Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không?

Nếu bị bắt về tội đánh bạc thì tôi có được hưởng án treo không? Đánh bạc là tội được quy định trong BLHS nước ta, người phạm tội có thể bị phạt tù. Tuy nhiên, người bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo hay không? Quy định của án treo là gì? Để trả lời câu hỏi trên, hãy đọc bài viết sau về Dữ liệu lớn.

Các tình tiết giảm nhẹ hình phạt đối với tội đánh bạc được quy định chi tiết trong Bộ luật hình sự năm 2015.

1. Các tình tiết giảm nhẹ hình phạt đối với tội đánh bạc

Theo quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như sau:

1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

a) Tác nhân đã ngăn chặn hoặc làm giảm tác hại của tội phạm;

b) Người vi phạm tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

d) Phạm tội vượt quá mức cần thiết khi bị giam giữ;

e) Phạm tội trong trường hợp tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;

g) Phạm tội trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình gây ra;

h) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây tổn hại nhẹ;

i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;

k) Bị người khác đe dọa, cưỡng bức;

l) Phạm tội trong trường hợp hạn chế về năng lực nhận thức mà không phải do lỗi của mình;

m) Phạm tội lỗi thời;

n) Phụ nữ có thai;

o) Người từ 70 tuổi trở lên;

p) Người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nghiêm trọng;

q) Là người mắc bệnh hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

r) Đại lý tự thú;

s) Thành khẩn khai báo, thành khẩn ăn năn hối cải;

t) Người phạm tội tích cực giúp đỡ cơ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm;

u) Người đại diện chuộc tội;

v) Người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập, công tác;

x) Là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ, người có công với cách mạng.

2. Khi quyết định bản án, Tòa án có thể coi việc đầu thú hoặc các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải nêu rõ lý do của tình tiết giảm nhẹ trong bản án.

3. Những tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là chứng cứ định tội hoặc định khung sẽ không được coi là tình tiết giảm nhẹ để quyết định hình phạt.

Điều 54: Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng

1. Tòa án có thể quyết định mức án thấp hơn mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải thuộc mức hình phạt nhẹ hơn liền kề của điều luật khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều này. Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này.

2. Tòa án có thể quyết định mức án thấp hơn mức thấp nhất của mức hình phạt được áp dụng, nhưng không bắt buộc phải bằng mức hình phạt thấp nhất liền kề của điều luật đối với người phạm tội lần đầu hợp tác phạm tội. đồng phạm, nhưng đóng vai trò không đáng kể.

3. Nếu đủ điều kiện quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này mà điều luật chỉ có một khung hình phạt, hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ hơn, thì Tòa án có thể quyết định đổi sang hình phạt khác đối với người chưa thành niên. Lý do giảm nhẹ phải được nêu rõ trong giải thưởng.

Người phạm tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc có thể bị Tòa án tuyên phạt mức tiền phạt cao hơn mức phạt tại Điều 321 (2) và Điều 322, nếu có các tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 51 hoặc có điều kiện của pháp luật. các trường hợp khác quy định tại Điều 54 BLHS.

Căn cứ vào các tình tiết giảm án, Tòa án có thể quyết định mức án dưới mức thấp nhất của khung án được áp dụng hoặc chuyển sang mức án khác thuộc loại nhẹ hơn.

Các tình tiết giảm nhẹ trong vụ án hình sự có vai trò rất quan trọng giúp ngay cả người phạm tội bảo vệ được lợi ích hợp pháp của mình. Như vậy thể hiện tính nhân văn, tinh thần tôn trọng pháp luật. Pháp luật ở đây không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích của người yếu thế, người bị hại mà còn bảo vệ một cách công bằng những quyền mà người phạm tội được hưởng. Đây cũng là sự biện minh và chính đáng của pháp luật.

2. Tôi có được hưởng án treo nếu bị bắt về tội đánh bạc không?

Hình ảnh minh họa người phạm tội đánh bạc sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý trước pháp luật.
Hình ảnh minh họa người phạm tội đánh bạc sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý trước pháp luật.

Căn cứ Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, án treo được quy định như sau:

Trong trường hợp phạt tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của đương sự và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần thiết phải thi hành án phạt tù thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời hạn. từ 01 năm đến 05 năm và hoàn thành các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Như vậy, người vi phạm trò chơi có thể nhận án treo. Tuy nhiên, việc cho hưởng án treo không căn cứ vào nhân thân người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ như Điều 51 BLHS đã nêu ở phần 1 của bài báo.

Nhân thân: Người phạm tội đánh bạc phải có bản chất tốt, ngoài tội này phải luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và thực hiện nghĩa vụ của người công dân.

Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.

– Về tình tiết giảm nhẹ: Có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự và không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều. 52 của Bộ luật Hình sự.

3. Tội tổ chức đánh bạc có được hưởng án treo không?

Tội tổ chức trò chơi may rủi có thể bị phạt tù treo theo quy định tại Điều 65 BLHS, tương tự như tội đánh bạc. Do đó, người phạm tội phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Bị phạt tù đến ba năm, không kể tội gì;

Trường hợp một người bị xét xử đồng thời về nhiều tội mà mức án tổng hợp và mức án không vượt quá ba năm tù thì cũng có thể cho hưởng án treo.

– Bản chất tốt, chứng tỏ, ngoài tội này, họ luôn chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân; không tiền án, tiền sự; có nơi làm việc ổn định hoặc nơi thường trú rõ ràng, cụ thể;

– Có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên và không có tình tiết tăng nặng, trong đó có ít nhất một tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS. Trường hợp có cả tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng thì tình tiết giảm nhẹ phải từ hai tình tiết tăng nặng trở lên;

– Nếu không phải chấp hành hình phạt tù thì không gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Pháp luật ra đời nhằm bảo vệ các quan hệ xã hội, mục tiêu là mọi chủ thể đều có ý thức tuân thủ những quy định chung. Vì vậy, nếu có tình tiết giảm án thì có thể giảm án, nhất là trường hợp cho hưởng án treo, tạo cơ hội cho người phạm tội nhận ra lỗi lầm, ăn năn, sửa chữa lỗi lầm của mình. .

