Bài giảng điện tử môn Hoạt động trải nghiệm 2 sách Chân trời sáng tạo

Bài giảng điện tử môn Hoạt động trải nghiệm 2 sách Chân trời sáng tạo mang tới bài giảng của chủ đề 2: Vì một thế giới an toàn, được thiết kế dưới dạng file trình chiếu PowerPoint giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án điện tử lớp 2. Hãy tham khảo với blogtiendientu nhé.

Tải file ở đây

Video bài giảng giáo án điện tử hoạt động trải nghiệm lớp 6

Bài giảng điện tử Hoạt động trải nghiệm 2 sách Chân trời sáng tạo

Bài giảng điện tử môn Hoạt động trải nghiệm 2 sách Chân trời sáng tạo

Bài giảng điện tử Hoạt động trải nghiệm 2

Bài giảng điện tử Hoạt động trải nghiệm 2

Bài giảng điện tử Hoạt động trải nghiệm 2

Bài giảng điện tử Hoạt động trải nghiệm 2

Bài giảng điện tử Hoạt động trải nghiệm 2

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 2 tương thích với PowerPoint 2003, PowerPoint 2007, PowerPoint 2010, PowerPoint 2013, PowerPoint 2016, PowerPoint 2019. Thầy cô chỉ cần tải file về, rồi chỉnh sửa một chút cho phù hợp học sinh của mình là được bài giáo án online hoàn chỉnh để dạy học online trong đại dịch Covid-19!

Back to top button