Biên bản họp phụ huynh học sinh cuối năm 2021 – 2022 4 Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm

Biên bản họp phụ huynh cuối năm 2021 – 2022 Nó bao gồm 4 mẫu được thiết kế để ghi lại tiến trình, nội dung của toàn bộ cuộc họp phụ huynh và các ý kiến, đóng góp của phụ huynh. Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm thường do hiệu trưởng duy trì.

Nội dung của mẫu biên bản họp phụ huynh phải thể hiện rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự cuộc họp. Đồng thời, biên bản phải thể hiện rõ nội dung trao đổi, ý kiến ​​của phụ huynh và thống nhất tại cuộc họp. Để buổi họp phụ huynh diễn ra thành công tốt đẹp, hãy tham khảo kịch bản họp phụ huynh cuối năm.

Ví dụ về biên bản họp phụ huynh cuối năm – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

BÁO CÁO
(Đ / c họp hội cha mẹ học sinh ………… cuối kỳ II
năm học 20….-20… ..)

Thời gian: ………… ..giờ …… ..ngày… ../ 5 / 2-….

Địa điểm: Phòng học ……. Trung học phổ thông ……………………

Những người tham gia:

– Giám đốc: …………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………

– Trước sự chứng kiến ​​của… .. /… .. phụ huynh học sinh lớp …………

SUNG SƯỚNG

1. Giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo tình hình chung của trường.

– Tổng số lao động: …………..

– Tổng số học sinh toàn trường: …… em.

– Kết quả giáo dục hai mặt:

+ Hạnh kiểm: Tốt:… ..trong; Khá: ….. trong; Trung bình: ….. in.

+ Học lực: Giỏi: ….. em; Khá: ….. trong; Trung bình: …. bọn trẻ; Yếu đuối: …. trong; Nghèo: …. trong.

– Sự chuyển động:

+ Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 2 giáo viên dạy giỏi công nghiệp.

+ Có 1 giáo viên đạt giải trong hội thi An toàn giao thông.

+ Học sinh tham gia thi viết văn hay chữ đẹp: cấp huyện, … em, cấp tỉnh, ……. tại.

+ Học sinh tham gia cuộc thi KHKT: Đạt giải khuyến khích.

+ Học sinh thi giải toán qua mạng:

Tiếng Việt: Vòng huyện đạt … trong, vòng tỉnh đạt …… vào.

Tiếng Anh: vòng tỉnh đạt ………… trong.

+ Học sinh thi các môn văn hóa: 11 em vòng huyện, 6 em vòng tỉnh.

+ Học sinh thi đấu môn điền kinh: vòng huyện đạt ………… huy chương bạc, ………… huy chương đồng.

Với sự đóng góp xã hội hóa giáo dục của phụ huynh, nhà trường đã xây dựng các công trình: đường dẫn vào nhà vệ sinh nam, khu tập kết rác và cải tạo nhà tắm của học sinh.

– Vận động tài trợ:…. học bổng (…… triệu) cho học sinh nghèo vượt khó, …………. xe đạp và một số đồ dùng dạy học thì tập thể giáo viên mua được…. ghế đá và …… .bàn đá.

Những hạn chế và khó khăn của trường:

+ Phòng học xuống cấp, phải mượn phòng của mạng lưới nhà trường để học sinh học tập (không đảm bảo diện tích phòng học theo tiêu chuẩn).

+ Sân trường ngập trong nước mặn vào mùa cao điểm.

+ Cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu dạy và học.

2. Kết quả hai mặt giáo dục và tình hình chung của lớp ……. cuối năm học 20…. – 20 ……

– Đầu năm học có …………., Cuối năm học có ………….

– Vị trí tốt:…. bọn trẻ; Khá: ….. trong; Trung bình: ….. con; Yếu trong.

– Hạnh kiểm: Tốt: …… trong; Đẹp trong; Trung bình: …… in.

Danh sách cụ thể: Có danh sách đính kèm.

– Một số bước chuyển lớp đã đạt được:

…………………………………………………………

……………………… ..

