Tech

Báo cáo XSLT trong Selenium Webdriver

XSLT Report

Các XSLT Report trong khuôn khổ Selenium là một tính năng rất quan trọng được sử dụng để tăng cường hơn nữa hệ thống báo cáo mặc định được cung cấp bởi TestNG . Nó nâng cao tính năng báo cáo Testng theo cách rất thân thiện với người dùng. Nó cũng có giao diện người dùng thân thiện hơn và mô tả chi tiết cho kết quả bộ test.

XSLT trong Selenium là gì?

XSLT trong Selenium là ngôn ngữ để chuyển đổi các tài liệu XML thành các tài liệu XML khác. Chúng tôi có thể tùy chỉnh các tệp đầu ra bằng cách thêm / xóa các thuộc tính và phần tử trong tệp XML bằng XSLT. Điều này giúp giải thích kết quả nhanh chóng và nó được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt. Nó sử dụng XPath để điều hướng qua các phần tử và thuộc tính trong tài liệu XML. XSLT là viết tắt của Extensible Stylesheet Language Transformations.

Dưới đây là phần tử XSL được sử dụng phổ biến nhất trong lập trình:

 • <xsl: stylesheet> Nó xác định rằng tài liệu này là tài liệu biểu định kiểu XSLT.
 • <xsl: if> được sử dụng để đặt một bài kiểm tra có điều kiện đối với nội dung của tệp XML.
 • <xsl: template> được sử dụng để tạo các mẫu.
 • <xsl: apply-Template> được sử dụng để áp dụng các mẫu cho các phần tử.
 • <xsl: select> được sử dụng kết hợp với <xsl: else> và <xsl: when> để thể hiện nhiều điều kiện.
 • <xsl: for-each> được sử dụng để chọn mọi phần tử XML của một nút được chỉ định.
 • <xsl: value-of> được sử dụng để trích xuất giá trị của một nút đã chọn.
 • <xsl: sort> được sử dụng để sắp xếp đầu ra.

Điều kiện tiên quyết để tạo XSLT Report

Sau đây là điều kiện tiên quyết để tạo XSLT Report.

1) Nên cài đặt công cụ xây dựng ANT (Cần thiết để cài đặt ANT cho tính năng XSLT Report). ANT được sử dụng để biên dịch mã nguồn và tạo bản dựng. Nó cũng có thể mở rộng rất nhiều. 

2) Đã tải xuống gói XSLT.

3) Tập lệnh Selenium sẽ được TestNG thực thi.

Chúng ta sẽ thảo luận về XSLT Report trong Selenium Webdriver trong ví dụ này.

Tạo XSLT Report trong Selenium

Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ sử dụng trang web demo của Guru99 để minh họa Tạo XSLT Report.

Tình huống : Bạn sẽ tự động hóa và tạo XSLT Report cho tình huống sau

 • Khởi chạy trình duyệt web
 • Khởi chạy Firefox và mở trang ” http://demo.guru99.com/V4/”
 • Đăng nhập vào ứng dụng.
 • Đăng xuất khỏi ứng dụng.
  Báo cáo XSLT trong Selenium

Bây giờ chúng tôi sẽ tạo XSLT Report bằng selen như được đưa ra trong các bước dưới đây.

Bước 1): Đối với tình huống nêu trên. Tạo và thực thi tập lệnh Selenium cho trang demo Guru99.

import org.openqa.selenium.Alert;		
import org.openqa.selenium.By;		
import org.openqa.selenium.WebDriver;		
import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;		
import org.testng.Assert;		
import org.testng.annotations.Test;		
  		
public class Testing {				
  WebDriver driver= new FirefoxDriver();					

  @Test(priority=1)			
  public void Login() 					
  {		
    //Launching the Site.		
    driver.get("http://demo.guru99.com/V4/");					
            		
    //Login to Guru99 		
    driver.findElement(By.name("uid")).sendKeys("mngr34926");							
    driver.findElement(By.name("password")).sendKeys("amUpenu");							
  		
  		
    //Verifying the title of the logout page		
    Assert.assertEquals(driver.getTitle(),"Guru99 Bank Home Page" );					
  }		
}

Bước 2): Tải xuống gói XSLT Report từ liên kết này :

Giải nén thư mục trên, bạn sẽ nhận được các mục bên dưới:

 • build.xml
 • testng-results.xsl

Bước 3): Giải nén thư mục và sao chép tất cả các tập tin và dán vào thư mục chính của project như hiển thị trong màn hình dưới đây.

