Biểu mẫu phản hồi và đánh giá nhân viên

Mẫu Đánh giá Nhân viên là gì? Mẫu Đánh giá Nhân viên là gì? Đọc bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết.

1. Định nghĩa của Mẫu Ý kiến ​​Đánh giá Nhân viên là gì?

Mẫu ý kiến ​​đánh giá điều hành là một biểu mẫu mà các giám đốc điều hành sử dụng để nhận xét và đánh giá các giám đốc điều hành trong ủy ban và các hạng mục quản lý. Phiếu này nêu rõ thông tin lý lịch của cán bộ được nhận xét, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan điểm của đảng viên. Xem thêm thông tin chi tiết và tải về Mẫu phiếu nhận xét đánh giá nhân viên tại đây.

  • Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá công chức, viên chức
  • bảng nhận xét đảng viên
  • nhận xét của thành viên thay thế

2. Ý nghĩa của việc đánh giá nhân viên

Phiếu đánh giá cán bộ, đảng viên sẽ giúp cá nhân được đánh giá đánh giá lại những ưu khuyết điểm của bản thân để phấn đấu vươn lên trong tương lai, Phiếu nhận xét đánh giá cán bộ được dùng để đánh giá mọi mặt liên quan đến chính trị. , đạo đức và lối sống của người điều hành.

Phiếu đánh giá nhân viên, cũng giống như phiếu nhận xét, là biểu mẫu mà các cá nhân điền vào để tự đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của mình trong công ty, doanh nghiệp, tổ chức. Nó cung cấp cách tự phân loại phù hợp nhất theo cách khách quan nhất.

Phiếu nhận xét, đánh giá đầy đủ thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, ngày vào đảng, ngày chính thức, trình độ chuyên môn, bản tóm tắt kinh nghiệm công tác) về cán bộ, đảng viên được nhận xét. , …) nhận xét về ưu điểm, khuyết điểm, quan điểm về trình độ chính trị, đạo đức, lối sống, khả năng công tác, điểm mạnh, điểm yếu của người lao động, tóm tắt những điểm mạnh, điểm yếu. Chư Phật và đảng viên được bình luận.

Các tổ chức đảng, đơn vị được sử dụng Phiếu nhận xét, đánh giá cán bộ để xếp loại đảng viên, cán bộ trong tổ chức, đơn vị. Bên cạnh mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức thì mẫu bản nhận xét, đánh giá cán bộ mang đến sự đánh giá khách quan để mỗi đảng viên nhìn nhận mình một cách đa chiều. Nội dung trong phiếu nhận xét, đánh giá của cán bộ công chức phải khách quan, trung thực, công bằng.

Đối với các công ty, doanh nghiệp, việc sử dụng các bảng bình xét nhân viên để trình bày rõ ràng, chi tiết, rõ ràng về thái độ làm việc và kết quả công việc của nhân viên là vô cùng cần thiết. . Có nhiều trường hợp bạn cần sử dụng bảng bình xét nhân viên để tăng lương, thưởng, quyết toán cuối năm, quyết toán cuối năm, v.v.

3. Phiếu nhận xét, đánh giá viên chức 1

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

… … … … ., Ngày… … . số năm… … …

Nhận xét đánh giá nhân viên

số năm… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Họ và tên: … …. … … … … … … … .

ngày sinh nhật: … …. … … … … … … … .

nơi cư trú: …………………………………….

Chúa tể: … … … … … … … … … .

địa điểm: … … … … … … … … … .

Đơn vị công việc: ………………………………………

Chức danh và mức lương: ……………

I. Tự nêu kết quả lao động, học tập

lâu đài

nội dung, tiêu chuẩn thang điểm (3)