+ Thi đua năm học: ……………………… ..

– Một số khuyết điểm của học sinh trong lớp:

………………………………………………………….

…………………………………………………………

……………………… ..

3. Một số thông báo của trường năm học 20… .. – 20….

– Tuyển sinh lớp 6: Nhận hồ sơ từ ngày 15 – 25/7 và 20/7 ….. (sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

– Tuyển sinh lớp 7, 8, 9 từ ngày 01/8 đến ngày 10/8, 20… .. các ngày trong tuần (trừ chủ nhật)

– Thu các khoản theo quy định: Học phí ………… ..đ / cháu / năm, học phí ………… / cháu / năm (có miễn giảm theo quy định).

– Các công thức khác:

+ Văn bản kiểm tra: ………… đ / n / năm.

+ Tiền vệ sinh: ………… đồng / trẻ / năm.

+ Bảo hiểm tai nạn: ………… đồng / trẻ / năm (tình nguyện viên).

+ Bảo hiểm y tế: ………… đồng / trẻ / năm (nếu có).

+ Hồ sơ học sinh lớp 6: ………… đồng / hồ sơ.

+ Quỹ khuyến học: ………… đồng / cháu / năm.

+ Xã hội hóa giáo dục …………. / Trẻ / năm.

+ Đồng phục học sinh: ………… đồng / 1 bộ (học sinh con hộ nghèo, cận nghèo được giảm 10%).

– Đối với năm học tiếp theo, tất cả học sinh phải mặc đồng phục của trường khi đến trường, vào các ngày EF phải mặc đồng phục của trường EF theo quy định.

– Có kế hoạch mở lớp bồi dưỡng tin học cho học sinh khối 8 và khối 9.

4. Giáo viên chủ nhiệm lớp thông báo cách thức tuyển sinh lớp 10 năm 20… -20… của trường THPT, hình thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

…………………………………………………………

………………………….

5. Thảo luận và Nhận xét của Phụ huynh:

……………………… ..

………………………….

Biên bản kết thúc vào hồi …… giờ… ..cùng ngày.

Biên bản được đại hội thông qua.

ĐẠI DIỆN CỦA PHỤ HUYNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN PHÒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ví dụ về biên bản họp phụ huynh cuối năm – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.
————

PHÚT HỌP CUỐI NĂM HỌC – LỚP….

Năm học……..

– Giám đốc:…………………..

– Khai giảng lúc: …… giờ, ngày …… .tháng …… .năm….

– Nơi:…………………………………………………………………..

– Chủ tịch: ……………………………………………………….

– Thư ký:……………………………………………………………………….

NỘI DUNG TRONG QUÁ TRÌNH.

I. Tính ổn định:

1. Ổn định – mặt được: …………………………………………………….

– Số phụ huynh có mặt: ……………………………………………………… ..

– Số phụ huynh vắng mặt: ………………………………………………………

2. Biện minh:

Được sự đồng ý của BGH nhà trường …… lớp …… .đã tiến hành họp phụ huynh cuối năm học …… để tổng kết năm học và trao đổi với phụ huynh cách dạy trẻ tự đánh giá ở nhà trong thời gian kì nghỉ hè.

II. Nhận xét và phê bình chung:

1. Tóm tắt lớp

* Lợi thế:………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

* Khuyết điểm:….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

.* Kết quả:….

– Số:… Học sinh, lưu giữ:… /…

– Phẩm chất: ………………………………………………………………….

– Kết quả xét khen thưởng cuối năm học: ……………………

2. Trao đổi với phụ huynh cách trẻ HD học một mình ở nhà trong kỳ nghỉ hè:… ‘

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

3. Các công việc khác (nếu có): …………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

4. Ý kiến ​​của phụ huynh: …… ..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

III. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào hồi ………… .giờ ………… ..phút cùng ngày.

…..ngày tháng năm……..
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN CMHS T / M GIÁO VIÊN PHÒNG

Biên bản họp phụ huynh cuối năm – Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

BÁO CÁO
HỘI THẢO PHỤ HUYNH HỌC SINH LỚP ………… ..
NĂM HỌC……..

