Thủ thuật

Cách tìm model và số seri đĩa cứng trên Windows 10

Bạn muốn tìm model và số seri của đĩa cứng trên Win 10? Nhờ Device Manager và Command Prompt, bạn có cách xác định model và seri đĩa cứng trên Windows dễ dàng.

Cách tìm model đĩa cứng trong Device Manager

Device Manager cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về các thiết bị đã cài trên máy tính. Nó cũng cho phép bạn kiểm tra chức năng và ổ đĩa. Bạn có thể kiểm tra model đĩa cứng bằng Device Manager như sau:

 1. Tới File Explorer.
 2. Click chuột phải vào This PC.
 3. Từ menu này, chọn Manage. Cửa sổ Computer Management sẽ mở ra.
 4. Trong Computer Management, dưới System Tools, click Device Manager.
 5. Từ danh sách thiết bị, click Disk drives.
 6. Giờ bạn sẽ thấy các đĩa cứng đã cài trên máy tính cùng với model của chúng.

Device Manager cung cấp các thông tin giá trị dù nó không bao gồm số seri về đĩa. Tuy nhiên, Command Prompt có thể cung cấp cho bạn thông tin này.

Cách tìm số seri của đĩa cứng bằng Command Prompt

Các lệnh WMI và WMIC cấp quyền cho bạn truy cập vào Windows Management Instrumentation để xem thông tin chi tiết về phần cứng và phần mềm. Ở đây, chúng ta sẽ dùng WMIC để lấy model và số seri của đĩa cứng:

Lệnh Command Prompt

1. Mở menu Start và tìm Command Prompt.

2. Mở Command Prompt.

3. Bên trong Command Prompt, nhập lệnh sau và nhấn Enter.

wmic diskdrive get model,serialnumber

Lệnh này dùng WMIC trước tiên, sau đó tới các ổ đĩa để lấy thông tin về model và số seri của chúng.

4. Command Prompt sẽ trả về model và số seri của đĩa cứng.

Một khi đã có số model của đĩa, bạn có thể tìm nó trên Google để biết thêm nhiều thông tin khác.

Trên đây là cách tìm model và số seri của đĩa cứng trên Windows 10. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Bạn muốn tìm model và số seri của đĩa cứng trên Win 10? Nhờ Device Manager và Command Prompt, bạn có cách xác định model và seri đĩa cứng trên Windows dễ dàng.

Cách tìm model đĩa cứng trong Device Manager

Device Manager cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về các thiết bị đã cài trên máy tính. Nó cũng cho phép bạn kiểm tra chức năng và ổ đĩa. Bạn có thể kiểm tra model đĩa cứng bằng Device Manager như sau:

 1. Tới File Explorer.
 2. Click chuột phải vào This PC.
 3. Từ menu này, chọn Manage. Cửa sổ Computer Management sẽ mở ra.
 4. Trong Computer Management, dưới System Tools, click Device Manager.
 5. Từ danh sách thiết bị, click Disk drives.
 6. Giờ bạn sẽ thấy các đĩa cứng đã cài trên máy tính cùng với model của chúng.

Device Manager cung cấp các thông tin giá trị dù nó không bao gồm số seri về đĩa. Tuy nhiên, Command Prompt có thể cung cấp cho bạn thông tin này.

Cách tìm số seri của đĩa cứng bằng Command Prompt

Các lệnh WMI và WMIC cấp quyền cho bạn truy cập vào Windows Management Instrumentation để xem thông tin chi tiết về phần cứng và phần mềm. Ở đây, chúng ta sẽ dùng WMIC để lấy model và số seri của đĩa cứng:

Lệnh Command Prompt

1. Mở menu Start và tìm Command Prompt.

2. Mở Command Prompt.

3. Bên trong Command Prompt, nhập lệnh sau và nhấn Enter.

wmic diskdrive get model,serialnumber

Lệnh này dùng WMIC trước tiên, sau đó tới các ổ đĩa để lấy thông tin về model và số seri của chúng.

4. Command Prompt sẽ trả về model và số seri của đĩa cứng.

Một khi đã có số model của đĩa, bạn có thể tìm nó trên Google để biết thêm nhiều thông tin khác.

Trên đây là cách tìm model và số seri của đĩa cứng trên Windows 10. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Back to top button
You cannot copy content of this page