Bản tự kiểm điểm quá trình học tập Mẫu bản kiểm điểm quá trình học tập

Tự đánh giá quá trình học tập là biểu mẫu do cá nhân học sinh lập ra để tự đánh giá, nhận xét quá trình học tập của mình trong năm học vừa qua.

Mẫu bản tự kiểm điểm quá trình học tập được viết khi học sinh hoàn thành năm học tự kiểm điểm hành vi và quá trình học tập của mình trong một thời gian nhất định để có hướng phát triển và rút kinh nghiệm. Vì vậy dưới đây là 2 tấm gương tự kiểm điểm quá trình học tập của học sinh, mời các bạn tải về tại đây.

Tự đánh giá quá trình học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN
(Về quá trình học tập)

Thân mến: Giám đốc…………..

Họ và tên:…………………………………….

Học sinh lớp: ………… Trường: …………………….

Trong suốt học kỳ…. Trong năm học 2021-2022 vừa qua, tôi có những thuận lợi và khó khăn sau:

+ Ưu điểm:

Trong học kỳ trước, tôi đã có được những lợi thế sau:

Học:……………………………………………………………

Môn học:…………………………………………………………….

Hoạt động phong trào: ……………………………………………………….

Các vấn đề khác: …………………………………………………… ..

Về nhược điểm:

Tuy nhiên, tôi đã mắc phải những sai lầm sau:

– Nghỉ học: …… .lần.

– Nghỉ học không phép: …… .lần.

– Đi học muộn: …… .lần.

– Nói to trong giờ học: …… .lần.

– Gây rối, mất đoàn kết trong lớp: …… .lần.

– Vô lễ với cô giáo: …… ..lần.

…………………………………………………………

Với những thuận lợi và khó khăn trên, tôi xin đánh giá hạnh kiểm của cá nhân như sau:

+ Tiến hành tự đánh giá: …………………………

Ngoài ra, em cũng xin đưa ra một số đề xuất về lớp học vào học kì sau, mong được giáo sư xem xét.

+ Ý kiến ​​cá nhân:

Đây là ý kiến ​​cá nhân của tôi. Em mong cô giáo nhận xét, đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của em.

Học kỳ sau em xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa để học tập tốt, tuân theo nội quy, cống hiến nhiều hơn nữa cho lớp, cho trường. Tôi xin chân thành cảm ơn!

…………., ngày tháng năm……

Sinh viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng kết học tập chính trị

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ …………

LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾN TRÌNH HỌC

Tên của tôi: ………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ……………………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………

Sau hơn một năm học lớp Trung cấp LLCT-HC, khóa ………… .. (Khóa: ………… ..– ………….) Khai giảng năm …… .. …………. …………………………

Tôi xin đánh giá những ưu nhược điểm cụ thể như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

3. Về thực hiện nhiệm vụ học tập, ý thức tổ chức kỷ luật.

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

Tôi xác nhận rằng tôi đã trung thực xem xét những điều đã nói ở trên.

………ngày tháng năm

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

người tự phục vụ

Thông tin thêm về Bản tự kiểm điểm quá trình học tập Mẫu bản kiểm điểm quá trình học tập

Bản tự kiểm điểm quá trình học tập Mẫu bản kiểm điểm quá trình học tập

Bản tự kiểm điểm quá trình học tập là biểu mẫu được cá nhân học sinh, sinh viên lập ra nhằm tự đánh giá, nhìn nhận lại quá trình học tập của mình trong năm học vừa qua.
Mẫu bản tự kiểm điểm quá trình học tập được viết khi học sinh, sinh viên hoàn thành năm học để tự kiểm điểm lại những hành vi, quá trình học tập trong một khoảng thời gian nhất định để có định hướng phát triển và rút kinh nghiệm cho những lần sau. Vậy dưới đây là 2 mẫu bản tự kiểm điểm quá trình học tập của học sinh và sinh viên, mời các bạn cùng tải về tại đây nhé.
Bản tự kiểm điểm quá trình học tập
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN(Về quá trình học tập)
Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp…………..
Họ và tên:…………………………………….
Học sinh lớp:……………………… Trường:………………………………
Trong học kì…. năm học 2021-2022 vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau:
+ Ưu điểm:
Trong học kỳ vừa qua, em đã đạt được những ưu điểm như sau:
Học tập:……………………………………………………………
Kỷ luật:…………………………………………………………….
Hoạt động phong trào:……………………………………….
Vấn đề khác:…………………………………………………..
+ Về khuyết điểm:
Tuy nhiên, em đã vi phạm những lỗi như sau:
– Nghỉ học có phép:…….lần.
– Nghỉ học không phép:…….lần.
– Đi học muộn:……..lần.
– Nói chuyện ồn ào trong giờ học:……..lần.
– Gây rối, mất đoàn kết trong lớp:……..lần.
– Vô lễ với giáo viên:……..lần.
………………………………………………………………
Với những ưu và khuyết điểm trên, em xin đánh giá hạnh kiểm của cá nhân như sau:
+ Tự xếp loại hạnh kiểm:……………………
Ngoài ra, em xin đưa ra một vài ý kiến đóng góp về lớp học trong học kỳ sắp tới, mong được thầy cô xem xét.
+ Ý kiến cá nhân:
Trên đây là bản kiểm điểm cá nhân của em. Kính mong thầy/cô giáo xem xét, đánh giá và xếp loại hạnh kiểm cho em.
Trong học kỳ tới, em xin hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để học tập tốt, thực hiện theo đúng nội quy và có những đóng góp hơn nữa cho lớp, trường. Em xin chân thành cảm ơn!

…………., ngày… tháng… năm……
Học sinh(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm quá trình học tập chính trị

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ…………
LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
Tôi tên: …………………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………..
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………
Qua hơn một năm tham gia học tập lớp Trung cấp LLCT-HC khoá…………….(Khóa học: …………..–………….) mở tại ……..……………………………
Bản thân xin đánh giá những mặt ưu, khuyết điểm cụ thể như sau:
1. Về tư tưởng chính trị
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
3. Về thực hiện nhiệm vụ học tập, ý thức tổ chức kỷ luật
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan đã kiểm điểm trung thực về nội dung nêu trên./.

 

………ngày……tháng…..năm

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

#Bản #tự #kiểm #điểm #quá #trình #học #tập #Mẫu #bản #kiểm #điểm #quá #trình #học #tập


#Bản #tự #kiểm #điểm #quá #trình #học #tập #Mẫu #bản #kiểm #điểm #quá #trình #học #tập

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button