Blog

Cách thêm tài khoản Microsoft Teams trên điện thoại, máy tính

Bạn đang tìm kiếm cách đăng nhập, thêm tài khoản Microsoft Teams nhưng chưa biết cách thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thêm tài khoản Microsoft Teams trên điện thoại, máy tính.

Cách thêm tài khoản Microsoft Teams trên điện thoại, máy tính

1. Cách thêm tài khoản Microsoft Teams trên điện thoại

Hướng dẫn nhanh

  • Mở ứng dụng Microsoft Teams, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên trái.
  • Chọn Thêm tài khoản.
  • Nhập tài khoản Microsoft Teams bạn muốn thêm > Chọn Đăng nhập.
  • Tiến hành nhập mật khẩu của tài khoản > Chọn Đăng nhập.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Mở ứng dụng Microsoft Teams, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên trái.

Cách thêm tài khoản Microsoft Teams trên điện thoại, máy tính

Mở ứng dụng Microsoft Teams, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên trái

Bước 2: Chọn Thêm tài khoản.

Cách thêm tài khoản Microsoft Teams trên điện thoại, máy tính

Chọn Thêm tài khoản

Bước 3: Nhập tài khoản Microsoft Teams bạn muốn thêm > Chọn Đăng nhập.

Cách thêm tài khoản Microsoft Teams trên điện thoại, máy tính

Nhập tài khoản Microsoft Teams bạn muốn thêm > Chọn Đăng nhập

Bước 4: Tiến hành nhập mật khẩu của tài khoản > Chọn Đăng nhập.

Cách thêm tài khoản Microsoft Teams trên điện thoại, máy tính

Tiến hành nhập mật khẩu của tài khoản > Chọn Đăng nhập

Để chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản mà bạn đăng nhập trên Microsoft Teams, bạn chỉ cần nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên trái.

Cách thêm tài khoản Microsoft Teams trên điện thoại, máy tính

Nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên trái

Chọn Tài khoản Microsoft Teams mà bạn muốn sử dụng.

Cách thêm tài khoản Microsoft Teams trên điện thoại, máy tính

Chọn Tài khoản Microsoft Teams mà bạn muốn sử dụng

Để đăng xuất tài khoản Microsoft Teams trên điện thoại bạn chỉ cần nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên trái.

Cách thêm tài khoản Microsoft Teams trên điện thoại, máy tính

Nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên trái

Chọn Cài đặt.

Cách thêm tài khoản Microsoft Teams trên điện thoại, máy tính

Chọn Cài đặt

Chọn Đăng xuất.

Cách thêm tài khoản Microsoft Teams trên điện thoại, máy tính

Chọn Đăng xuất

Chọn OK.

Cách thêm tài khoản Microsoft Teams trên điện thoại, máy tính

Chọn OK

2. Cách thêm tài khoản Microsoft Teams trên máy tính

Hướng dẫn nhanh

  • Mở Microsoft Teams trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải > Chọn Thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học.
  • Nhập tài khoản Microsoft Teams bạn muốn thêm > Chọn Tiếp theo.
  • Tiến hành nhập mật khẩu của tài khoản > Chọn Đăng nhập.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Mở Microsoft Teams trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải > Chọn Thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Cách thêm tài khoản Microsoft Teams trên điện thoại, máy tính

Nhấn vào ảnh đại diện của bạn > Chọn Thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học

Bước 2: Nhập tài khoản Microsoft Teams bạn muốn thêm > Chọn Tiếp theo.

Cách thêm tài khoản Microsoft Teams trên điện thoại, máy tính

Nhập tài khoản Microsoft Teams bạn muốn thêm > Chọn Tiếp theo

Bước 3: Tiến hành nhập mật khẩu của tài khoản > Chọn Đăng nhập.

Cách thêm tài khoản Microsoft Teams trên điện thoại, máy tính

Tiến hành nhập mật khẩu của tài khoản > Chọn Đăng nhập

Để chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản mà bạn đăng nhập trên Microsoft Teams, bạn chỉ cần nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải > Chọn Tài khoản Microsoft Teams mà bạn muốn sử dụng.

Cách thêm tài khoản Microsoft Teams trên điện thoại, máy tính

Nhấn vào ảnh đại diện của bạn > Chọn Tài khoản Microsoft Teams mà bạn muốn sử dụng

Để đăng xuất tài khoản Microsoft Teams trên máy tính bạn chỉ cần nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải > Nhấn vào tài khoản mà bạn muốn đăng xuất > Chọn Đăng xuất.

Cách thêm tài khoản Microsoft Teams trên điện thoại, máy tính

Nhấn vào ảnh đại diện > Nhấn vào tài khoản muốn đăng xuất > Chọn Đăng xuất

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn cách thêm tài khoản Microsoft Teams trên điện thoại, máy tính. Nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!

Back to top button