Hôm nay ngày …… tháng ……………… lớp …………………… .. nhà trường tổ chức họp cha mẹ học sinh lớp ………… ..

1 thành viên:

Giáo viên chủ nhiệm ………………… .., giáo viên phó chủ nhiệm …………………… .. Và các bậc cha mẹ học sinh.

2. Số lượng:

Cha mẹ học sinh …………. / ………… ..các bậc cha mẹ học sinh

Ông bà)……………………………………………………………………. bố mẹ tôi………….

Ông bà)……………………………………………………………………. bố mẹ tôi………….

3. Nội dung:

hiệu trưởng:

+ Giáo viên báo cáo kết quả rèn luyện hình thành và học tập đạo đức của lớp ………… .. năm học ………….

+ Các biện pháp phối hợp giữa gia đình và cha mẹ học sinh.

+ Công khai thu chi quỹ học phí năm học …………., Thông báo thu chi năm học mới.

+ Công khai danh sách các gia đình chưa nộp các khoản đóng góp năm học ………… ..

b, ý kiến ​​của cha mẹ

Ông. (Bà) ………………………………………………………… .. bố mẹ tôi ……………

bình luận……………………………………………………………………………………………………….

Ông. (Bà) ……………………………………………………… bố mẹ tôi …………

bình luận……………………………………………………………………………………………………….

Hội nghị thống nhất: báo cáo của giáo viên đứng lớp về tình hình học tập của học sinh trong năm học Hội nghị đã thống nhất và thông qua các khoản thu chi năm học ……………………….

Hội nghị đã thống nhất: báo cáo của giáo viên chủ nhiệm lớp về tình hình học tập của học sinh trong năm học ……………………. Đại hội đã thống nhất và thông qua các khoản thu chi của năm học ………….

Biên bản được lập, được toàn thể CMHS nhất trí thông qua vào ngày ………… giờ …… cùng ngày.

Ban đại diện hội cha mẹ học sinh
Hội trưởng hội phụ huynh lớp …
(Ký và ghi rõ họ tên)
Giáo viên phòng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản họp phụ huynh cuối năm – Mẫu 4

TRƯỜNG HỌC …………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———— o0o ————
……ngày tháng năm………..

Biên bản HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH NHỎ
CUỐI NĂM

Năm học: 20….-20…

Trường tiểu học ……………………. – Xã ………………….

Hôm nay là lúc …… ..giờ ……. ngày ……. Có thể ……………..

Tại phòng học …………: Trường ………………… – Xã ……………………

I / ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BAO GỒM:

1 / Giáo viên chủ nhiệm lớp …………………………………………………….

2 / Tổng số phụ huynh trong lớp:… ..chấp ……. (Trong đó: ủy quyền …… .không ủy quyền… ..)

II / NỘI DUNG

1 / Giáo viên chủ nhiệm lớp ………….

Thông báo về quy chế liên kết phụ huynh

– Thông báo tình hình hoạt động của lớp cuối năm học 20… -20 .. cụ thể:

+ Về số học sinh cuối năm là: ………… .. học sinh, nữ là: ………… ..sinh viên, dân tộc là:… So với đầu năm là:… .. học sinh, sinh viên là nữ: …… .. học sinh, học sinh dân tộc là: …….

Tăng …… trong

Giảm giá …… trên

+ Thực trạng chất lượng của lớp theo bài kiểm tra cuối năm là

Hạnh kiểm:

1 / Tốt: …… trong / …… trong

2 / khá: …… trong / …… trong

3 / Trung bình: …… in / …… in

4 / Yếu: …… trong / …… trong

Học lực:

1 / Tốt: …… trong / …… trong

2 / khá: …… trong / …… trong

3 / Trung bình: …… in / …… in

4 / Yếu: …… trong / …… trong

5 / Kém: …… trong / …… trong

2 / Hội đồng đại diện cha mẹ học sinh lớp hoạt động theo quy chế hội cha mẹ học sinh:

– Theo dõi, kiểm tra việc giảng dạy và động cơ nghỉ học ra lớp của học sinh. tuyên truyền cho mọi người về xã hội học tập.

