Bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo hằng ngày và cách cúng chuẩn nhất

Phật giáo Hòa Hảo là gì? Thờ Phật Giáo Hòa Hảo Cách tốt nhất là gì? Blog Tiền Điện Tử mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để tìm hiểu thêm nhé!

Phật giáo Hòa Hảo là gì? Phật giáo Hòa Hảo thờ gì?

Phật giáo Hòa Hảo là một hệ phái Phật giáo do Huỳnh Phú Sổ sáng lập vào năm Kỷ Mão 1939, trên cơ sở tu học “Tu Phật – Tu Nhân” và chủ trương tu tại gia. Đạo này dựa trên đạo Phật, kết hợp với các điển tích do chính Huỳnh Phú Sổ biên soạn.

Phật giáo Hòa Hảo ra đời tại Làng Hòa Hảo, huyện Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (nay là thị trấn Phú Mỹ – huyện Phú Tân – tỉnh An Ginag) năm 1939, do Huỳnh Phú Sổ sáng lập. Huỳnh Phú Sổ (tức Tư Hòa Hảo, chúa Huỳnh) lúc đó chưa đủ 18 tuổi, tự xưng là một đứa trẻ con, có khả năng biết quá khứ và nhìn thấy tương lai. Ngài đã định mệnh cùng với Phật A Di Đà và Phật Thích Ca, xuống trần gian để hoằng dương tư tưởng Bửu Sơn Kỳ Hương cho nhân dân chấn hưng đạo Phật, cứu độ chúng sinh thoát khỏi sông ảo, biển khổ và, tại đồng thời đưa nhân loại hòa vào vòng hạnh phúc.

Vậy Phật giáo Hòa Hảo thờ gì? Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là cư sĩ tại gia nên việc thờ cúng, hành đạo rất đơn giản, hầu hết được thực hiện tại gia đình. Phật giáo Hòa Hảo chỉ thờ Phật và các anh hùng dân tộc. Phật giáo Hòa Hảo không thờ các vị thần không rõ nguồn gốc.

Thờ phật giáo Hòa Hảo hàng ngày hay nhất

Cách Thờ Phật Giáo Hòa Hảo Trước Bàn Thờ Ông Bà

Cầm ba nén hương cúng tế, ông quỳ xuống, đặt tay lên trán khấn:
Cúi đầu thắp hương trước Cửu Huyền.
Cây cầu bắc qua Bảy vị Tổ sư chứng tích cho tâm hồn thiền môn.
Bây giờ tôi thức dậy và quy y Phật.
Trí tuệ và lòng tốt của sự tu luyện tạo ra phước lành.
Cấm thắp hương rồi đứng chắp tay trước ngực đọc tiếp:
Cúi đầu trước Tổ Tông.
Cam ơn sự nô lực.
Bây giờ, tôi xin giữ Đạo không đổi.
Cầu nguyện Đức Tổ Sư siêu độ lên Phật đài.
Mong muốn làm đẹp cho khuôn mặt của bạn.
Đi ra nơi biển khổ Liên Đài.
Cảm ơn Đức Tăng Thống.
Trẻ vững vàng ổn định (lạy 4 lạy).

