Tech

Cách click vào hình ảnh trong Selenium Webdriver

Truy cập các liên kết hình ảnh

Liên kết hình ảnh là các liên kết trong các trang web được thể hiện bằng một hình ảnh mà khi được click vào sẽ điều hướng đến một cửa sổ hoặc trang khác.

Vì chúng là hình ảnh, chúng tôi không thể sử dụng các phương thức By.linkText () và By.partialLinkText () vì các liên kết hình ảnh về cơ bản không có văn bản liên kết nào cả.

Trong trường hợp này, chúng ta nên sử dụng By.cssSelector hoặc By.xpath. Phương pháp đầu tiên được ưa thích hơn vì tính đơn giản của nó.

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ truy cập vào biểu tượng “Facebook” ở phần trên bên trái của trang Khôi phục mật khẩu của Facebook.

Chúng tôi sẽ sử dụng By.cssSelector và thuộc tính “title” của phần tử để truy cập liên kết hình ảnh. Và sau đó chúng tôi sẽ xác minh nếu chúng tôi được đưa đến trang chủ của Facebook.

package newproject;

import org.openqa.selenium.By;

import org.openqa.selenium.WebDriver;

import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;

public class MyClass {

    public static void main(String[] args) {

        String baseUrl = “https://www.facebook.com/login/identify?ctx=recover”;

        System.setProperty(“webdriver.chrome.driver”,”G:\\chromedriver.exe”);

        WebDriver driver = new ChromeDriver();

        driver.get(baseUrl);

        //click on the “Facebook” logo on the upper left portion

driver.findElement(By.cssSelector(“a[title=\”Go to Facebook home\”]”)).click();

if (driver.getTitle().equals(“Facebook – log in or sign up”)) {

            System.out.println(“We are back at Facebook’s homepage”);

        } else {

            System.out.println(“We are NOT in Facebook’s homepage”);

        }

driver.close();

    }

}

Kết quả

Kết luận:

Đây là tất cả để click vào hình ảnh. Việc truy cập liên kết hình ảnh được thực hiện bằng By.cssSelector ()

Blog Tiền Điện Tử

Blog tiền điện tử công thông tin tổng hợp uy tín nhất tất cả các mảng xã hội, giáo dục , công nghệ số. Với khả năng số hóa mạnh mẽ hy vọng sẽ mang lại cho quý bạn đọc những thông tin chính xác nhất 24/24
Back to top button