Các bài Siêu ngắn: Phát triển vốn từ (Tiếp theo) – Ngữ văn lớp 9


Giáo án Cực ngắn: Phát triển vốn từ (tiếp theo) – SGK Ngữ văn lớp 9 Tập 1, 72 trang. Tất cả các câu hỏi trên lớp đều ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

câu trả lời:

[Luyện tập] Câu hỏi 1: Tìm hai mô hình có thể tạo ra từ mới, chẳng hạn như Type X + Thief ở trên (Mục 1.2).

câu trả lời:

 • Các lĩnh vực X +: công trường, chiến trường, nông trại, v.v.
 • Hóa học X +: Oxi hóa, Công nghiệp hóa, …

[Luyện tập] Câu hỏi 2: Tìm 5 từ mới được sử dụng thường xuyên gần đây và giải thích từ nguyên, cấu trúc và ý nghĩa của chúng.

câu trả lời:

 • Bàn tay vàng: Đôi bàn tay thành thạo, Khéo léo, Thao tác chắc chắn.
 • Cơm bụi: Cơm rẻ tiền, thường được bán ở các cửa hàng nhỏ tạm bợ.
 • Hội nghị truyền hình: truyền hình tại chỗ, đàm thoại trực tiếp qua camera.
 • Công nghệ tiên tiến: công nghệ kỹ thuật hiện đại, độ chính xác và hiệu quả cao.
 • Đa dạng sinh học: Sự đa dạng của các loài trong tự nhiên.

[Luyện tập] Câu 3: Dựa vào nội dung đã học ở lớp 6 và lớp 7, hãy xác định những từ nào sau đây là từ mượn của tiếng Hán và từ các ngôn ngữ châu Âu. Python, Xà phòng, Ranh giới, Ô tô, Grab, Thuế, Radio, Oxy, Cà phê, Phê bình, Chỉ trích, Ca nô, Ca sĩ, Nô lệ.

câu trả lời:

 • Từ mượn tiếng Trung: trăn trối, biên phòng, tham ô, thu thuế, phê bình, phê bình, ca sĩ, nô lệ.
 • Cho vay Châu Âu: xà phòng, ô tô, ôxy, radio, cà phê, ca nô.

[Luyện tập] Câu 4: Trình bày ngắn gọn cách phát triển vốn từ và thảo luận vấn đề. Từ vựng của một ngôn ngữ có thể không thay đổi?

câu trả lời:

Cách phát triển vốn từ vựng của bạn:

 • nhiều nghĩa hơn của từ
 • thêm số từ
  • tạo từ mới
  • vay

Từ vựng của một ngôn ngữ có thể không thay đổi. Xã hội luôn vận động, nhận thức của con người cũng vận động, và những khái niệm mới luôn ra đời. Vì vậy, từ vựng mới phải được sinh ra hoặc biến đổi từ vốn từ đã có.

.

Back to top button