135 bài tập trắc nghiệm căn bậc hai và căn bậc ba – Đặng Quang Thịnh

Tài liệu gồm 12 trang, do thầy giáo Đặng Quang Thịnh biên soạn, là hợp tuyển 135 bài tập trắc nghiệm về căn bậc 2 và căn bậc 2 trong chương trình Toán 9 Đại số chương 1, các bài tập được phân loại theo chừng độ nhận diện: nhận diện cao – hiểu biết, phần mềm – phần mềm.

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về 135 bài tập trắc nghiệm căn bậc hai và căn bậc ba – Đặng Quang Thịnh

Tài liệu gồm 12 trang, do thầy giáo Đặng Quang Thịnh biên soạn, là hợp tuyển 135 bài tập trắc nghiệm về căn bậc 2 và căn bậc 2 trong chương trình Toán 9 Đại số chương 1, các bài tập được phân loại theo chừng độ nhận diện: nhận diện cao – hiểu biết, phần mềm – phần mềm.

Tải xuống tài liệu

.

#bài #tập #trắc #nghiệm #căn #bậc #2 #và #căn #bậc #Đặng #Quang #Thịnh


  • Tổng hợp: Blog Tiền Điện Tử
  • #bài #tập #trắc #nghiệm #căn #bậc #2 #và #căn #bậc #Đặng #Quang #Thịnh
Back to top button