– Thăm hỏi động viên, tạo điều kiện tốt nhất cho các em đến lớp.

– Đề xuất việc xây dựng các phong trào học tập, các vấn đề khác liên quan đến việc học tập của trẻ em theo đúng mục đích.

– Đề xuất việc thu chi quỹ liên kết trong năm học:

Gây quỹ năm học thứ 20….-20… Số: ……………………. VND / học sinh (Miễn cho học sinh nhỏ tuổi khi gia đình có từ 2 em trở lên học tại LHP)

Gây quỹ phô tô năm học 20….-20… Có: ……………………. Đồng / Quỹ học sinh phô tô 20….-20… đề thi của năm học.

Gây quỹ năm học thứ 20….-20…: …………. ………… .đ / năm học

Học phí năm học 20….-20…: …………. ………… .đ / năm học

Biên bản đã được thông qua và đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào lúc ………… cùng ngày.

…..ngày tháng năm……..
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN CMHS T / M GIÁO VIÊN PHÒNG

Ý nghĩa của buổi họp phụ huynh cuối năm

Họp phụ huynh cuối năm là hoạt động diễn ra thường xuyên ở các trường học từ mầm non đến THPT.

  • Giáo viên đứng lớp sẽ thông báo các chính sách giáo dục mới nhất của trường cho phụ huynh.
  • Trong cuộc họp, các bậc phụ huynh đã phát biểu ý kiến ​​cá nhân và đóng góp ý kiến ​​về những nội dung mới, sáng tạo hỗ trợ cho việc học tập.
  • Các cuộc họp phụ huynh là điều cần thiết để kết nối nhà trường và gia đình, phục vụ mục đích chung và cải thiện việc học tập của học sinh ở trường.

Thông tin thêm về Biên bản họp phụ huynh học sinh cuối năm 2021 – 2022 4 Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm

Biên bản họp phụ huynh học sinh cuối năm 2021 – 2022 4 Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm

