Tech

Cách cài đặt Python trên Windows [Pycharm IDE]

PyCharm là một trình soạn thảo đa nền tảng được phát triển bởi JetBrains. Pycharm cung cấp tất cả các công cụ bạn cần để phát triển Python hiệu quả.

Dưới đây là các bước chi tiết để cài đặt Python và PyCharm

Cách cài đặt Python IDE

Dưới đây là quy trình từng bước về cách tải xuống và cài đặt Python trên Windows:

Bước 1) Để tải xuống và cài đặt Python, hãy truy cập trang web chính thức của Python https://www.python.org/downloads/ và chọn phiên bản của bạn. Chúng tôi đã chọn phiên bản Python 3.6.3

Cách cài đặt Python trên Windows [Pycharm IDE]

Bước 2) Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy chạy tệp .exe để cài đặt Python. Bây giờ hãy nhấp vào Cài đặt ngay.

Cách cài đặt Python trên Windows [Pycharm IDE]

Bước 3) Bạn có thể thấy Python đang cài đặt tại thời điểm này.

Cách cài đặt Python trên Windows [Pycharm IDE]

Bước 4) Khi nó kết thúc, bạn có thể thấy một màn hình cho biết Thiết lập đã thành công. Bây giờ hãy nhấp vào “Đóng”.

Cách cài đặt Python trên Windows [Pycharm IDE]

Cách cài đặt Pycharm

Dưới đây là quy trình từng bước về cách tải xuống và cài đặt Pycharm IDE trên Windows:

Bước 1) Để tải xuống PyCharm, hãy truy cập trang web https://www.jetbrains.com/pycharm/download/ và Nhấp vào liên kết “TẢI XUỐNG” trong Phần Cộng đồng.

Cách cài đặt Python trên Windows [Pycharm IDE]

Bước 2) Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy chạy exe để cài đặt PyCharm. Trình hướng dẫn thiết lập đã bắt đầu. Nhấn tiếp”.

Cách cài đặt Python trên Windows [Pycharm IDE]

Bước 3) Trên màn hình tiếp theo, Thay đổi đường dẫn cài đặt nếu cần. Nhấn tiếp”.

Cách cài đặt Python trên Windows [Pycharm IDE]

Bước 4) Trên màn hình tiếp theo, bạn có thể tạo lối tắt trên màn hình nếu muốn và nhấp vào “Tiếp theo”.

Cách cài đặt Python trên Windows [Pycharm IDE]

Bước 5) Chọn thư mục menu bắt đầu. Giữ JetBrains đã chọn và nhấp vào “Cài đặt”.

Cách cài đặt Python trên Windows [Pycharm IDE]

Bước 6) Chờ cho quá trình cài đặt kết thúc.

Cách cài đặt Python trên Windows [Pycharm IDE]

Bước 7) Sau khi cài đặt xong, bạn sẽ nhận được một màn hình thông báo rằng PyCharm đã được cài đặt. Nếu bạn muốn tiếp tục và chạy nó, trước tiên hãy nhấp vào hộp “Chạy PyCharm Community Edition” và nhấp vào “Hoàn tất”.

Cách cài đặt Python trên Windows [Pycharm IDE]

Bước 8) Sau khi bạn nhấp vào “Hoàn tất”, màn hình Sau sẽ xuất hiện.

Cách cài đặt Python trên Windows [Pycharm IDE]

Back to top button
You cannot copy content of this page