Hỏi Đáp

Cách tạo biểu mẫu (form) điền thông tin trong Word chi tiết nhất

Microsoft Word không chỉ hỗ trợ soạn thảo văn bản mà còn giúp tạo các biểu mẫu (form) như làm bảng khảo sát, bảng đánh giá, bản hợp đồng, bảng làm trắc nghiệm. Vậy làm sao để tạo một biểu mẫu hoàn chỉnh trên Word thì cùng theo dõi phần hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé!

1. Hiển thị tab Developer trên thanh Ribbon

Bước 1: Vào File > Chọn Options.

Vào File để chọn Option

Bước 2: Chọn Customize Ribbon > Tích chọn tab Developer > Nhấn OK.

Hiển thị tab Developer trên thanh Ribbon

Hiển thị tab Developer trên thanh Ribbon

2. Tạo form từ template có sẵn hoặc từ trang trắng

– Cách 1: Tạo form từ template có sẵn

Bước 1: Vào File > Chọn New > Nhập “form” vào ô search và nhấn Enter.

Tìm form template có sẵn

Tìm form template có sẵn

Bước 2: Nhấn chọn 1 template có sẵn.

Chọn form từ template có sẵn

Chọn form từ template có sẵn

Bước 3: Nhấn Create.

Chọn Create để dùng template có sẵn

Chọn Create để dùng template có sẵn

– Cách 2: Tạo form từ trang trắng

Vào File > Chọn New > Chọn Blank Document > Tạo 1 khung sườn form.

Tạo form từ trang trắng

Tạo form từ trang trắng

3. Tạo các trường nội dung cho form

Đặt con trỏ vào vị trí cần thêm > Chọn tab Developer > Chọn kiểu trường cần thêm trong nhóm Controls.

Bước đầu tạo các trường nội dung cho form

Bước đầu tạo các trường nội dung cho form

Trong đó:

+ Trường dữ liệu Plain Text: Đây là trường văn bản, giúp người dùng nhập văn bản vào. Ví dụ như mục Họ và tên thì trường chọn là Plain Text.

Tạo trường dữ liệu Plain Text

Tạo trường dữ liệu Plain Text

+ Trường dữ liệu Picture: Đây là trường giúp người dùng đưa dữ liệu dạng hình ảnh vào, đối với ví dụ trong bài, phần sử dụng dữ liệu Picture là Hình ảnh.

Tạo trường dữ liệu Picture

Tạo trường dữ liệu Picture

+ Trường dữ liệu Check Box: Đây là dữ liệu cho phép người dùng đánh dấu chọn vào ô, cụ thể hơn là hình vuông trong phần Giới tính được minh họa dưới hình.

Tạo trường dữ liệu Check Box

Tạo trường dữ liệu Check Box

+ Trường dữ liệu Date Picker: Đây là hộp kiểm thời gian, dữ liệu cho phép người dùng nhập hoặc chọn ngày, tháng, năm, ví dụ minh họa như phần Ngày sinh trong hình.

Tạo trường dữ liệu Date Picker

Tạo trường dữ liệu Date Picker

+ Trường dữ liệu Drop-Down: Đây là cách tạo một danh sách và cho phép người dùng chọn một trong các danh sách đã cung cấp.

Bước 1: Đặt con trỏ tại vị trí muốn chèn Drop-Down > Chọn tab Developer > Chọn biểu tượng Drop-Down > Chọn Properties.

Tạo trường dữ liệu Drop-Down

Tạo trường dữ liệu Drop-Down

Bước 2: Nhập tên Title > Chọn Add.

Điền Title cho Drop-Down

Điền Title cho Drop-Down

Bước 3: Nhập nội dung để người dùng chọn > Nhấn OK > Chọn OK.

Thêm nội dung để chọn

Thêm nội dung để chọn

Kết quả sau khi thêm các mục chọn trong phần Drop-Down

Kết quả sau khi thêm các mục chọn trong phần Drop-Down

4. Thiết lập quyền bảo vệ cho biểu mẫu

Tại tab Developer > Chọn Restrict Editing.

Hình chọn Restrict Editing

Hình chọn Restrict Editing

+ Tại mục 2. Editing restrictions

Chọn Allow only this type of editing in the document > Chọn Filling in forms.

Hình thiết lập Editing restrictions

Hình thiết lập Editing restrictions

+ Tại mục 3. Start enforcement

Chọn Yes, Start Enforcing Protection > Nhập mật khẩu > Nhập xác thực lần nữa > Nhấn OK.

Hình thiết lập Start enforcement

Hình thiết lập Start enforcement

Xem thêm

Back to top button
You cannot copy content of this page