Biên bản họp phụ huynh cuối năm 2021 – 2022 gồm 4 mẫu được lập ra để ghi chép lại tiến trình, nội dung toàn bộ buổi họp phụ huynh và những quan điểm, ý kiến đóng góp của các bậc phụ huynh học sinh. Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm thường được giáo viên chủ nghiệm lưu giữ lại.
Nội dung của mẫu biên bản họp phụ huynh phải trình bày rõ về thời gian, địa điểm, thành phần tham gia buổi họp. Đồng thời trong biên bản phải ghi rõ các nội dung trao đổi, ý kiến của các bậc phụ huynh và các thỏa thuận trong buổi họp. Để buổi họp phụ huynh được diễn ra thành công quý thầy cô tham khảo thêm kịch bản họp phụ huynh cuối năm.
Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm – Mẫu 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
BIÊN BẢN(V/v họp phụ huynh học sinh chi hội …………cuối học kì II năm học 20….-20…..)
Thời gian:…….. giờ……..ngày …../5/2-….
Địa điểm: Phòng học lớp ……. trường THCS ……………………
Thành phần tham dự:
– Giáo viên chủ nhiệm lớp: ………………………………………………………
– ……………………………………………………………………………………………
– Với sự có mặt của ….. /….. phụ huynh học sinh lớp ………
NỘI DUNG
1. Giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình chung của nhà trường.
– Tổng số CBGV-NV: ………..
– Tổng số HS toàn trường: ……em.
– Kết quả hai mặt giáo dục:
+ Hạnh kiểm: Tốt: ….. em ; Khá: ….. em ; Trung bình: ….. em.
+ Học lực: Giỏi: ….. em ; Khá: ….. em ; Trung bình: …. em; Yếu: …. em ; Kém: …. em.
– Phong trào:
+ Thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi vòng huyện: đạt 2 GVCN xuất sắc.
+ Có 1 giáo viên đạt giải cuộc thi An toàn giao thông đường bộ.
+ HS tham gia thi văn hay chữ tốt: cấp huyện đạt … em, cấp tỉnh đạt ……. em.
+ HS tham gia thi khoa học kĩ thuật: Đạt giải khuyến khích.
+ HS thi giải toán trên mạng:
Tiếng Việt: vòng huyện đạt … em, vòng tỉnh đạt…….. em.
Tiếng Anh: vòng tỉnh đạt ………em.
+ HS thi các môn văn hóa: vòng huyện đạt 11 em, vòng tỉnh đạt 6 em.
+ HS thi điền kinh: vòng huyện đạt……… HCB, ……… HCĐ.
– Được sự đóng góp của phụ huynh về xã hội hóa giáo dục, nhà trường xây dựng được các công trình: đường đi ra nhà vệ sinh cho học sinh nam, khu đổ rác, sửa chữa lại các phòng vệ sinh cho học sinh nữ.
– Vận động được các nguồn tài trợ: …. suất học bổng (……triệu) cho học sinh nghèo vượt khó, ………. xe đạp và một số tập học, tập thể giáo viên đóng góp mua được …. ghế đá và …….cái bàn đá.
– Những mặt hạn chế, khó khăn của trường:
+ Phòng học bị xuống cấp, phải mượn phòng học của dãy hiệu bộ cho HS học (không đảm bảo diện tích phòng học theo tiêu chuẩn).
+ Sân trường bị ngập mặn vào mùa nước lên.
+ Cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu của dạy và học.
2. Kết quả hai mặt giáo dục và tình hình chung của lớp ……. cuối năm học 20…. – 20……
– Đầu năm học lớp có …………., đến cuối năm học ……………….
– Học lực: Giỏi:…. em; Khá: ….. em; Trung bình: ….. em; Yếu: ….. em.
– Hạnh kiểm: Tốt: ….. em; Khá ….. em; Trung bình: ……em.
Danh sách cụ thể: có danh sách kèm theo.
– Một số phong trào lớp đã đạt được:
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
+ Thi đua trong năm học:…………………..
– Một số khuyết điểm của học sinh trong lớp:
………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
3. Một số thông báo của nhà trường cho năm học 20….. – 20….
– Tuyển sinh học sinh lớp 6: Thu nhận hồ sơ từ 15/7 đến 25/7/20….. (các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
– Ghi danh học sinh khối 7, 8, 9 từ 01/8 đến 10/8/20….. các ngày trong tuần (trừ chủ nhật)
– Thu các khoản theo quy định: Học phí………..đ/em/năm, hội phí…………/em/năm (có giảm miễn theo quy định).
– Các khoản thu khác:
+ Giấy kiểm tra: …………đ/em/năm.
+ Phí vệ sinh: ………đ/em/năm.
+ Bảo hiểm tai nạn: ………đ/em/năm (tự nguyện).
+ Bảo hiểm y tế: ………đ/em/năm (nếu có).
+ Hồ sơ học sinh lớp 6:………đ/ hồ sơ.
+ Quỹ khuyến học: ………đ/em/năm.
+ Xã hội hóa giáo dục………đ/em/năm.
+ Đồ đồng phục của trường: ………đ/1 bộ (học sinh thuộc diện hộ nghèo hay cận nghèo được giảm 10%).
– Trong năm học sau, nhà trường dự kiến tất cả học sinh sẽ mặc đồng phục của trường khi đi học, các ngày có môn thể dục thì mặc đồng phục thể dục của trường theo quy định.
– Dự kiến mở lớp học nghề tin học cho học sinh khối 8, 9.
4. Giáo viên chủ nhiệm thông báo cách xét tuyển học sinh vào lớp 10 năm học 20… – 20… dành cho các trường THPT, hình thức thi vào trường THPT
………………………………………………………………
…………………………………………………………….
5. Thảo luận, đóng góp ý kiến của phụ huynh:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………….
Biên bản kết thúc vào lúc ….. giờ ….. cùng ngày.
Biên bản có thông qua toàn thể đại hội.
ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm – Mẫu 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc.————
BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH CUỐI NĂM – LỚP….
Năm học……..
– Giáo viên chủ nhiệm lớp:………………..
– Khai mạc vào hồi: ………giờ, ngày……..tháng……..năm….
– Địa điểm:…………………………………………………………………..
– Chủ tọa:…………………………………………………………………….
– Thư ký:……………………………………………………………………….
NỘI DUNG TIẾN HÀNH.
I. Ổn định:
1. Ổn định – điểm diện:…………………………………………………….
– Số phụ huynh có mặt:…………………………………………………..
– Số phụ huynh vắng mặt:………………………………………………
2. Tuyên bố lý do:
Được sự đồng ý của BGH Trường……lớp…….tiến hành họp phụ huynh cuối năm năm học…… để tổng kết năm học và trao đổi với phụ huynh về cách HD các em tự ôn luyện ở nhà trong kì nghỉ hè.
II. Nhận xét, đánh giá chung:
1. Tổng kết lớp học
* Ưu điểm:………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
* Nhược điểm:….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
.* Kết quả đạt được:….
– Số lượng: … HS, duy trì : …/…
– Chất lượng: ………………………………………………………………….
– Kết quả xét thi đua, khen thưởng cuối năm học: ………………
2. Trao đổi với phụ huynh về cách HD các em tự ôn luyện ở nhà trong kì nghỉ hè:…’
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
3. Công tác khác (nếu có):………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
4. Ý kiến phát biểu của phụ huynh:……..
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
III. Kết thúc
Cuộc họp kết thúc vào lúc………giờ………..phút cùng ngày.