tự đánh giá

Ngày thứ nhất. Để tuân thủ các nguyên tắc, hướng dẫn và chính sách của chúng tôi cũng như luật pháp quốc gia:
tất cả) Giữ vững đường lối, chính sách của Đảng, hãy nêu rõ bản thân và gia đình. Chính sách và luật pháp quốc gia.
cơn mưa) Bản thân cán bộ chủ động, đi đầu, nêu gương trong việc chấp hành, quần chúng, vận động gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng. Chính sách và luật pháp quốc gia.
2. Giữ gìn phẩm chất chính trị của mình. Đạo đức, lối sống lành mạnh, tác phong, ứng xử:
tất cả) Hãy rõ ràng về việc bạn là ai khi làm những việc mà các quan chức chính phủ không được làm. Mối quan hệ với gia đình và công chúng.
cơn mưa) Bản tự phê bình và phê bình của đảng viên và quần chúng trong đơn vị (nếu là đảng viên). không tham nhũng; Tích cực chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Chúng tôi thực hiện nghĩa vụ công dân của mình tại nơi cư trú. Không để vợ (chồng), con cái, người thân lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi. Có lối sống và sinh hoạt lành mạnh, giản dị, trung thực, lịch sự, văn minh; Với tinh thần đoàn kết nội tâm yêu thương giúp đỡ nhau và xây dựng tập thể vững mạnh. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực, nhiệm vụ được giao.
ba. Trách nhiệm phối hợp thực hiện công việc và thái độ phục vụ mọi người:
tất cả) Chúng tôi chịu trách nhiệm về công việc của mình và tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy, quy chế của cơ sở, và theo chỉ đạo của cấp trên.
cơn mưa) Trên tinh thần hợp tác và tuân thủ nghiêm túc các quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở, phòng ban và pháp luật, mối quan hệ phối hợp công tác giữa người lao động của cơ sở với các phòng ban khác.
Hạt giống) Thái độ Hòa nhã, nhã nhặn, phục vụ tận tình, lắng nghe cơ quan và công dân, xử lý giấy tờ đúng quy định, không gây vướng mắc, khó khăn cho người yêu cầu.
4. Kết quả làm việc:
tất cả)

Tiến độ và kết quả công việc:

Hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao và đảm bảo chất lượng, thời gian. Đặc biệt:

– Các hoạt động đã thực hiện trong năm. Sự cố đã được giải quyết đúng thời hạn. Vẫn còn những vấn đề chậm, khó hoặc chưa được giải quyết.

– Các văn bản, phương án, nhiệm vụ, kế hoạch, đề tài (nếu có) do mình soạn thảo hoặc tham gia sáng tác.

– Chấp nhận và thực hiện các đề xuất, sáng kiến.

– Đảm bảo chất lượng và tính linh hoạt khi giải quyết kịp thời các kiến ​​nghị từ cơ sở, người dân, cán bộ, cơ sở, đơn vị và đề xuất các giải pháp.

– Chính xác số ngày làm việc trong năm (không kể ngày nghỉ lễ, Tết Nguyên đán, nghỉ phép, đi công tác, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức), đi công tác cơ sở (phát hiện những phát sinh, tồn tại), báo cáo của đề xuất giải pháp).

cơn mưa) Năng lực, trình độ, chuyên môn: thể hiện ở số lượng, chất lượng và hiệu quả công việc được giao. Bạn làm tốt hơn công việc của mình bằng cách tích cực học tập để nâng cao trình độ nghề nghiệp, lý luận chính trị, v.v.

II. Tự xếp loại nhân viên

1. Tự cho điểm từng nội dung:

lâu đài

Nội dung, tiêu chí phân loại thang điểm (4)

tự đánh giá

Ngày thứ nhất Lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị Sự chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của dân tộc;
2 Trình độ chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc và tác phong
ba trách nhiệm với công việc; Tinh thần và thái độ phục vụ mọi người
4 Tuân thủ nhiệm vụ của tổ chức Tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ, hợp tác với đồng nghiệp trong thực hiện công việc
5 Khả năng lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công việc của bạn được thể hiện qua số lượng, chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc.
6 Mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm và kết quả của cơ sở, đơn vị, tổ chức phụ trách, quản lý
7 Tinh thần trách nhiệm đối với công việc thể hiện ở việc cơ quan có thẩm quyền tham mưu thực hiện công việc được giao. Thời gian, chất lượng, hiệu quả tham mưu, đề xuất với cán bộ thuộc lĩnh vực phụ trách. Chủ động, đúc kết kinh nghiệm làm việc để giải quyết công việc được giao.
số 8 Tinh thần tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của công việc và công việc được giao.
súng:

