Bài dự thi Em yêu lịch sử Việt Nam 2021 – 2022

Bài dự thi Em yêu lịch sử Việt Nam 2021 – 2022 bao gồm các câu hỏi tự luận, cùng câu hỏi trắc nghiệm Hội thi Em yêu lịch sử Việt Nam cho các em tham khảo, để có thêm kiến thức về lịch sử, hoàn thành tốt bài thi của mình.

Cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam” chính là thể hiện niềm tự hào một tình yêu đối với dân tộc Việt Nam. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của blogtiendientu.vn:

Câu hỏi bài dự thi Em yêu lịch sử Việt Nam

Câu 1: Nêu những hiểu biết của em về sự kiện Cách mạng tháng Tám và Tuyên ngôn độc lập năm 1945. Lấy dẫn chứng tiêu biểu về những đóng góp của quê hương em cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Theo em độc lập có ý nghĩa như thế nào với một quốc gia?

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 2: Hãy giới thiệu về Văn Miếu – Quốc Tử Giám (khoảng 1-2 trang A4). Theo em giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám được thể hiện ở những điểm nào?

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 3: Trong lịch sử Thăng Long – Hà Nội, em yêu thích nhất nhân vật lịch sử nào? Vì sao? Hãy trình bày hiểu biết của em về nhân vật đó.

Câu 4: Ở tỉnh, thành phố quê hương anh (chị) có những di sản văn hóa (vật thể và phi vật thể) tiêu biểu nào? Anh (chị) hãy giới thiệu về một di sản văn hóa của quê hương mà anh (chị) ấn tượng nhất. Theo anh (chị), cần phải làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa đó?

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 5 :

Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam

Anh (chị) hãy cho biết hai câu thơ trên là của ai. Nêu ý nghĩa của hai câu thơ đó. Theo anh (chị), cần phải làm gì để người học yêu thích môn Lịch sử?

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Các câu trả lời được trình bày ngắn gọn, viết tay hoặc đánh máy vi tính một mặt trên khổ giấy A4 (không quá 5 trang).

Câu hỏi trắc nghiệm Hội thi Em yêu Lịch sử Việt Nam

Câu 1: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ngày, tháng, năm nào? Tại đâu?

A. Ngày 26/3/1941 tại Pắc Bó, Cao Bằng

B. Ngày 22/12/1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo, Cao Bằng

C. Ngày 22/12/1945 tại Ba Đình, Hà Nội

B. Ngày 22/12/1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo, Cao Bằng

Câu 2: Trong lịch sử của dân tộc ta, nhà nước đầu tiên được thành lập là nhà nước nào?

A. Văn Lang

B. Âu Lạc

C. Đại Việt

Câu 3: Ngô Quyền đánh thắng quân xâm lược nào? Tại đâu?

A. Quân Nguyên Mông tại sông Bạch Đằng

B. Quân Thanh tại sông Bến Hải

C. Quân Nam Hán tại sông Bạch Đằng

Câu 4: Hình ảnh lấy bông lau làm cờ nhắc chúng ta nhớ đến vị anh hùng nào?

A. Đinh Bộ Lĩnh

B. Đinh Công Trứ

C. Nguyễn Công Trứ

Câu 5: Vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến nước ta là ai?

A. Khải Định

B. Hàm Nghi

C. Bảo Đại

Câu 6: Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên vào thời gian nào? Do ai sáng tác?

A. Ngày 19/8/1945 tại thủ đô Hà Nội, do Văn Cao sáng tác.

B. Ngày 23/11/1940 tại cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ do đồng chí Nguyễn Hữu Tiến sáng tác.

C. Ngày 27/9/1940 tại khởi nghĩa Bắc Sơn do đồng chí Hoàng Văn Hán sáng tác.

Câu 7: Ai là tác giả của bài Quốc ca Việt Nam?

A. Nam Cao

B. Văn Cao

C. Phong Nhã

Câu 8: Huyện đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh thành nào của nước ta? (Tự luận)

Đáp án: Thành phố Đà Nẵng

Câu 9: Tỉnh Quảng Nam được giải phóng ngày, tháng, năm nào? (Tự luận)

Đáp án: 24/3/1975

Câu 10: Tỉnh Quảng Nam được tái lập vào thời gian nào?

A. 25/12/1996

B. 01/01/1997

C. 29/9/2006

Câu 11: Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

A. 15/5/1931

B. 26/3/1931

C. 15/5/1941

Câu 12: Ngày 09/01 hằng năm là ngày gì? (Tự luận)

Đáp án: Ngày học sinh, sinh viên

Câu 13: Đây là hai di sản văn hóa thế giới thuộc tỉnh nào của nước ta? (Tự luận)

Đáp án: Quảng Nam

Câu 14:

“Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”

là câu nói nổi tiếng của ai?

A. Trần Hưng Đạo

B. Hồ Chí Minh

C. Phạm Văn Đồng

Câu 15: Tam Kỳ được công nhận là thành phố loại II vào thời gian nào?