…..ngày ….tháng …..năm……..
THƯ KÝ
T/M BAN ĐẠI DIỆN CMHS
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Biên bản họp phụ huynh cuối năm – Mẫu 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————-
BIÊN BẢNHỌP HỘI CHA MẸ HỌC SINH LỚP………..NĂM HỌC……..
Hôm nay ngày……tháng…..năm…………tại lớp………………………………..của trường đã tiến hành họp hội cha mẹ học sinh lớp………..
1. Thành viên:
Giáo viên chủ nhiệm…………………………….., giáo viên phó chủ nhiệm…………………….. Và phụ huynh học sinh.
2. Số lượng:
Phụ huynh học sinh………./………..vắng phụ huynh của các em
Ông (bà)……………………………………………………………………. phụ huynh em………………
Ông (bà)……………………………………………………………………. phụ huynh em………………
3. Nội dung:
a, Giáo viên chủ nhiệm:
+ Giáo viên báo cáo kết quả rèn luyện đạo đức và học tập của lớp………năm học………….
+ Những biện pháp phối hợp giữa gia đình và phụ huynh học sinh.
+ Công khai các khoản thu, chi quỹ lớp của năm học………………………, công bố các khoản thu của năm học mới.
+ Công khai danh sách các gia đình chưa nộp các khoản đóng góp của năm học…………..
b, Ý kiến của các vị phụ huynh
Ông (bà)……………………………………………………….. phụ huynh em…………………………
có ý kiến……………………………………………………………………………………………………….
Ông (bà)……………………………………………………………phụ huynh em………………………
có ý kiến……………………………………………………………………………………………………….
Hội nghị đã nhất trí: báo cáo của giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập của học sinh trong năm học Hội nghị nhất trí và thông qua công tác thu, chi năm học………………………………….
Hội nghị đã nhất trí: báo cáo của giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập của học sinh trong năm học………………. Hội nghị nhất trí và thông qua công tác thu, chi năm học………………………………….
Biên bản được lập, thông qua tất cả phụ huynh nhất trí vào hồi………h…..cùng ngày.
Đại diện hội cha mẹ học sinhHội trưởng hội cha mẹ học sinh lớp…..(Ký và ghi họ tên)
Giáo viên chủ nhiệm(Ký và ghi họ tên)
Biên bản họp phụ huynh cuối năm – Mẫu 4
TRƯỜNG ………………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lâp – Tự do – Hạnh phúc————o0o————

……ngày …tháng …năm………..

