Tech

Blockchain dễ hiểu nhất

Blockchain là gì ? Blockchain dễ hiểu nhất

Blockchain dễ hiểu nhất : tìm hiểu những điều cơ bản về công nghệ blockchain và lý do tại sao nó có thể nâng cao sự tin tưởng trong cả việc lưu trữ hồ sơ và giao dịch tài chính.

 

Blockchain là một hệ thống ghi lại thông tin theo cách gây khó khăn hoặc không thể thay đổi, hack hoặc gian lận hệ thống.

Về cơ bản, blockchain là một sổ cái kỹ thuật số của các giao dịch được sao chép và phân phối trên toàn bộ mạng lưới hệ thống máy tính trên blockchain. Mỗi khối trong chuỗi chứa một số giao dịch và mỗi khi một giao dịch mới xảy ra trên blockchain, bản ghi của giao dịch đó sẽ được thêm vào sổ cái của mọi người tham gia. Cơ sở dữ liệu phi tập trung được quản lý bởi nhiều người tham gia được gọi là Công nghệ sổ cái phân tán (DLT).

Blockchain là một loại DLT trong đó các giao dịch được ghi lại bằng một chữ ký mật mã bất biến được gọi là hash.

Blockchain dễ hiểu nhất

Điều này có nghĩa là nếu một khối trong một chuỗi bị thay đổi, thì có thể thấy ngay rằng nó đã bị giả mạo. Nếu tin tặc muốn làm hỏng một hệ thống blockchain, họ sẽ phải thay đổi mọi khối trong chuỗi, trên tất cả các phiên bản phân tán của chuỗi.

Các blockchain như Bitcoin và Ethereum đang phát triển liên tục và liên tục khi các khối được thêm vào chuỗi, điều này bổ sung đáng kể vào tính bảo mật của sổ cái.

 

Tại sao có quá nhiều sự cường điệu xung quanh công nghệ blockchain?

Đã có nhiều nỗ lực tạo ra tiền kỹ thuật số trong quá khứ nhưng đều thất bại.

Vấn đề phổ biến hiện nay là lòng tin. Nếu ai đó tạo ra một loại tiền mới được gọi là X đô la, làm sao chúng ta có thể tin tưởng rằng họ sẽ không đưa cho mình một triệu X đô la hoặc ăn cắp X đô la của bạn cho chính họ?

Bitcoin được thiết kế để giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng một loại cơ sở dữ liệu cụ thể được gọi là blockchain. Hầu hết các cơ sở dữ liệu bình thường, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu SQL, có người phụ trách có thể thay đổi các mục nhập (ví dụ: tự cho mình một triệu X đô la). Blockchain thì khác vì không ai chịu trách nhiệm; nó được điều hành bởi những người sử dụng nó. Hơn nữa, bitcoin không thể bị làm giả, bị hack hoặc bị chi gấp đôi – vì vậy những người sở hữu số tiền này có thể tin tưởng rằng nó có một số giá trị.

Blog Tiền Điện Tử

Blog tiền điện tử công thông tin tổng hợp uy tín nhất tất cả các mảng xã hội, giáo dục , công nghệ số. Với khả năng số hóa mạnh mẽ hy vọng sẽ mang lại cho quý bạn đọc những thông tin chính xác nhất 24/24
Back to top button