Hỏi Đáp

Cách cài đặt từ điển Anh Việt trên Macbook

Trên Laptop MacBook Air mặc định sẽ không có từ điển Anh – Việt, nếu dùng Google Dịch sẽ hơi phiền phức đặc biệt là không có mạng, vì vậy để khắc phục mình xin chia sẻ cách cài đặt từ điển Anh – Việt lên Macbook.

Trước tiên bạn tải file bằng link này, sau đó bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Finder > Preferences > Hard Disks.

Cách cài đặt từ điển Anh Việt trên Macbook

Bước 2: Vào Ổ đĩa chính.

Cách cài đặt từ điển Anh Việt trên Macbook

Bước 3: Chọn Library.

Cách cài đặt từ điển Anh Việt trên Macbook

Bước 4: Chuột phải > New Folder > Đặt tên thư mực là “Dictionaries”.

Cách cài đặt từ điển Anh Việt trên Macbook

Cách cài đặt từ điển Anh Việt trên Macbook

Bước 5: Chuyển file tải về vào thư mục này.

Cách cài đặt từ điển Anh Việt trên Macbook

Bước 6: Finder > Applications > Dictionary.

Cách cài đặt từ điển Anh Việt trên Macbook

Bước 7: Dictionary > Freferences > chọn từ điển Anh – Việt.

Cách cài đặt từ điển Anh Việt trên Macbook

Cách cài đặt từ điển Anh Việt trên Macbook

Để trả cứu từ ngữ nào bạn chỉ cần chạm 3 ngón (trackpad) vào từ đó để trả cứu nha, chúc các bạn thành công.

Back to top button
You cannot copy content of this page