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINHCUỐI NĂM
Năm học: 20 ….- 20……
Lớp : ……………Trường ……………………………. – Xã ………………….
Hôm nay vào hồi ……..…giờ ……. ngày ……. tháng …… năm ……………..
Tại phòng học lớp ……..: Trường …………………- Xã ……………………
I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM :
1/ Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………………………………………………
2/ Tổng số Phụ huynh học sinh lớp : …..vắng …….(trong đó : phép …….không phép …..)
II/ NỘI DUNG
1/ Giáo viên chủ nhiệm lớp ………..
Thông báo điều lệ hội phụ huynh
– Thông báo tình hình lớp cuối năm học 20…-20.. .cụ thể :
+ Về sĩ số học sinh cuối năm là :………..học sinh, nữ là :…………..học sinh, học sinh dân tộc là :… So với đầu năm là :…..học sinh, nữ là :……..học sinh, học sinh dân tộc là :…….
Tăng……em
Giảm……em
+ Tình hình chất lượng của lớp theo kiểm tra cuối năm là
Hạnh kiểm:
1/ Tốt: ……em/……em
2/khá: ……em/……em
3/ Trung bình: ……em/……em
4/ Yếu: ……em/……em
Học lực:
1/Giỏi: ……em/……em
2/khá:……em/……em
3/ Trung bình: ……em/……em
4/ Yếu: ……em/……em
5/ Kém: ……em/……em
2/ Ban Đại diện CMHS lớp hoạt động đúng theo điều lệ hội phụ huynh học sinh:
– Theo dõi kiểm tra việc dạy học vận động học sinh nghỉ học đến lớp. tuyên truyền đến mọi người dân về xã hội học tập.
– Thăm hỏi động viên học sinh tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em được đến lớp.
– Đề xuất việc xây dựng phong trào học tập, các vấn đề khác có liên quan đến việc học tập của con em theo đúng mục đích.
– Đề xuất việc thu chi quỹ hội trong năm học cụ thể :
Thu quỹ hội năm học 20….-20… Được :………………. đồng /học sinh (Miễn giảm các em học sinh lớp nhỏ nhất khi trong gia đình có 2 em trở lên học tại trường LHP)
Thu quỹ photo năm học 20….-20… Được :………………. đồng /học sinh Quỹ dùng cho chi phí photo đề bài kiểm tra năm học 20….-20….
Thu quỹ lớp năm học 20….-20… :……….………….đ/ năm học
Thu học phí năm học 20….-20… :……….………….đ/ năm học
Biên bản đã được thông qua và nhất trí.
Cuộc họp kết thúc vào lúc ……… giờ cùng ngày.

…..ngày ….tháng …..năm……..
THƯ KÝ
T/M BAN ĐẠI DIỆN CMHS
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Ý nghĩa của họp phụ huynh cuối năm
Họp phụ huynh cuối năm là hoạt động diễn ra thường xuyên tại các trường học từ Mẫu giáo đến Phổ thông trung học, đây là hoạt động các giáo viên chủ nhiệm phổ biến đến các phụ huynh các nội dung liên quan đến việc học tập tại trường của học sinh.
Giáo viên chủ nhiệm sẽ truyền đạt những chủ trương chính sách giáo dục mới nhất của nhà trường đến phụ huynh.
Qua buổi họp các phụ huynh bày tỏ những quan điểm cá nhân, đóng góp các ý kiến về nội dung hỗ trợ học tập mới mẻ, sáng tạo.
Họp phụ huynh rất cần thiết để kết nối nhà trường và gia đình, phục vụ cho mục đích chung và nâng cao hiệu quả học tập của học sinh tại nhà trường.

#Biên #bản #họp #phụ #huynh #học #sinh #cuối #năm #Mẫu #biên #bản #họp #phụ #huynh #cuối #năm


#Biên #bản #họp #phụ #huynh #học #sinh #cuối #năm #Mẫu #biên #bản #họp #phụ #huynh #cuối #năm

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button