Thờ Phật Giáo Hòa Hảo

Cầu nguyện Phật giáo Hòa Hảo trước Bàn thờ Phật

Cầm ba nén hương cúng tế, quỳ xuống, chắp tay lên trán đọc bài Quy y:
Nam Mô Ta là giáo chủ của Phật Thích Ca Mâu Ni (Ba la mật).
Nam Mô Thập Phương Phật.
Tôi yêu Mười Phương pháp.
Nam Mô Thập Phương Tăng.
Nam Mô Phật Tổ, Phật Bổn Sư, Thượng Quan Đại Thần, Các Lão Quan, Thần Núi, Thần Bảy Núi, linh ứng chứng minh, nay con xin thề sám hối, làm lành lánh dữ, quy y, tu hành theo đạo phật.
Thắp hương và lạy 4 lạy cũng được, không thì khoanh tay trước ngực là được. Hãy đọc tiếp:
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi đã phổ độ chúng sinh A Di Đà Phật.
Nam Mô cầu nguyện: Thiên Đế, Địa Hoàng, Nhơn Hoàng, Liên Hoa Hải Hội, Vô Thượng Từ Bi, Phật Vương cứu độ chúng sanh, hòa bình thế giới.
Nam Mô cầu nguyện: Cửu Huyền Thất Tổ Tịnh Độ được siêu sinh.
Nam mô tam cầu: Cha mẹ ở đường Tăng Long Phước Thọ, cha mẹ nguyên quán ở miền tây.
Nam mô tứ nguyện: Đếm vạn người từ tâm bác ái, khỏi ảo tưởng.
Nam Mô đại nguyện: Phật, Thầy Phật từ bi tha tội cho đệ tử, tiêu tai, thanh tịnh, trí tuệ thông minh đạt đạo, chứng quả.
Làm 4 cái lạy rồi tha: 1 cái ở giữa niệm: Nam Mô A Di Đà Phật.
Bên trái niệm: Nam Mô Đại Ô Chí Bồ tát.
1 mặt lưu niệm: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Thờ Cửu Trùng Đài của Phật Giáo Hòa Hảo Tại Bàn Thờ

Sau khi cầu Phật bàn thì đến bàn Thông Thiên khấn theo 4 hướng (lấy bàn Thông Thiên làm hướng chính) trước, sau và hai bên vai.
Ban đạo chính Thông Thiện có một phiếu đọc Quy y, trong khi ba đạo còn lại chỉ đọc năm phiếu hướng Tây (mỗi hướng đọc rồi lạy bốn lần).
(Khi cầu nguyện, nếu lễ lạy không được thì xá 3 xá).
Đứng hoặc cúi đầu, tùy theo mạnh yếu.

Cách Cúi lạy trong Phật giáo Hòa Hảo

Niệm phật

Cầu nguyện xong có thể niệm Phật. Nửa già ngồi thẳng lưng niệm: Nam Mô A Di Đà Phật.

Hoặc Ý thức: Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới ba mươi sáu tỷ, một trăm tỷ, mười chín nghìn năm cao hồng danh đại bi, đại bi phổ độ chúng sinh A Di Đà Phật.

(Niệm Phật nhiều hay ít tùy sức của mình, trong tâm chỉ niệm Phật mà thôi).

Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ đi, đứng, nằm, ngồi, cố nhớ đừng quên, đừng đợi giây phút.

khi ăn cơm

Lần nào ăn cơm với mắm muối tiêu, tôi cũng hứa nhớ ơn Cửu Huyền, Thất Tổ, ông bà cha mẹ đã qua đời để ăn cùng với tôi để tỏ lòng hiếu thảo.

Ăn chay

Vào ngày trăng hoa, bạn phải trả tiền cho nó.

Ăn chay các ngày 14, 15, 29, 30, 29, mùng 1 nếu có hương thì đốt, nếu không có thì phát nguyện không làm.

Hàng năm cứ đến mùa xuân và chủ nhật, ngày 29 và 30 hàng tháng phải ăn chay, như một số ngày ăn chay phải ăn chay, sau ngày mùng 2 thì muốn làm gì thì làm, ngày mùng 3 chiếu thì không được sát sinh. Những con vật cúng tế Trời Phật, chỉ dùng hoa để cúng dường.

đi xa nhà

Đi làm đồng đến giờ phục vụ, hãy nhìn về hướng Tây để khấn vái rồi vái tứ phương. Nếu bạn ở xa nhà, bạn cũng có thể mong muốn trong trái tim mình.

>> Xem thêm:

  • Văn khấn đi chùa ngắn gọn, văn khấn đi chùa đầu năm hay nhất.
  • Văn khấn Tam bảo ở chùa, tại gia chuẩn nhất.
  • Văn khấn đổ mái và cách chuẩn bị cho lễ cất nóc
  • Lời hứa sửa chữa nhà vào năm 2022 và cách chuẩn bị đề nghị
  • 2 Lời cầu nguyện đến Mr. Hoàng Bảy và cách mua lễ tốt nhất.

