Hỏi Đáp

Cách hardreset máy Samsung Galaxy A7 (2017)

Bạn có thể sử dụng cách hardrest để khôi phục lại máy về dữ liệu gốc ban đầu của máy.

Lưu ý: Toàn bộ dữ liệu của máy sẽ mất hết và bạn hãy chắc chắn là các tài khoản Google, samsung trong máy đã được đăng xuất ra hết.

Bước 1: Tắt nguồn hoàn toàn.

Nhấn nút nguồn+home+AL tăng để vào recovery.

Bước 1: Tắt nguồn hoàn toàn. Sau đó nhấn nút nguồn+home+AL tăng để vào recovery.Nhấn nút nguồn+home+AL tăng để vào recovery.

Bước 2: Chọn “Wipe data/factory reset”.Lưu ý: Dùng phím AL tăng giảm để di chuyển, phím Nguồn để chọn.

Chọn Wipe data/factory reset.Lưu ý: Dùng phím AL tăng giảm để di chuyển, phím Nguồn để chọn.Chọn “Wipe data/factory reset”

Bước 3: Chọn “Yes”.

Chọn yesChọn “Yes”.

Bước 4: Chọn “Reboot system now”.

 Chọn Reboot system nowChọn “Reboot system now”.

Như vậy là hoàn tất quá trình thiết lập của bạn, chúc các bạn thành công.

Back to top button
You cannot copy content of this page