Bước 4): Trong bước này, chạy tệp build.xml từ eclipse như được hiển thị bên dưới:

Nhấp chuột phải vào build.xml sau đó nhấp vào run as Ant build.

Sau đó, một cửa sổ mới sẽ mở ra. Bây giờ hãy chọn tùy chọn ‘createReport’.

Bấm vào nút Run. Nó sẽ tạo ra báo cáo.

Xác minh XSLT Report

Sau khi xây dựng thành công và chuyển đến thư mục chính của project. Bạn sẽ tìm thấy thư mục testng-xslt .

Bên trong thư mục này, bạn sẽ tìm thấy tệp index.html như hình dưới đây:

Bây giờ, hãy mở tệp HTML này trong bất kỳ trình duyệt nào như Firefox hoặc Chrome, những trình duyệt này hỗ trợ javascript. Bạn sẽ tìm thấy báo cáo như hiển thị trong màn hình bên dưới. Báo cáo biểu đồ hình tròn thể hiện trạng thái test rõ ràng hơn. Tính năng bộ lọc cho phép người dùng lọc kết quả theo tiêu chí đã đặt.

Bạn sẽ tìm thấy biểu đồ hình tròn hiển thị phần trăm bài kiểm tra đạt, không đạt và bị bỏ qua.

Để hiển thị kết quả ở định dạng thông thường, hãy nhấp vào Bộ mặc định từ phía bên trái của ngăn. Nó sẽ hiển thị chi tiết của từng bài kiểm tra như được hiển thị trong màn hình dưới đây:

Bây giờ chúng tôi buộc phải vượt qua bài kiểm tra, không đạt và bỏ qua.

Để xem báo cáo của từng loại cho kết quả test, chúng ta cần thực hiện một số thay đổi trong các phương pháp dưới đây.

 1. verifytitle () : Trong Assert, chúng tôi chuyển sai tiêu đề trang mong đợi. Khi mã được thực thi, nó không khớp với tiêu đề mong đợi. Do đó làm cho bài kiểm tra không thành công.
 2. Logout () : Trong phương pháp này, chúng tôi buộc phải bỏ qua kiểm tra bằng cách sử dụng skipexception. Vì vậy, khi mã được thực thi, phương thức này sẽ bị bỏ qua.

Bằng cách đó, chúng tôi đang cố gắng hiển thị XSLT Report với sự trợ giúp của biểu đồ hình tròn. Nó sẽ hiển thị kết quả kiểm tra cho một bài kiểm tra đạt, không đạt và bỏ qua.

@Test(priority=2)		
  public void verifytitle()					
  {		
  	//Verifying the title of the home page		
  	Assert.assertEquals(driver.getTitle(),"Guru99 Bank Manager" );					
  }
@Test(priority=3)		
  public void Logout()					
  {		
    throw new SkipException("Skip this");			
    		
  }

Bây giờ chúng ta có một bài kiểm tra cho từng loại trạng thái kết quả, tức là đạt, không đạt và bỏ qua.

Sau khi thực thi script và build.xml. Xác minh XSLT Report như được hiển thị trong màn hình bên dưới:

Báo cáo test là báo cáo thân thiện hơn với người dùng và dễ hiểu. Bạn cũng có thể lọc kết quả bằng cách chọn hộp kiểm trong màn hình bên dưới.

Lưu ý : Trong ảnh chụp màn hình, tùy chọn ‘cấu hình’ hiển thị kiểm tra cấu hình được thực hiện. Trong project lớn, có rất nhiều mã cấu hình. Vì vậy, thường nó được sử dụng trong các project lớn.

Bản tóm tắt:

Cần có XSLT Report để nâng cao tính năng báo cáo TestNG theo cách rất thân thiện với người dùng.

 • XSLT là viết tắt của Extensible Stylesheet Language Transformations.
 • Tải xuống và cài đặt bản dựng ANT tham khảo liên kết đã cho.
 • Đã tạo XSLT Report bằng selen và thực thi build.xml từ eclipse.
 • Xác minh XSLT Report từ thư mục project.
 • Xác minh XSLT Report
 •  của từng loại trạng thái kết quả.

Blog Tiền Điện Tử

Blog tiền điện tử công thông tin tổng hợp uy tín nhất tất cả các mảng xã hội, giáo dục , công nghệ số. Với khả năng số hóa mạnh mẽ hy vọng sẽ mang lại cho quý bạn đọc những thông tin chính xác nhất 24/24
Back to top button