Bài viết trên đã giải đáp thắc mắc: Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không? Xem bài viết liên quan trong phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý Dữ liệu lớn.

  • Mẫu đơn xin giảm tội đánh bạc 2022
  • Chồng vay tiền đi chơi, vợ phải trả?
  • Khoản 2 tội đánh bạc, 2022 bao nhiêu năm tù.

Thông tin thêm về Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không?

Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không?

Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không? Đánh bạc là tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự nước ta, theo đó người phạm tội có thể phải chịu hình phạt tù. Tuy nhiên người bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo hay không? Quy định hưởng án treo như thế nào? Để giải đáp thắc mắc trên, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây cùng Blog Tiền Điện Tử.
Tình tiết giảm án về tội đánh bạc được quy định chi tiết trong BLHS 2015.1. Tình tiết giảm án về tội đánh bạc
Theo Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 quy định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như sau:
1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
a) Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;
b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;
c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;
d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;
đ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;
e) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;
g) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;
h) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;
i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;
k) Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức;
l) Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra;
m) Phạm tội do lạc hậu;
n) Người phạm tội là phụ nữ có thai;
o) Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;
p) Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;
q) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
r) Người phạm tội tự thú;
s) Người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải;
t) Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện hoặc điều tra tội phạm;
u) Người phạm tội đã lập công chuộc tội;
v) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;
x) Người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ, người có công với cách mạng.
2. Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.
3. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt.
Điều 54: Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng
1. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này.
2. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật đối với người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể.
3. Trong trường hợp có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này nhưng điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ thất, thù Tòa án có thể quyết định chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án.
Người phạm tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc có thể được Tòa án quyết định một mức phạt nhẹ hơn khung hình phạt quy định tại khoản 2 Điều 321 và Điều 322 nếu có các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 51 hoặc thuộc vào trường hợp khác quy định tại Điều 54 BLHS.
Căn cứ vào các tình tiết giảm án mà Tòa án có thể ra quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn.
Tình tiết giảm nhẹ trong các vụ án hình sự đóng vai trò rất quan trọng, giúp cho dù người phạm tội cũng được bảo vệ quyền lợi chính đáng. Qua đó thể hiện sự nhân văn, tinh thần thượng tôn pháp luật. Pháp luật ở đây không chỉ là bảo vệ quyền và lợi ích của người yếu thế, người bị hại, mà còn công bằng bảo vệ quyền lợi mà người phạm tội được hưởng. Đây cũng chính là lý lẽ công bằng, chính nghĩa của pháp luật.
2. Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không?
Hình ảnh minh họa phạm tội đánh bạc sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định pháp luật.Căn cứ Điều 65 Bộ luật hình sự 2015 quy định về việc hưởng án treo như sau:
Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự.
Như vậy, người phạm tội đánh bạc có thể được hưởng án treo. Tuy nhiên việc được hưởng án treo hay không phải căn cứ nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ tại Điều 51 BLHS đã được đề cập tại phần 1 bài viết.
– Về nhân thân: Người phạm tội đánh bạc phải có nhân thân tốt, ngoài lần phạm tội này thì luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân.
Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.
– Về tình tiết giảm nhẹ: Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.
3. Tội tổ chức đánh bạc có được hưởng án treo không?
Tội tổ chức đánh bạc có thể được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự tương tự như tội đánh bạc. Theo đó, người phạm tội phải đáp ứng các yêu cầu sau:
– Bị xử phạt tù không quá ba năm, không phân biệt về tội gì;
Trường hợp người bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội mà khi tổng hợp hình phạt, hình phạt chung không quá ba năm tù, thì cũng có thể cho hưởng án treo.
– Có nhân thân tốt được chứng minh là ngoài lần phạm tội này họ luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân; chưa có tiền án, tiền sự; có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng;
– Có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên và không có tình tiết tăng nặng, trong đó có ít nhất là một tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của BLHS. Trường hợp vừa có tình tiết giảm nhẹ vừa có tình tiết tăng nặng, thì tình tiết giảm nhẹ phải nhiều hơn tình tiết tăng nặng từ hai tình tiết trở lên;
– Nếu không bắt họ đi chấp hành hình phạt tù thì không gây nguy hiểm cho xã hội hoặc không gây ảnh hưởng xấu trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Pháp luật được đặt ra để bảo vệ các quan hệ xã hội, mục đích là để mọi chủ thể có ý thức tự giác chấp hành theo những quy định chung. Do đó, nếu có tình tiết giảm án, thì khung hình phạt có thể được giảm nhẹ hơn, đặc biệt trong đó là hình phạt về án treo, tạo cơ hội cho chủ thể vi phạm nhận ra lỗi lầm, hối lỗi và sửa sai đối với những hành vi vi phạm pháp luật không quá nghiêm trọng.
Bài viết trên đã giả đáp cho câu hỏi Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không? Mời bạn đọc tham khảo bài viết có liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật của Blog Tiền Điện Tử.
Mẫu đơn xin giảm án về tội đánh bạc 2022
Chồng vay tiền cờ bạc vợ có phải trả không?
Khoản 2 tội đánh bạc bao nhiêu năm tù 2022

#Bị #bắt #về #tội #đánh #bạc #có #được #hưởng #án #treo #không


#Bị #bắt #về #tội #đánh #bạc #có #được #hưởng #án #treo #không

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button