Trên đây là bài cúng dường của Phật giáo Hòa Hảo mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các bài viết của chúng tôi!

Đừng quên truy cập website Dữ liệu lớn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích!

Thông tin thêm về Bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo hằng ngày và cách cúng chuẩn nhất

Bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo hằng ngày và cách cúng chuẩn nhất

Phật Giáo Hòa Hảo là gì? Bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo chuẩn nhất như thế nào? Blog Tiền Điện Tử mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để nắm rõ hơn!

Phật Giáo Hòa Hảo là gì? Phật Giáo Hòa Hảo thờ gì?
Phật Giáo Hòa Hảo là một tông phái Phật Giáo do Huỳnh Phú Sổ khai lập năm Kỷ Mão 1939, lấy pháp môn là “Học Phật – Tu Nhân” làm căn bản và chủ trương tu hành tại gia (Tại gia cư sĩ). Tôn giáo này được lấy nền tảng là Đạo Phật, kết hợp với những bài sấm kệ do chính Huỳnh Phú Sổ biên soạn.
Phật Giáo Hòa Hảo được ra đời tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (nay thuộc thị trấn phú Mỹ – huyện Phú Tân – tỉnh An Ginag) năm 1939 do Huỳnh Phú Sổ sáng lập. Huỳnh Phú Sổ (hay còn được gọi là thầy Tư Hòa Hảo, Đức Huỳnh Giáo chủ) khi đó chưa đầy 18 tuổi, tuyên bố mình là bậc Sinh nhi tri, có thể biết được quá khứ và nhìn thấy tương lai. Ông được thọ mệnh cùng với Phật A Di Đà và Phật Thích Ca Mâu Ni, xuống hạ giới truyền bá cho dân chúng tư tưởng Bứu Sơn Kỳ Hương để Chấn hưng Phật Giáo, cứu độ chúng sinh khỏi sông mê, biển khổ, đồng thời đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc.
Vậy Phật Giáo Hòa Hảo thờ gì? Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo là những cư sĩ tại gia nên việc thờ phượng và hành đạo rất đơn giản, chủ yếu được thực hiện tại gia đình. Phật Giáo Hòa Hảo chỉ thờ Phật, thờ các vị anh hùng dân tộc. Phật Giáo Hòa Hảo không thờ thần thánh không rõ căn tích.
Bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo hằng ngày chuẩn nhất
Cách cúng Phật Giáo Hòa Hảo trước bàn thờ ông bà
Cầm hương xá 3 xá quì xuống chắp tay đưa lên trán nguyện: Cúi kính dưng hương trước Cửu Huyền. Cầu trên Thất Tổ chứng lòng thiềng. Nay con tỉnh ngộ quy y Phật. Chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Cấm hương rồi đứng ngay thẳng chắp tay vào ngực đọc tiếp: Cúi đầu lạy tạ Tổ Tông. Báo ơn sanh dưỡng dày công nhọc nhằn. Rày con xin giữ Đạo hằng. Tu cầu Tông Tổ siêu thăng Phật đài. Nguyện làm cho đẹp mặt mày. Thoát nơi khổ hải Liên đài được lên. Mong nhờ Đức Cả bề trên. Độ con yên ổn vững bền cội tu (lạy 4 lạy).

