Giáo Dục

Bài giảng điện tử môn Tiếng Việt 2 sách Cánh diều

Bài giảng điện tử môn Tiếng Việt 2 sách Cánh diều mang tới các bài giảng của tuần 1 năm học 2021 – 2022, được thiết kế dưới dạng file trình chiếu PowerPoint giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án điện tử lớp 2.

Bài giảng điện tử Tiếng Việt 2 sách Cánh diều

Bài giảng điện tử Tiếng Việt 2

Bài giảng điện tử Tiếng Việt 2

Bài giảng điện tử Tiếng Việt 2

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 2 tương thích với PowerPoint 2003, PowerPoint 2007, PowerPoint 2010, PowerPoint 2013, PowerPoint 2016, PowerPoint 2019. Thầy cô chỉ cần tải file về, rồi chỉnh sửa một chút cho phù hợp học sinh của mình là được bài giáo án online hoàn chỉnh để dạy học online trong đại dịch Covid-19!

>> Tải file để tham khảo trọn bộ Giáo án PowerPoint Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh diều năm 2021 – 2022

Bài giảng điện tử môn Tiếng Việt 2 sách Cánh diều mang tới các bài giảng của tuần 1 năm học 2021 – 2022, được thiết kế dưới dạng file trình chiếu PowerPoint giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án điện tử lớp 2.

Bài giảng điện tử Tiếng Việt 2 sách Cánh diều

Bài giảng điện tử Tiếng Việt 2

Bài giảng điện tử Tiếng Việt 2

Bài giảng điện tử Tiếng Việt 2

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 2 tương thích với PowerPoint 2003, PowerPoint 2007, PowerPoint 2010, PowerPoint 2013, PowerPoint 2016, PowerPoint 2019. Thầy cô chỉ cần tải file về, rồi chỉnh sửa một chút cho phù hợp học sinh của mình là được bài giáo án online hoàn chỉnh để dạy học online trong đại dịch Covid-19!

>> Tải file để tham khảo trọn bộ Giáo án PowerPoint Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh diều năm 2021 – 2022

Back to top button