10 chương trình nâng cao để học tiếng Anh tốt hơn PDF

Để học tốt ngữ văn 10 chương trình nâng cao

10 chương trình nâng cao để học tiếng Anh tốt hơn PDF

Thông tin tài liệu: 10 Chương trình Nâng cao để Học tiếng Anh Tốt hơn PDF

『Để học tốt ngữ văn 10』 được biên soạn theo chương trình Công lập mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để việc dạy và học môn Văn được diễn ra nhanh chóng. Cấu trúc sách được trình bày hàng tuần và cho từng bộ phận, tên từng bộ phận được đặt tên cụ thể để đọc, Tiếng Việt, Tập làm văn trong sách văn học phổ thông. Trên cơ sở đó, chúng tôi thiết kế hệ thống câu hỏi và luyện tập để nắm được nội dung của từng bài cũng như phần luyện tập.

Để giúp học sinh nắm vững kiến ​​thức, kĩ năng, phương pháp và hứng thú khi giải bài tập ngữ văn theo chương trình mới, chúng tôi không soạn sẵn đáp án mà chỉ đưa ra gợi ý, xây dựng hệ thống dàn ý để tổ chức phương pháp trả lời. sinh viên.

quan hệ: Soạn văn Bình Ngô Đại Cáo Ngữ Văn 10

Đồng thời, những người biên soạn cũng không quên cung cấp cho các em học sinh những kiến ​​thức ngữ văn, tiếng Việt cần thiết để hoàn thành tốt các bài tập và bài học. Khi sử dụng cuốn sách này, học sinh nên học cách cấu trúc ý để có những gợi ý, định hướng và nội dung kiến ​​thức cần thiết, đặc biệt là bài viết và đáp án. Đừng thay thế bằng tư duy độc lập hoặc quá phụ thuộc vào tài liệu để hạn chế kỹ năng tư duy sáng tạo của bạn. Mong rằng cuốn sách sẽ là người bạn tốt đồng hành cùng bạn trong những chuyến đi. Làm thế nào để nghiên cứu và học văn học và ngôn ngữ Việt Nam

Tổng quan Văn học Việt Nam

Kiến thức bắt buộc A-Kiến thức

I- Các thành phần của Văn học Việt Nam

1- Văn học dân gian:

Chúng là sự sáng tạo tập thể và truyền khẩu của người lao động.

Ông được sinh ra đầu tiên bởi vì con người thiếu chữ viết và tất nhiên, trước khi có văn học.

Ngay cả trong thời hiện đại, văn học dân gian vẫn tiếp tục phát triển vì nó đáp ứng được thị hiếu và nhu cầu tập thể của quần chúng lao động.

Văn học dân gian bao gồm nhiều thể loại phong phú.

Văn học dân gian là “sách giáo khoa của đời sống” với những giá trị nhiều mặt.

Vị trí của văn học dân gian: vai trò là nền tảng cho sự phát triển của văn học.

2- Văn học viết:

Nó được tạo ra bởi những người trí thức và truyền lại cho trường học chính thống.

Tuy ra đời sau văn học truyền miệng (từ khoảng thế kỉ X) nhưng nó đã chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống văn học của nhân dân.

Là những sáng tác riêng lẻ, chúng phải phản ánh phong cách riêng của từng nghệ sĩ.

Văn học Việt Nam bao gồm nhiều loại khác nhau tùy theo chữ viết.

Văn học viết bằng chữ Hán chiếm một bộ phận rất lớn, bao gồm cả tác phẩm trung đại và cận đại, cũng như một số tác phẩm hiện đại (Nhật ký trong tù, Bài thơ kháng chiến của ông Hồ, v.v.).

Văn học viết bằng chữ Nôm: Thời Trung đại tuy có địa vị thấp, số lượng ít nhưng có giá trị văn học rất cao, đặc biệt với đỉnh cao là văn học dân tộc, chiếm vị trí quan trọng trên thế giới. Văn học thế giới (vd: thơ văn Nguyễn Trãi, truyện Kiều của Nguyễn Du …).

Văn học viết bằng tiếng Hàn tuy thuộc thế hệ sau nhưng lại chiếm một vị trí độc tôn trong văn học hiện đại.

