Bài học từ Chương trình GET 2018 về đạo đức

Xin lưu ý bài giảng Đạo đức chương trình GET 2018 là bài văn mẫu mà các thầy cô soạn sau khi tập huấn trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

thu hoạch này Chỉ để tham khảo, chỉ nên đọc để lấy ý tưởng làm bài phù hợp với kiến ​​thức, môi trường học tập và rèn luyện của bản thân.

  • Bài học thuộc Chương trình GDPT năm 2018 môn Toán
  • Các lớp theo chương trình giáo dục tổng thể ở tất cả các môn học

Họ và tên: … … … … … …

Đơn vị: Trường ………………………….

sau khi thu hoạch

Chủ đề: Đạo đức.

phân công

Câu hỏi 1: Các năng lực cụ thể của khóa học đạo đức như sau.

* Khả năng điều chỉnh hành vi: nhận thức về các chuẩn mực hành vi; Đánh giá hành vi của bản thân và người khác. sửa đổi hành vi

* Kỹ năng phát triển bản thân: tự nhận thức; Lập kế hoạch phát triển cá nhân. Thực hiện Kế hoạch Phát triển Cá nhân

* Khả năng học tập và tham gia vào các hoạt động kinh tế xã hội: hiểu biết các hiện tượng kinh tế xã hội, tham gia vào các hoạt động kinh tế xã hội

câu 2: Thiết kế kế hoạch giáo dục đạo đức theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

lớp minh họa

Chủ đề 1: yêu gia đình

Bài 1: Tôi yêu gia đình tôi (Tiết 1)

I. Mục đích

Trong khi học lớp này, sinh viên sẽ:

– Nêu những hành vi thể hiện tình cảm gia đình.

– Tìm hiểu lý do vì sao phải yêu quý gia đình.

– Thực hiện những hành động thể hiện tình cảm gia đình.

II. Chuẩn bị

– GV: Nhạc bài hát về gia đình, tập vẽ 2.

– HS: bài hát về chủ đề gia đình.

III. tổ chức các hoạt động giáo dục

hoạt động giáo dục

hoạt động của trường

1) Bắt đầu (Hát một bài hát về gia đình)

– Chia lớp thành các nhóm và mỗi nhóm sẽ hát một bài hát về một gia đình.

– Giáo viên nêu các câu hỏi sau.

+ Trong bài hát nhắc đến ai trong gia đình?

+ Gia đình bạn có những ai? Bạn thường thể hiện tình cảm như thế nào với bố mẹ và những người thân của mình?

– Giáo viên nhận xét câu trả lời và giới thiệu bài.

2) Khám phá

Hoạt động 1: Đàm thoại theo tranh

Mục tiêu: Thể hiện tình cảm gia đình

Làm thế nào để tiến hành:

– Treo tranh và hỏi:

+ Những người trong tranh đang làm gì?

GV kể chuyện qua tranh.

– Tổ chức để S có thể nhập vai vào câu chuyện

Cô giáo hỏi:

Thỏ con đã tặng mẹ món quà gì?

– Thỏ con sẽ nói gì khi tặng quà cho mẹ?

– Thỏ mẹ cảm thấy thế nào khi nhận được quà?

KL: Thỏ con đã trồng những bông hoa đẹp tặng mẹ trong ngày sinh nhật. Đó là cách bạn thể hiện tình yêu của mình với mẹ.

3) thực hành

Hoạt động 2: Lựa chọn của tôi

Mục tiêu: – Lập danh sách những việc nên làm và không nên làm để thể hiện tình yêu thương gia đình.

– Quyết định tại sao bạn nên yêu gia đình của mình.

Làm thế nào để tiến hành:

– Cho Ss quan sát thảo luận của nhóm 2.

? Những người trong bức tranh đã làm gì?

– Giáo viên đưa từng bức tranh cho S thể hiện hành động.

GV: Bạn có thể cho chúng tôi biết về một việc khác mà bạn đã làm ở nhà để thể hiện tình yêu thương của gia đình với cả lớp?

– GV tuyên dương Ss

? Tại sao bạn nên yêu gia đình của bạn?

KL: Tình yêu thể hiện ở việc giúp đỡ người mình yêu.

4) Ứng dụng

– Giao nhiệm vụ làm việc tại nhà

+ Gửi lời yêu thương đến cha mẹ của bạn

+ Nước cho người thân.

+ Giúp mẹ việc nhà.

Đánh giá Lớp học:

Nhận xét chung về sự tham gia của học sinh.

– Yêu cầu ss thể hiện tình cảm gia đình bằng những việc làm cụ thể và báo cáo kết quả hoạt động ở nhà trong học kì II.

– HS trình bày bài hát theo nhóm.

– HS trả lời.

– Nhìn vào bức tranh và trả lời

– lắng nghe câu chuyện

HS nhóm 1 đóng vai theo câu chuyện

– Câu trả lời

– Ss là cuộc thảo luận của hai người

– Nhóm báo cáo kết quả

– Nói

– nghe

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. giáo dục trong mục hình dạng Xin vui lòng.

Back to top button