Cách viết decal

Giấy chuyển trường có thông tin cá nhân của học sinh, quá trình học tập và rèn luyện tại trường, nguyện vọng và nguyện vọng chuyển sang trường khác của học sinh. Mời các bạn tham khảo bài Blog Tiền Điện Tử VN về cách viết giấy chuyển khoản.

Nếu được thì tôi phải viết giấy chuyển viện như thế nào? Dưới đây là những yếu tố giúp bạn có được mẫu decal hoàn hảo.

1. Ứng dụng chuyển nhượng là gì?

chuyển đơn Đây là tài liệu cung cấp các thông tin như: thông tin cá nhân, quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên tại trường đang đào tạo. Đơn xin chuyển trường cũng thể hiện nguyện vọng được chuyển sang trường khác cùng cấp để học tập và rèn luyện.

Đơn xin chuyển trường là căn cứ để Ban giám hiệu trường học sinh xem xét, quyết định tình trạng chuyển trường của học sinh.

2. Đơn xin chuyển

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———– o0o ———–

chuyển đơn

đến:
 • Giao dục va đao tạo… … … … … … … … .
 • chủ yếu là… … … … … … … … … … ..
 • chủ yếu là… … … … … … … … … … …

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Quận ………………………….

Nay tôi xin chuyển về lớp .. ..Năm học: …………… Tại trường ………

Lý do: Do ​​tôi chuyển đến khu ……… Nên con tôi đi học xa nên việc di chuyển từ nhà đến trường gặp rất nhiều khó khăn.

Rất mong được sự chấp thuận của Quý vị và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

… … … ngày tháng năm

bố mẹ

(Ký tên và ghi tên của bạn)

Kiểm tra thêm các ứng dụng trước tại đây: Các ứng dụng trước

3. Cách viết giấy chuyển viện

Hướng dẫn điền thông tin truyền:

– Phần đầu luôn phải có tiêu đề và khẩu hiệu của đất nước.

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

– Tên ứng dụng:

chuyển đơn

– Vì đơn xin chuyển trường nên được gửi đến Hiệu trưởng với các điều khoản trân trọng sau đây.

Kính gửi: Hiệu trưởng (chào buổi sáng tình yêu của tôi)…..
chủ yếu (đến nơi) …

– Phần nội dung đơn phải bao gồm tất cả thông tin của bạn, mục đích của đơn, lý do nộp đơn trước đó, các cam kết của bạn, kiểm toán của bạn và chữ ký của bạn.

Tên tôi là:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Học sinh và phụ huynh… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . ngày sinh nhật:… … … … … … … … … … …

Đang học lớp ……… Năm học: 20… ..- 20… Ở trường …

thuộc khu vực … …………….. ……………………………………………………………………………………… …………………………… ……………

Nay em muốn chuyển sang lớp ……… .. Năm học: 20 …- 20 .. ……..

thuộc khu vực … .

Lý do: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Chúng tôi đang chờ đợi sự chấp thuận của bạn.

……………, ngày tháng năm

người xin việc

(Ký tên và ghi tên của bạn)

ý kiến ​​của trường (đến nơi)
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Lưu ý: Sinh viên phải có các giấy tờ hợp lệ sau:

 1. chuyển đơn
 2. giấy khai sinh (bản sao);
 3. Bảng điểm (bản gốc);
 4. Chứng chỉ Hoàn thành Lớp 10 Tiểu học / Trung học cơ sở / Trung học cơ sở;
 5. Thư giới thiệu chuyển trường từ trường hiện tại của bạn
 6. Bằng chứng về thường trú hoặc tạm trú tại nơi đến.

gợi ý Nó là một trong những mẫu tài liệu văn phòng được sử dụng nhiều nhất. Đối với những người chưa quen, chúng tôi đã soạn thảo mẫu thư giới thiệu chuẩn và cách viết thư giới thiệu. Chúng tôi đang tìm mọi người để tham khảo ý kiến thư giới thiệu tiêu chuẩn Cùng với cách viết bài giới thiệu về Blog Tiền Điện Tử VN.

Bạn đọc tham khảo thêm tại chuyên mục Giáo dục-Đào tạo tại chuyên mục. hình dạng Xin vui lòng.

 • chuyển thư giới thiệu
 • Quy trình Đăng ký Chuyển giao
 • Đơn xin chuyển trường mẫu giáo
Back to top button