Cách sử dụng hàm ISERROR để kiểm tra chi tiết giá trị lỗi trong Excel

Hàm ISERROR của Excel kiểm tra giá trị lỗi và kiểm tra khi bạn không biết cách sử dụng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết tiếp theo để hiểu rõ hơn về hàm ISERROR và cách sử dụng nó.

I. CHỨC NĂNG ISERROR LÀ GÌ? Áp dụng hàm ISERROR trong Excel

Hàm ISERROR được sử dụng để xác định một giá trị lỗi một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Áp dụng hàm ISERROR trong Excel:

  • # N / A, #VALUE !, # REF !, # DIV / 0 !, # NAME?…
  • Excel cho phép bạn làm việc chuyên nghiệp hơn.
  • Nó có thể kết hợp với nhiều tính năng khác để hỗ trợ công việc của bạn.

II. Cách sử dụng hàm ISERROR trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm ISERROR: = ISERROR (giá trị)

Ở đó:

  • giá trị: Giá trị cần kiểm tra.

2. Sử dụng

Đúng: Sử dụng hàm ISERROR để kiểm tra xem phép chia cho 0 có phải là lỗi hay không.

Bước 1: Trong Bảng Dữ liệu Tính toán trong Excel Đầu vào hàm = ISERROR (22/0) Đánh dấu vào ô Tham khảo.

Ví dụ hiển thị hàm ISERROR

Bước 2: Nhấn xuống Chìa khóa đi vào Hiển thị kết quả. Kết quả TRUE chỉ ra rằng phép chia cho 0 là một phép tính sai.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Nhấn Enter để hiển thị kết quả

III. Cách kết hợp hàm ISERROR với một hàm khác

1. Kết hợp với hàm SUMPRODUCT.

Đúng: Tìm giá trị lỗi trong bảng dữ liệu sau.

Bước 1: Trong Bảng Dữ liệu Tính toán trong Excel Đầu vào hàm = SUMPRODUCT (–ISERROR (B3: B8)) Đánh dấu vào ô Tham khảo.

chi tiết của fuction:

  • sự tổng kếtBÁC SĨ: là một lệnh hàm.
  • B3: B8: Đây là vùng dữ liệu thử nghiệm.
  • : Điều kiện hiển thị giá trị dương.

Ví dụ hiển thị hàm ISERROR kết hợp với hàm SUMPRODUCT

Ví dụ hiển thị hàm ISERROR kết hợp với hàm SUMPRODUCT

Bước 2: Nhấn xuống Chìa khóa đi vào Hiển thị kết quả. Có 2 lỗi nên kết quả là 2. # DIV / 0! Và #VALUE!

Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Nhấn Enter để hiển thị kết quả

2. Kết hợp với hàm IF

Đúng: Tìm giá trị lỗi trong bảng dữ liệu sau.

Bước 1: Trong Bảng Dữ liệu Tính toán trong Excel Đầu vào hàm = IF (ISERROR (C3-B3) / C3, ””, (C3-B3) / C3) Đánh dấu vào ô Tham khảo.

chi tiết của fuction:

  • IF và ISERROR: Đây là một lệnh chức năng.
  • ISERROR (C3-B3) / C3: lệnh kiểm tra.
  • (C3-B3) / C3): điều kiện để thử nghiệm.

Ví dụ hiển thị hàm ISERROR kết hợp với hàm IF

Ví dụ hiển thị hàm ISERROR kết hợp với hàm IF

Bước 2: Nhấn xuống Chìa khóa đi vào để hiển thị kết quả và kéo con trỏ chuột để hiển thị phần còn lại của kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Nhấn Enter để hiển thị kết quả

ở trên là Nó giải thích chi tiết với các ví dụ dễ hiểu cách sử dụng hàm ISERROR để kiểm tra giá trị lỗi trong Excel. Chúng tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn triển khai tính năng ISERROR tại nơi làm việc và nghiên cứu của bạn. Nếu có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đừng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích nhé.

Back to top button