Cách sử dụng hàm COS trong Excel cực chi tiết có ví dụ dễ hiểu

Hàm COS trong Excel là 1 hàm tính toán giúp tìm côsin của 1 góc cho trước và nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để thông suốt hơn về hàm COS và cách sử dụng nó nhé.

I. Chức năng COS là gì? Phần mềm của hàm COS trong Excel

Hàm COS là 1 hàm tính costheo 1 góc cho trước và tính bằng radian 1 cách mau chóng và dễ ợt.

Phần mềm của hàm COS trong Excel:

 • Giúp bạn tìm côsin của 1 góc cho trước 1 cách mau chóng.
 • Làm việc nhiều năm kinh nghiệm hơn lúc sử dụng Excel.
 • Có thể liên kết với nhiều tác dụng khác để cung ứng công tác.

II. Cách sử dụng hàm COS trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm COS: = COS (số)

Trong ấy:

 • Con số: Là góc tính bằng radian bạn muốn tìm.

Thí dụ: Biện luận góc 30 độ để nhận trị giá tiếp tuyến. Trước hết biến đổi sang radian như thế này: RADIANS (30) hoặc 30 * PI () / 180.

2. Cách sử dụng

Với các bước được giới thiệu ở trên để sử dụng hàm COS, đầu tiên bạn nên chuyển góc sang radian lúc sử dụng hàm COS trong Excel.

Thí dụ: Sử dụng hàm COS để tìm kết quả của các số trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, bạn nhập hàm = COS (RADIANS (B5)) trong bất cứ hộp tham chiếu nào để rà soát.

Cách sử dụng hàm COS trong Excel

Bước 2: nhấn Enter để hiển thị kết quả và dùng con trỏ chuột kéo kết quả hiển thị xuống để hiển thị kết quả còn lại trong bảng tính, như hình minh họa.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

III. Hàm ACOS trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm ACOS: = ACOS (số)

Trong ấy:

 • Con số: Là côsin của góc muốn tìm.

2. Cách sử dụng

Thí dụ: Sử dụng hàm ACOS để tìm kết quả của các số trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, bạn nhập hàm = ACOS (B5) trong bất cứ hộp tham chiếu nào để rà soát.

Cách sử dụng hàm ACOS trong Excel

Cách sử dụng hàm ACOS trong Excel

Bước 2: nhấn Enter để hiển thị kết quả và dùng con trỏ chuột kéo kết quả hiển thị xuống để hiển thị kết quả còn lại trong bảng tính, như hình minh họa.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Trên đây là Cách sử dụng hàm COS trong Excel hết sức cụ thể với các thí dụ minh họa dễ hiểu. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong việc tiến hành tác dụng COS trong công tác cũng như học tập và nếu có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đừng quên san sớt nếu thấy hữu dụng nhé.

.


Thông tin thêm về Cách sử dụng hàm COS trong Excel cực chi tiết có ví dụ dễ hiểu

Hàm COS trong Excel là 1 hàm tính toán giúp tìm côsin của 1 góc cho trước và nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để thông suốt hơn về hàm COS và cách sử dụng nó nhé.

I. Chức năng COS là gì? Phần mềm của hàm COS trong Excel

Hàm COS là 1 hàm tính costheo 1 góc cho trước và tính bằng radian 1 cách mau chóng và dễ ợt.

Phần mềm của hàm COS trong Excel:

 • Giúp bạn tìm côsin của 1 góc cho trước 1 cách mau chóng.
 • Làm việc nhiều năm kinh nghiệm hơn lúc sử dụng Excel.
 • Có thể liên kết với nhiều tác dụng khác để cung ứng công tác.

II. Cách sử dụng hàm COS trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm COS: = COS (số)

Trong ấy:

 • Con số: Là góc tính bằng radian bạn muốn tìm.

Thí dụ: Biện luận góc 30 độ để nhận trị giá tiếp tuyến. Trước hết biến đổi sang radian như thế này: RADIANS (30) hoặc 30 * PI () / 180.

2. Cách sử dụng

Với các bước được giới thiệu ở trên để sử dụng hàm COS, đầu tiên bạn nên chuyển góc sang radian lúc sử dụng hàm COS trong Excel.

Thí dụ: Sử dụng hàm COS để tìm kết quả của các số trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, bạn nhập hàm = COS (RADIANS (B5)) trong bất cứ hộp tham chiếu nào để rà soát.

Cách sử dụng hàm COS trong Excel

Bước 2: nhấn Enter để hiển thị kết quả và dùng con trỏ chuột kéo kết quả hiển thị xuống để hiển thị kết quả còn lại trong bảng tính, như hình minh họa.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

III. Hàm ACOS trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm ACOS: = ACOS (số)

Trong ấy:

 • Con số: Là côsin của góc muốn tìm.

2. Cách sử dụng

Thí dụ: Sử dụng hàm ACOS để tìm kết quả của các số trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, bạn nhập hàm = ACOS (B5) trong bất cứ hộp tham chiếu nào để rà soát.

Cách sử dụng hàm ACOS trong Excel

Cách sử dụng hàm ACOS trong Excel

Bước 2: nhấn Enter để hiển thị kết quả và dùng con trỏ chuột kéo kết quả hiển thị xuống để hiển thị kết quả còn lại trong bảng tính, như hình minh họa.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Trên đây là Cách sử dụng hàm COS trong Excel hết sức cụ thể với các thí dụ minh họa dễ hiểu. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong việc tiến hành tác dụng COS trong công tác cũng như học tập và nếu có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đừng quên san sớt nếu thấy hữu dụng nhé.

.

#Cách #sử #dụng #hàm #COS #trong #Excel #cực #chi #tiết #có #ví #dụ #dễ #hiểu


 • Tổng hợp: Blog Tiền Điện Tử
 • #Cách #sử #dụng #hàm #COS #trong #Excel #cực #chi #tiết #có #ví #dụ #dễ #hiểu
Back to top button