Ngoài ra còn có một bộ phận đặc biệt của văn học viết bằng tiếng Pháp, bao gồm các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc từ những năm 1920 xuất bản ở Pháp.

quan hệ: Sơ đồ tư duy Dou Tiểu Thanh môn Ngữ văn 10

II- Hai thời đại lớn của văn học Việt Nam

1- Thời đại văn học trung đại (thế kỉ 10 đến thế kỉ 11)

chức năng chính:

– Văn học viết bằng chữ Hán ra đời từ thế kỉ sau Công nguyên. X, chịu ảnh hưởng trực tiếp của văn hóa văn học Trung Quốc, chứa đựng tư tưởng Nho, Phật, Lão. Nó có hình thức thể loại gần với văn học Trung Quốc, chủ yếu là thơ Đường luật.

Tác phẩm tiêu biểu: Bình Ngô Đại Cáo (Nguyễn Trãi), Truyền Kỳ Mạn Lục (Nguyễn Du), Hoàng Lê Nhất Thống Chí (Ngô Gia Văn Phái), Chinh Phụ Ngâm (Đặng Trần Côn), Thượng Kinh Ký Sự (Lê Lễ) . Hữu Trác)…

Văn học viết bằng chữ Nôm ra đời từ thế kỉ XIII và bắt đầu phát triển.Nó phát triển từ thế kỷ XV và đỉnh cao là Truyện Kiều của Nguyễn Du (cuối thế kỷ 18 – đầu thế kỷ 19).

Các tác giả và tác phẩm lớn: Quốc âm thi tập (Nguyễn Trãi – TK XV), Hồng Đức quốc âm thi tập (Lê Thánh Tông và Hội Tao Đàn – TK.XVI), Bạch Vân quốc ngữ – Nguyễn Bỉnh Khiêm-TK. XVII), Truyện Kiều (Nguyễn Du – XVIII – XIX), Chinh phụ ngâm (Bản dịch của Đoàn Thị Điểm – Thế kỷ 19), Thơ Xuân Hương (Hồ Xuân Hương), Xứ Thanh Quan, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Nhà Từ Biền (Nguyễn) Đình Chiểu) v.v … Văn học viết bằng chữ Nôm có quan hệ mật thiết với văn học dân gian, có tính dân tộc, có vai trò quan trọng trong quá trình dân chủ hoá văn học trung đại. .

2- Thời đại văn học hiện đại (từ đầu TK XX đến nay)

Được viết chủ yếu bằng chữ quốc ngữ.

Có hai bước chính.

a- Thời kỳ trước năm 1945:

Là một bước ngoặt trong lịch sử phát triển từ thời Trung cổ đến thời cận đại.

Làm thay đổi hoàn toàn diện mạo văn học Việt Nam và tiếp thu văn hóa văn học Pháp và phương Tây.

Kế thừa và kế thừa những tinh hoa của văn học truyền thống, chúng ta tạo nên tính dân tộc của nền văn học thời đại ngày nay.

Bước ngoặt lịch sử phát triển là từ năm 1930 đến năm 1945 mà đỉnh cao là phong trào Thơ mới, văn học hiện thực phê phán, văn học cách mạng.

b- giai đoạn 1945-nay:

Đó là thời kỳ văn học Việt Nam đề cao tính dân tộc, tính đại chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, trực tiếp phục vụ đắc lực sự nghiệp kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đổi mới và Hội nhập Quốc tế.

quan hệ: Bài phân tích bài thơ Lời tỏ tình ngắn gọn và hay nhất

III- Đặc điểm của tiếng Việt qua tác phẩm văn học.

1- Khi tiếp cận với thế giới tự nhiên, người Việt Nam luôn yêu thiên nhiên và có tư tưởng cởi mở với thiên nhiên.

2- Đối với đất nước và con người, con người Việt Nam luôn yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì tự do, độc lập của nhân dân và các dân tộc.

3- Nói đến xã hội, con người Việt Nam luôn giàu lòng nhân ái, vị tha.

4- Người Việt Nam luôn tự hào về mình. Danh dự, tự hào, nhân phẩm, lương tâm …; Ý thức luôn gắn liền với ý thức cộng đồng. Mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể luôn thống nhất, gắn kết và hài hòa.

DownloadJoin Hocvan12’s Free Course

Back to top button