2. Tự phân loại:

Đánh giá Đánh giá (5) hoàn thành công việc thành công Làm tốt Nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng năng lực có hạn Không hoàn thành nhiệm vụ
Tự đánh giá cá nhân (đánh dấu (X) vào hộp kiểm)

… … … … ., Ngày… … . số năm… … …

người tự đánh giá

(Ký tên và ghi tên của bạn)

III. Ý kiến ​​của Nhóm Đại học:

……………

IV. Kết quả tóm tắt để phân loại nhân viên (6):

lâu đài

nội dung ghi bàn

bản ghi nhớ

Ngày thứ nhất Tuân thủ các chủ trương, đường lối và chính sách của chúng tôi cũng như luật pháp quốc gia.
2 Giữ gìn phẩm chất chính trị của mình. Đạo đức, lối sống lành mạnh, tác phong, ứng xử
ba trách nhiệm với công việc; thái độ phục vụ nhân dân
4 Phê bình và tự phê bình việc tuân thủ nhiệm vụ của tổ chức
5 Thực hiện các nhiệm vụ được giao

hoàn thành:

………………………………………………………………………………………………………………

… … … … ., Ngày… … . số năm… … …

Giám đốc đánh giá trực tiếp

(Ký tên và ghi tên của bạn)

bản ghi nhớ:

(1) Tên đơn vị

(2) Tên đơn vị thuộc

(ba) Đơn vị xác định thang điểm để đánh giá

(4) Đơn vị xác định thang điểm để đánh giá

(5) Căn cứ vào tổng điểm của bảng tự chấm, người lao động tự xếp loại theo mức do bộ phận quy định.

(6) Phần này do thủ trưởng trực tiếp ghi.

4. Hình thức lấy ý kiến ​​và đánh giá nhân viên điều hành 2

huyện ủy viên
Đảng bộ ………………………….
Đảng cộng sản việt nam
……………, ngày tháng năm …..

Nhận xét và đánh giá điều hành
ở cấp độ cho phép và quản lý
————————

I. Sơ yếu lý lịch

– bản tường trình: ……………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………………………

– ngày sinh nhật: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

– quê nhà: ……………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………………………

– Ngày tham gia: ………………………… Ngày chính thức: ……….. .. ……………

– Bằng cấp: ……………………………………….. ………… chính trị: ……………………………… ……. Ngoại ngữ: ………………………

– Tóm tắt nhiệm vụ: ………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………………………………………

+ Tháng… ……………………………………………………………………………………………………… ………

+ Tháng… ……………………………………………………………………………………………………… ………

II. Nhận xét về ưu, nhược điểm và triển vọng.

1. Về phẩm chất chính trị

Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, giữ vững tư cách người Đảng viên, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể cơ quan và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ.

2. Về đạo đức và lối sống

– Luôn rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị, trung thực, không cơ hội, luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.

Giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, phát huy quyền lực của nhân dân, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, công nhận gia đình là gia đình văn hóa. Tuân thủ các quy định của viên chức và người lao động của cơ sở.

3. Về khả năng làm việc

– ……………………………………………… …………….. ….. Đồng chí luôn tích cực trong công tác và giữ vững trách nhiệm trong công tác xét xử, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

– Vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Hàng năm đều được xếp loại đảng viên ……, cán bộ lãnh đạo, công chức hoàn thành xuất sắc.

4. Tóm tắt ưu nhược điểm, điểm mạnh và điểm yếu

Nêu cao phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn vững vàng, nội bộ đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật đảng, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được đồng chí và nhân dân tin tưởng.

III. kết luận chung

– Về tiêu chuẩn người lao động: đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lực và uy tín.

– Khả năng hoàn thành nhiệm vụ: luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

– Triển vọng và xu hướng phát triển: Có triển vọng phát triển tốt.

Ủy ban Tiêu chuẩn TM
Bảo vệ

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. Thủ tục hành chính trong mục hình dạng Xin vui lòng.

  • Biểu mẫu Đánh giá Lãnh đạo

.

Back to top button