thể bị dính đòn tấn công).

Back to top button
You cannot copy content of this page