Cách đóng dấu tài liệu đúng cách

Khi đóng dấu văn bản, tài liệu phải tuân theo quy định của pháp luật. Vậy, con dấu pháp lý là gì? Ký tên, đóng dấu, đóng dấu, đóng dấu, đóng dấu nổi theo đúng quy định tại Nghị định 30/2020 / NĐ-CP thì thực hiện theo văn bản:

Cách đóng dấu tài liệu đúng cách theo Nghị định 30/2020 / NĐ-CP

1. Dấu chữ ký

Con dấu chữ ký là con dấu được đóng vào chữ ký của người có thẩm quyền ký ban hành văn bản. Xác thực pháp lý của các tài liệu.

Cách ký:

  • Sau khi người được ủy quyền ký, đừng đóng dấu mà không có con dấu hoặc chữ ký.
  • Con dấu rõ ràng, chính xác và sử dụng đúng màu mực (đỏ).
  • Khi ký, nó nên che khoảng 1/3 chữ ký bên trái.

2. Treo con dấu

Để xác nhận rằng tài liệu được đóng dấu là một phần của tài liệu chính và để tránh giả mạo và thay đổi tài liệu, bạn có thể đóng dấu để xác minh nội dung.

Làm thế nào để niêm phong treo:

  • Đóng trang đầu tiên và che một phần tên của tổ chức hoặc tên của tổ chức hoặc bí danh (bản gốc) kèm theo tài liệu hoặc hợp đồng. Thông thường, tên của tổ chức được viết ở phía bên trái, ở đầu văn bản hoặc phụ lục và người phụ trách đóng dấu vào phía bên trái khi đóng dấu.

con dấu treo

3. Giáp lai Seal

Để xác minh tính xác thực của từng chương của tài liệu, và để ngăn chặn việc thay đổi nội dung và giả mạo văn bản, con dấu viền được đính kèm để thông tin về con dấu được hiển thị trên tất cả các trang của tài liệu.

Phương pháp đóng dấu:

  • Một con dấu viền được đặt ở giữa mép phải của tài liệu hoặc phụ lục văn bản và bao phủ một phần của tờ giấy. Mỗi con dấu có tối đa 5 văn bản.

niêm phong

4. Tem dập nổi

Con dấu dập nổi là con dấu trên bề mặt có nội dung thông tin như dấu ướt, khi dùng để đóng tài liệu, giấy sẽ dập nổi nội dung thông tin lên bề mặt niêm phong.

dấu nổi

dấu nổi

bản ghi nhớ: Các quy định trên áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

Back to top button