A. 26/10/2005

B. 29/9/2006

C. 15/02/2016

Bài dự thi Em yêu lịch sử Việt Nam 2021 – 2022 bao gồm các câu hỏi tự luận, cùng câu hỏi trắc nghiệm Hội thi Em yêu lịch sử Việt Nam cho các em tham khảo, để có thêm kiến thức về lịch sử, hoàn thành tốt bài thi của mình.

Cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam” chính là thể hiện niềm tự hào một tình yêu đối với dân tộc Việt Nam. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của blogtiendientu.vn:

Câu hỏi bài dự thi Em yêu lịch sử Việt Nam

Câu 1: Nêu những hiểu biết của em về sự kiện Cách mạng tháng Tám và Tuyên ngôn độc lập năm 1945. Lấy dẫn chứng tiêu biểu về những đóng góp của quê hương em cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Theo em độc lập có ý nghĩa như thế nào với một quốc gia?

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 2: Hãy giới thiệu về Văn Miếu – Quốc Tử Giám (khoảng 1-2 trang A4). Theo em giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám được thể hiện ở những điểm nào?

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 3: Trong lịch sử Thăng Long – Hà Nội, em yêu thích nhất nhân vật lịch sử nào? Vì sao? Hãy trình bày hiểu biết của em về nhân vật đó.

Câu 4: Ở tỉnh, thành phố quê hương anh (chị) có những di sản văn hóa (vật thể và phi vật thể) tiêu biểu nào? Anh (chị) hãy giới thiệu về một di sản văn hóa của quê hương mà anh (chị) ấn tượng nhất. Theo anh (chị), cần phải làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa đó?

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 5 :

Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam

Anh (chị) hãy cho biết hai câu thơ trên là của ai. Nêu ý nghĩa của hai câu thơ đó. Theo anh (chị), cần phải làm gì để người học yêu thích môn Lịch sử?

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Các câu trả lời được trình bày ngắn gọn, viết tay hoặc đánh máy vi tính một mặt trên khổ giấy A4 (không quá 5 trang).

Câu hỏi trắc nghiệm Hội thi Em yêu Lịch sử Việt Nam

Câu 1: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ngày, tháng, năm nào? Tại đâu?

A. Ngày 26/3/1941 tại Pắc Bó, Cao Bằng

B. Ngày 22/12/1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo, Cao Bằng

C. Ngày 22/12/1945 tại Ba Đình, Hà Nội

B. Ngày 22/12/1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo, Cao Bằng

Câu 2: Trong lịch sử của dân tộc ta, nhà nước đầu tiên được thành lập là nhà nước nào?

A. Văn Lang

B. Âu Lạc

C. Đại Việt

Câu 3: Ngô Quyền đánh thắng quân xâm lược nào? Tại đâu?

A. Quân Nguyên Mông tại sông Bạch Đằng

B. Quân Thanh tại sông Bến Hải

C. Quân Nam Hán tại sông Bạch Đằng

Câu 4: Hình ảnh lấy bông lau làm cờ nhắc chúng ta nhớ đến vị anh hùng nào?

A. Đinh Bộ Lĩnh

B. Đinh Công Trứ

C. Nguyễn Công Trứ

Câu 5: Vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến nước ta là ai?

A. Khải Định

B. Hàm Nghi

C. Bảo Đại

Câu 6: Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên vào thời gian nào? Do ai sáng tác?

A. Ngày 19/8/1945 tại thủ đô Hà Nội, do Văn Cao sáng tác.

B. Ngày 23/11/1940 tại cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ do đồng chí Nguyễn Hữu Tiến sáng tác.

C. Ngày 27/9/1940 tại khởi nghĩa Bắc Sơn do đồng chí Hoàng Văn Hán sáng tác.

Câu 7: Ai là tác giả của bài Quốc ca Việt Nam?

A. Nam Cao

B. Văn Cao

C. Phong Nhã

Câu 8: Huyện đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh thành nào của nước ta? (Tự luận)

Đáp án: Thành phố Đà Nẵng

Câu 9: Tỉnh Quảng Nam được giải phóng ngày, tháng, năm nào? (Tự luận)

Đáp án: 24/3/1975

Câu 10: Tỉnh Quảng Nam được tái lập vào thời gian nào?

A. 25/12/1996

B. 01/01/1997

C. 29/9/2006

Câu 11: Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

A. 15/5/1931

B. 26/3/1931

C. 15/5/1941

Câu 12: Ngày 09/01 hằng năm là ngày gì? (Tự luận)

Đáp án: Ngày học sinh, sinh viên

Câu 13: Đây là hai di sản văn hóa thế giới thuộc tỉnh nào của nước ta? (Tự luận)

Đáp án: Quảng Nam

Câu 14:

“Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”

là câu nói nổi tiếng của ai?

A. Trần Hưng Đạo

B. Hồ Chí Minh

C. Phạm Văn Đồng

Câu 15: Tam Kỳ được công nhận là thành phố loại II vào thời gian nào?

A. 26/10/2005

B. 29/9/2006

C. 15/02/2016

Back to top button