Bài cúng nguyện Phật Giáo Hòa Hảo trước bàn thờ Phật
Cầm hương xá 3 xá, quì xuống chắp tay đưa lên trán đọc bài Quy Y: Nam Mô Ta bà Giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (tam niệm). Nam Mô Thập Phương Phật. Nam Mô Thập Phương Pháp. Nam Mô Thập Phương Tăng. Nam Mô Phật Tổ, Phật Thầy, QuanThượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, cảm ứng chứng minh, nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy y theo mấy Ngài, tu hiền theo Phật Đạo. Cắm hương lạy 4 lạy cũng được, hoặc cấm hương đứng ngay thẳng chắp tay vào ngực đọc tiếp:Nam Mô Tây Phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật.Nam Mô nhứt nguyện cầu: Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhơn Hoàng, Liên hoa hải hội, thượng Phật từ bi, Phật Vương độ chúng, thế giới bình an.Nam Mô nhị nguyện cầu: Cửu Huyền Thất tổ Tịnh độ siêu sanh.Nam Mô tam nguyện cầu: Phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực vãng Tây phương.Nam Mô tứ nguyện cầu : Bá tánh vạn dân từ tâm bác ái , giải thoát mê ly.Nam Mô ngũ nguyện cầu: Phật Tổ, Phật Thầy từ bi xá tội đệ tử tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh giai đắc đạo quả.Lạy 4 lạy rồi xá: 1 xá chính giữa niệm: Nam Mô A Di Đà Phật.1 xá bên trái niệm: Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.1 xá mặt niệm: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Cúng cửu huyền Phật Giáo Hòa Hảo bàn thông thiên
Cầu nguyện bàn Phật xong, ra bàn Thông Thiên cầu nguyện 4 hướng (lấy bàn Thông Thiên làm hướng chánh) trước mặt, sau lưng, hai bên vai. Hướng chánh bàn Thông Thiên có nguyện đọc bài Quy Y, còn ba hướng kia chỉ đọc bài Tây Phương ngũ nguyện (mỗi hướng đọc rồi lạy 4 lạy).(Khi cầu nguyện nếu không thể lạy được thì xá 3 xá).Lạy đứng hay lạy quỳ tùy theo lúc yếu mạnh.
Cách cúng lạy của Phật Giáo Hòa Hảo
Niệm Phật
Cúng xong muốn niệm Phật cũng được. Ngồi bán già thẳng lưng niệm: Nam-Mô A-Di-Đà Phật.
Hay Niệm: Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế giới tam thập lục vạn ức, nhứt thập nhứt vạn, cửu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu đại-từ đại-bi phổ-độ chúng-sanh A-Di-Đà Phật.
(Niệm Phật nhiều ít, tùy theo sức mình, lúc cầu-nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm).
Nam-Mô A-Di-Đà Phật, sáu chữ đi, đứng, nằm, ngồi, rán niệm chớ quên, không đợi gì thời-khắc.
Khi ăn cơm
Mỗi khi ăn cơm với mắm muối chi cũng vậy đều nguyện vái Cửu-huyền, Thất-Tổ, ông bà cha mẹ quá vãng về ăn với mình để tỏ lòng hiếu-thảo.
Ăn chay
Đến ngày đơm-quảy có chi cúng nấy.
Ăn chay ngày 14-15, 29-30, tháng thiếu 29 và mồng 1, có nhang thì đốt, không có thì nguyện không.
Hàng năm đến ngày xuân nhựt thì ngày 29-30 và mùng 1 phải ăn chay, trong mấy ngày ăn chay phải cúng chay, qua đến ngày mùng 2 có chi cúng nấy cũng được, đến ngày mùng 3 ra mắt không nên sát-sanh loài vật mà cúng tế Trời Phật, chỉ dùng bông hoa mà cúng thôi .
Đi xa nhà
Đi làm ruộng đến thời cúng, ngó về hướng Tây nguyện rồi xá 4 hướng. Còn đi xa nhà thì nguyện tưởng trong tâm cũng được.
>> Tham khảo thêm:
Bài khấn đi chùa ngắn gọn, văn khấn đi chùa đầu năm chuẩn nhất
Văn khấn Tam Bảo tại chùa, tại nhà chuẩn nhất
Văn khấn đổ mái nhà & Cách chuẩn bị lễ cúng cất nóc nhà
Văn khấn sửa nhà năm 2022 và cách chuẩn bị đồ lễ cúng
2 Bài văn khấn Ông Hoàng Bảy và cách sắm lễ chuẩn nhất
Trên đây là bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi!
Đừng quên truy cập website Blog Tiền Điện Tử để tham khảo thêm nhiều thông tin hữu ích bạn nhé!

#Bài #cúng #Phật #Giáo #Hòa #Hảo #hằng #ngày #và #cách #cúng #chuẩn #nhất


#Bài #cúng #Phật #Giáo #Hòa #Hảo #hằng #ngày #và #cách #cúng #chuẩn #nhất

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button